Lite barn som maler

Kulturbarn 0-8

Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år.

Kulturbarn 0-8 var et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen som startet i 2018. Samarbeidet var en videreføring av Kykeliky-konferansene som de tre organisasjonene arrangerte i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen siden 2013. 

Sluttrapporten for prosjektet ble lansert digitalt 24. mars 2021.
HER kan du se opptak fra lanseringen.

Les sluttrapporten

Videopresentasjon av prosjektet