Film i DKS

Film i DKS

Gjennom film i Den kulturelle skolesekken skal elevene få se og oppleve filmkunst og få teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon.

Film og levende bilder er en naturlig del av barn og unges hverdag, enten det er på kino eller tv, på nett eller gjennom sosiale medier. Film kan være en døråpner for ulike måter å oppleve og fortelle historier på, og speile barn og unges egne liv og samfunnet vi lever i.  

Gjennom film i DKS kan elevene få møte filmskapere og filmsjangre som dokumentaren, kortfilmen, spillefilmen og animasjonsfilmen. De får muligheten til å se og oppleve filmkunst, delta på filmverksted og få innføring i filmhistorie, filmproduksjon og filmkritikk. 

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag til film eller workshop i DKS på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere

Vi vil ha flere filmskapere med på laget!

Visste du at over tre tusen utøvere hvert år formidler kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS)?