Skip to main content
Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

DKS-ordningen er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge, og er unik i verdenssammenheng.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken, inkludert forslagsprosessen og aktuelle produksjoner, finner du på denkulturelleskolesekken.no

Prosjekter og satsinger

Podkasten Kulturtanker

Om kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Nynorsk i DKS

Ordninga «Meir nynorsk i DKS» er eit samarbeid på tvers av fleire fylke og organisasjonar, med eit felles mål om å auka talet på gode nynorskproduksjonar i Den kulturelle skulesekken.

Dataspill i DKS

Hvordan kan dataspill se ut i Den kulturelle skolesekken?

Samisk i DKS

Jobber du med Den kulturelle skolesekken og ønsker kunnskap om, samt tilfang på samisk kunst og kultur? Da er dette siden for deg!

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Kunst- og kulturuttrykk i DKS

Kulturtanken samarbeider med fagmiljøene knyttet til de seks kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken. Vi skal også løfte fram de gode eksemplene på samarbeid mellom lokale aktører på kunst- og kulturfeltet, samt finne modeller for hvordan disse mulighetene kan utvikles nasjonalt.

Film i DKS

Gjennom film i Den kulturelle skolesekken skal elevene få se og oppleve filmkunst og få teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon.

Kulturarv i DKS

Kulturarv er det moderne menneskets opprinnelsesmyte. Hvis vi er flere som deler en historie, og åpner den for andres historier, får vi et inkluderende perspektiv.

Litteratur i DKS

Hva var den første boka noen leste for deg? Hvilken bok har endret deg og måten du tenker på? Hva er den beste boka du har lest?

Musikk i DKS

Musikk i Den kulturelle skolesekken har som mål å inspirere til nye opplevelser som kan sette spor, åpne ører og dører til lyder og melodier man ikke visste fantes.

Scenekunst i DKS

Gjennom Den kulturelle skolesekken vil elevene få oppleve scenekunst i ulik drakt og uttrykk, med opplevelser som setter avtrykk.

Visuell kunst i DKS

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

Den kulturelle skolesekken er verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling for barn og unge – virkelig gullet i kulturpolitikken!
Øystein Vidar Strand - portrett
Øystein Strand, direktør Kulturtanken