Velkommen til Kulturtankens presserom

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.

Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen,
N 0401 OSLO
Tlf: (+47) 22 02 59 00
post @ kulturtanken.no