Skip to main content
Elever rekker opp hånda i klasserommet.

Kunst, kultur og skole

Kulturtanken skal bidra til koordinering av feltene kunst, kultur og skole. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag.

Gjennom samarbeid med tilskuddsmottakere, rektorer, lærere, elever og andre aktører
skal Kulturtanken sikre bedre forankring av Den kulturelle skolesekken (DKS) i skolen. Vi skal jobbe for bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner.

Vi skal bidra til å skape møteplasser for dialog og kunnskapsdeling mellom skolen, kulturskolen og DKS, og delta i samarbeid og nettverk om kunstformidling til elever i skolen. I tillegg jobber vi med kunst og kultur for barn og unge også utenom skolen, i form av samarbeid med blant annet kulturskoler og barnehager.

Prosjekter og satsinger

En gruppe elever går etter en person kledd i kamuflasje

Tiltak for å auke samarbeid mellom kultur- og utdanningssektor

Gjennom ulike tiltak og prosjekt, arbeider Kulturtanken for å styrkje samarbeid mellom kulturfeltet og skulane.

Elever sitter i en ring, en lærer sitter bak dem. De ser ned og smiler.

DKS inn i lærerutdanningen

Kulturtankens satsningsarbeid for å få Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen.

En gruppe elever henger opp noe på en vegg. en gutt i gul hettegenser og caps står fremst.

DKS i VGS

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole.

DKS-forum

Kulturtanken, KS og Utdanningsdirektoratet arrangerer i fellesskap DKS-forum. Målet er dialog om og utvikling av Den kulturelle skolesekken, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.   

Portrettbilde av Kulturtankens Ungdomsråd 2023/24

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet hjelper Kulturtanken med råd innan ungdomskultur, trendar og teknologi og samarbeid mellom skule, elevar og DKS.

Ressurser

Ressursside for lærere

Er du nysgjerrig på hvordan du som lærer kan hjelpe elever til å få mest mulig ut av besøk fra Den kulturelle skolesekken? Her finner du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon

Kulturkontakt – en essensiell rolle

I hver en liten avkrok eller storby hvor det finnes en skole, finnes det som oftest også en kulturkontakt, en rolle som er essensiell for å holde Den kulturelle skolesekken i gang! Se veileder for kulturkontakten eller les intervju med seks av landets flotte kulturkontakter som forteller om gleder og utfordringer.

Betydningen av kunst og kultur

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge? Vi har spurt kunstnere, politikere og folk som sørger for at kunst og kultur når ut til de unge. Her er noen av svarene vi fikk

Avsluttede prosjekter