To jenter sitter i en sofa og spiller TV-spill

13 millioner til inkludering av barn og unge i kulturliv  

72 prosjekter mottar til sammen 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Målet er å styrke barn og unges muligheter for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Illustrasjonsbilde. (Erik Brandsborg)

 Jeg er glad for at regjeringen kan støtte opp under så mange gode prosjekter, som bidrar til at flere barn og unge blir inkludert.

Vi har fulgt opp innspill til handlingsplanen «Alle inkludert», og åpnet opp for at det kan gis flerårige tilskudd fra ordningen. Jeg håper dette kan bidra til at flere barn og unge ikke bare blir invitert inn, men også finner varige fellesskap, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.    

Kulturtanken har ansvar for tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv . Det overordnede målet for ordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshindring, sosial- og økonomisk bakgrunn, bosted og livssyn.

I 2024 er ordningen på 13 millioner kroner.

Stor interesse

Det har vært stor interesse for tilskuddsordningen. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 245 søknader, mot 185 i fjor.  

Midlene for 2024 er fordelt på 72 tilskuddsmottakere over hele landet.  Ved vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på kvalitet og forventet måloppnåelse, at midlene ble fordelt mellom ulike aktiviteter, og med god geografisk spredning.

Blant prosjektene som mottar støtte finner vi blant annet etablering av fysiske møteplasser for dataspillkultur i Bergen, samisk teater i Troms, skeiv kunst, kirkesang i Agder, tilrettelegging i strykeorkester for barn og ungdom med funksjonshindringer, festivaler og tekstLab for unge i Oslo. 

Alle med

 Alle skal ha mulighet til å oppleve og utforske kunst og kultur.

Det bygger felleskap og forståelse. Denne ordningen er med på å åpne dører slik at flere kan delta, og mengden søknader viser hvor stort behovet er i hele landet, sier Matias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken.  

Oversikt over de 72 prosjektene som fikk tilskudd i 2024 (pdf)

Fakta om tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv»

  • Kulturtanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet.
  • Ordningen ble opprettet i 2020 og var da på fem millioner kroner. I 2024 tildeles det 13 millioner.
  • Det overordnede målet med ordninger er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.
  • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret.

Mer informasjon om tilskuddsordningen