Skip to main content
Publikum på MiniØya

Den kulturelle skolesekken

DKS-ordningen er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge, og er unik i verdenssammenheng.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken, inkludert forslagsprosessen og aktuelle produksjoner, finner du på denkulturelleskolesekken.no

Kunst- og kulturuttrykk i DKS

Kulturtanken samarbeider med fagmiljøene knyttet til de seks kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken. Vi skal også løfte fram de gode eksemplene på samarbeid mellom lokale aktører på kunst- og kulturfeltet, samt finne modeller for hvordan disse mulighetene kan utvikles nasjonalt.

Barn ser på filmnegativer

Film i DKS

Gjennom film i Den kulturelle skolesekken skal elevene få se og oppleve filmkunst og få teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon.

En kvinne og en mann i vikingklær sitter foran noen store trefigurer som forestiller vikinger. De smiler og forteller til en gruppe elever som sitter på gulvet med ryggen til kameraet

Kulturarv i DKS

Kulturarv er det moderne menneskets opprinnelsesmyte. Hvis vi er flere som deler en historie, og åpner den for andres historier, får vi et inkluderende perspektiv.

Simon Stranger leser fra en bok på scenen.

Litteratur i DKS

Hva var den første boka noen leste for deg? Hvilken bok har endret deg og måten du tenker på? Hva er den beste boka du har lest?

Barn og gitarist på konsert

Musikk i DKS

Musikk i Den kulturelle skolesekken har som mål å inspirere til nye opplevelser som kan sette spor, åpne ører og dører til lyder og melodier man ikke visste fantes.

Mann med caps danser på scenen.

Scenekunst i DKS

Gjennom Den kulturelle skolesekken vil elevene få oppleve scenekunst i ulik drakt og uttrykk, med opplevelser som setter avtrykk.

Jente i kunstinstallasjon.

Visuell kunst i DKS

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

Visningsarenaer

Hvert år arrangeres det nasjonale visningsarenaer og møteplasser for hvert av kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken bidrar som samarbeidspartner på alle arenaene, som arrangeres på ulike steder rundt om i landet.

Prosjekter og satsinger

En kvinne står på scenen foran en gruppe barn, og smiler til en jente som står foran henne.

Legg til rette for kunstmiljøa

Kulturtankens arbeid fokuserer på utvikling, nettverksbygging, rettleiing og inspirasjon for kunstnarar som ønskjer å engasjere seg i Den kulturelle skulesekken (DKS).

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Illustrasjon - tegning med ordene "Jeg er meg"

Nasjonal arena for Tilrettelagt

Nasjonalt møtested for tilrettelagte produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Ungdom prøver VR-briller

Dataspill i DKS

Hvordan kan dataspill se ut i Den kulturelle skolesekken?

Nynorsk i DKS

Ordninga «Meir nynorsk i DKS» var eit samarbeid på tvers av fleire fylke og organisasjonar, med eit felles mål om å auka talet på gode nynorskproduksjonar i Den kulturelle skulesekken.

Samisk utøver i fokus på scenen. Bakhodet til to gutter som følger med.

Samisk i DKS

Jobber du med Den kulturelle skolesekken (DKS) og ønsker kunnskap om, samt tilfang på samisk kunst og kultur? Da er dette siden for deg!