Skip to main content
Bilde av blomster på en lysskjerm i mørket

Vi vil ha flere filmskapere med på laget!

Visste du at over tre tusen utøvere hvert år formidler kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS)?

Annonse plakat til film i DKS

 
Hva er DKS? 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sikrer at alle skoleelever i Norge hvert år får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. Det formidles produksjoner innenfor film, visuell kunst, litteratur, kulturarv, scenekunst og musikk. Tilbudet er finansiert av tippemidler og bidrag fra alle landets fylker og kommuner. 


Hvordan få din film med i DKS? 

Du kan melde inn din film eller filmworkshop som forslag til DKS på www.denkulturelleskolesekken.no. Fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. 

 
Hva er film i DKS? 

Film i DKS skal gi elevene møter med film i ulike formater, som for eksempel: 

Visning av film – (kortfilm, spillefilm, dokumentar) etterfulgt av samtaler om for eksempel filmens tematikk, virkemidler, manus, regi, osv. 

Filmverksted – teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon. 

Filmhistorie og filmkritikk – foredrag knyttet til filmteori og kritikk 
 
Les mer om film i DKS her 

Hvem er du?

Profesjonell filmskaper, produsent eller formidler som har avklarte rettigheter til visning av filmen, et formidlingsopplegg eller har utviklet et filmverksted.  

Hvem drar på turné? 

Film kan formidles av ulike fagfunksjoner, avhengig av hvilket fokus man velger i filmformidlingen. Formidleren kan være produsent, manusforfatter, regissør, skuespiller, animatør, filmviter, el.l. 

Hvordan fungerer det? 

Du melder inn din film eller filmformidlingsprosjekt til DKS-portalen. Den vil du finne på www.denkulturelleskolesekken.no. Du må lage en bruker og logge deg inn på Min Side: Informasjon finner du her. Fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Forslaget ditt vil så bli vurdert av filmansvarlige i de ulike fylkene/områdene du har valgt, sammen med deres programråd. Du blir kontaktet for nærmere avtale, dersom ditt forslag blir valgt. 
 

Søkbare midler? 

Norsk filminstitutt har en tilskuddsordning for utvikling av formidlingsopplegg i den kulturelle skolesekken, knyttet til film og dataspill. Les mer her.

 
For mer informasjon, ta kontakt med filmansvarlige i DKS i fylkene, eller direkte med Kulturtanken.