Skip to main content
Barn tegner med kritt på asfalten.

Tilskuddsordninger

Les om og søk på tilskuddsordningene for barne- og ungdomskultur som administreres av Kulturtanken.

Foto: NTB/Plainpicture

Kulturtanken administrerer ulike tilskuddsordninger på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet. Her finner du informasjon om ordningene og søknadsprosessen.

For informasjon om tilskuddsbrev til Den kulturelle skolesekken, se Forvaltning og rapportering.

Benytt Kulturtankens tilskuddsportal for å sende inn søknader på etatens tilskuddsordninger.

Inkludering i kulturliv

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Tilskuddsordninger som ikke videreføres: