Skip to main content
Elever rekker opp hånda i klasserommet.

Kunst, kultur og skole

Kulturtanken skal bidra til koordinering av feltene kunst, kultur og skole. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag.

Gjennom samarbeid med tilskuddsmottakere, rektorer, lærere, elever og andre aktører
skal Kulturtanken sikre bedre forankring av Den kulturelle skolesekken (DKS) i skolen. Vi skal jobbe for bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner.

Vi skal bidra til å skape møteplasser for dialog og kunnskapsdeling mellom skolen, kulturskolen og DKS, og delta i samarbeid og nettverk om kunstformidling til elever i skolen. I tillegg jobber vi med kunst og kultur for barn og unge også utenom skolen, i form av samarbeid med blant annet kulturskoler og barnehager.

Prosjekter og satsinger

Gruppebilde av Ungdomsrådet

Kulturtankens ungdomsråd

Ungdomsrådet bistår Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Ungdom prøver VR-briller

Spillab

Kulturtankens Spillab åpner dørene til dataspill som kunst- og kulturopplevelser.

Ressurser

Ressursside for lærere

Er du nysgjerrig på hvordan du som lærer kan hjelpe elever til å få mest mulig ut av besøk fra Den kulturelle skolesekken? Her finner du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon

Kulturkontakt – en essensiell rolle

I hver en liten avkrok eller storby hvor det finnes en skole, finnes det som oftest også en kulturkontakt, en rolle som er essensiell for å holde Den kulturelle skolesekken i gang! Seks av landets flotte kulturkontakter forteller om gleder og utfordringer

Betydningen av kunst og kultur

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge? Vi har spurt kunstnere, politikere og folk som sørger for at kunst og kultur når ut til de unge. Her er noen av svarene vi fikk

Avsluttede prosjekter

Toppbilde: Fra skolebesøk med prosjektet "Kunsten å lære" på Aurvoll skole i Øyer kommune.