Skip to main content
Barn ser på filmnegativer

Film i DKS

Gjennom film i Den kulturelle skolesekken skal elevene få se og oppleve filmkunst og få teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon.

Film og levende bilder er en naturlig del av barn og unges hverdag, enten det er på kino eller tv, på nett eller gjennom sosiale medier. Film kan være en døråpner for ulike måter å oppleve og fortelle historier på, og speile barn og unges egne liv og samfunnet vi lever i.  

Gjennom film i DKS kan elevene få møte filmskapere og filmsjangre som dokumentaren, kortfilmen, spillefilmen og animasjonsfilmen. De får muligheten til å se og oppleve filmkunst, delta på filmverksted og få innføring i filmhistorie, filmproduksjon og filmkritikk. 

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag til film eller workshop i DKS på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere

Bilde av blomster på en lysskjerm i mørket

Vi vil ha flere filmskapere med på laget!

Visste du at over tre tusen utøvere hvert år formidler kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS)?

Veileder for filmvisning i DKS

Veilederen for film er ment å styrke samordningen rundt prisregime og praksis knyttet til
filmvisning i DKS, og veilede både DKS-programmerere i fylker og kommuner og tilbydere av film
og visningsrom.

Veilederen består av priskategorier, samt en veileder til praksis rundt filmvisning på kino og skole.

Prisveilederen anbefales som et utgangspunkt for avtaler om filmvisning i DKS.

Arena Film

To menn snakker på en scene foran et mørklagt publikum. Bak dem er det en storskjerm med et bilde av en smilende jente som strekker en arm i været.
Karsten Meinich og Christian Lo under Arena Film 2022.

Arena Film er den nasjonale visningsarenaen og møteplassen for filmfeltet i DKS. Arenaen skal stimulere og inspirere til mer dialog og samarbeid mellom aktører, og bidra til å heve statusen for film til barn og unge.