Omslag på veileder for dataspill som kulturuttrykk

Veileder for formidling av dataspill som kulturuttrykk

Hvordan formidle dataspill og dataspillkultur på ulike arenaer?

Dataspill er en viktig del av livet for mange innbyggere i Norge, og har stor samfunnsbetydning som kulturelt uttrykk. Denne veilederen tar for seg formidling av dataspill og dataspillkultur på ulike arenaer, blant annet i Den kulturelle skolesekken (DKS), skolen og biblioteker. Den er utarbeidet i samarbeid mellom UKM, Spillpedagogene, Bibliogames, KRED Norge og Kulturtanken (ved Spillab). Aktørene som har bidratt jobber alle sammen med formidling av dataspill, på ulike måter.

Bakgrunnen for veilederen var at aktørene har opplevd at satsingene på dataspill i kultur- og skolesektoren i Norge i stor grad er drevet av ildsjeler og nøkkelpersoner med egeninteresse i feltet. Aktørene kom fram til at det var behov for mer samordning og systematisk innhenting av erfaringer, metoder og strategier slik at flere kan bli inspirert til å satse på dataspill og digitale kulturuttrykk, og bli trygge på formidlerrollen og i å utvikle opplegg.

Målet med veilederen er å styrke kompetansen i formidling av dataspillkultur og dataspill som kulturuttrykk, gjøre dataspill som kultur mer tilgjengelig for alle målgrupper og understreke behovet for at offentlig sektor fortsatt satser på dette feltet.

Dataspill og digitale kulturuttrykk kan være en del av formidlingen i både pedagogiske, kulturelle, kunstneriske eller fritidsrelaterte opplegg. Veilederen retter seg derfor mot alle som eier eller driver arenaer der dataspill og digital kultur kan formidles. Den retter seg også mot kommuner, frivillige eller andre aktører som skaper møteplasser med behov for innhold.