Ressurser

Ressurser

Her finner du rapporter, videoer, verktøy og andre ressurser som er relevante for alle som jobber med kunst og kultur for barn og unge.

Filtrer dine søk

Aktuelle ressurser

Viser 35 ressurser

Sjekkliste: Skolen som kulturarena

En sjekkliste for bygging og utbedring av kulturlokaler i skolebygg.

Forslag til rammeverk for formidling av dataspill i DKS + spillstudieark

De første resultatene fra dataspillpilot i Rogaland er klare.

Kunst og kultur for opplevelse, dannelse og læring

Brosjyre med lærere som målgruppe. Tar for seg punkter som: Hva er Den kulturelle skolesekken? Hva er læringspotensialet? Hvordan kan du påvirke ordningen?

SKUP-rapport: Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser

Kan SKUP bidra til innføring av LK20?

Håndbok for kulturkontakter – DKS Viken

Håndboka er ment som et arbeidsverktøy for kulturkontaktene og gir et innblikk i DKS-ordningen for rektorer og lærere

Ti tips til kulturkontakter

Konkrete tips basert på intervjuer med kulturkontakter landet rundt.

DKS årsrapport 2020

Årsrapporten for Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2020 viser hvordan DKS-ordningen oppfyller samfunnsoppdraget og målet sitt om å gi alle elever i norsk skole et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

DiSkometoden – dialogbasert kunstner-lærersamarbeid

En dialogbasert modell for samarbeid mellom kunstnere, lærere og elever.

Elever som medprodusenter

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Ressursgruppe for elever og lærere i videregående skole

Kan ressursgrupper for DKS gi bedre forståelse for Den kulturelle skolesekken og en opplevelse av at tilbudet har større relevans til skolens læreplaner? DKS Vestfold og Telemark og ressursgruppa ved Bø vidaregåande skule oppsummerer et spennende pilotprosjekt.