Ungdom prøver VR-briller

Spillab

Kulturtankens Spillab åpner dørene til dataspill som kunst- og kulturopplevelser.

Dataspill er en del av DKS gjennom både selvstendige produksjoner og gjennom samspill med ulike kunst- og kulturuttrykk. Spillaben ble opprettet i 2021, og bidrar med kompetanse og erfaringsdeling på dataspill i samarbeid med Kulturtankens fagpersonale.

Målet med spillaben er å stimulere til bevisst og kritisk tenkning rundt dataspill som kunst- og kulturuttrykk, danne nettverk og knytte kontakter i DKS, spillbransje og utdanningssektor. Videre skal spillaben bidra til å formidle dataspill som et levende kreativt kunst- og kulturuttrykk hvor innlevelse, opplevelse, medskaping og medvirkning er viktige stikkord.

Det må legges til rette for og oppmuntres til samtaler og diskusjoner om kvalitet, kunstnerisk verdi, relevans og aktualitet i dataspill.

Spillerom, regjeringens dataspillstrategi 2020-2022

Seniorrådgiver Jørund Høie Skaug er ansvarlig for å lede arbeidet i spillaben, som består av ham og seniorrådgiver Thomas Grønvoll som interne faglige ressurser.

Spilltanken 2

Seanse – senter for kunstproduksjon slo sammen sin webinarserie om dataspill med Kulturtankens dataspillkonferanse, og vi inviterte til en digital konferanse med perspektiver fra inn- og utland på dataspill som kunstopplevelse og som verktøy for læring.

Spilltanken ble arrangert 13. januar 2022. Her kan du se opptaket.