Skip to main content
Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Les om og søk på tilskuddsordningene for barne- og ungdomskultur som administreres av Kulturtanken.

Foto: NTB/Plainpicture

Kulturtanken administrerer ulike tilskuddsordninger på vegne av Kulturdepartementet. Her finner du informasjon om ordningene og søknadsprosessen.

For informasjon om tilskuddsbrev til Den kulturelle skolesekken, se Forvaltning og rapportering.

Inkludering i kulturliv

Tre barn sitter på et skateboard

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. I 2022 er ordningen er på 12,6 millioner kroner.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfrist er 1. mars.

Barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt.

I budsjettet for 2022 er det avsatt fire millioner til pilotprosjekter som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Alle kommuner kan søke. Søknadsfrist er 1. oktober.

Såkornmidler til utviklingsarbeid

ei jente ser på mobilen, hun smiler

Som oppfølging av Meld. St. 18 (2020-2021), utlyses såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve og skape kunst og kultur digitalt.

Søknadsfrist TBA