Logo og grafikk for Spilltanken 2

Spilltanken 2

Seanse – senter for kunstproduksjon slår sammen sin webinarserie om dataspill med Kulturtankens dataspillkonferanse, og vi inviterer til en digital konferanse med perspektiver fra inn- og utland på dataspill som kunstopplevelse og som verktøy for læring.

Del 1 i opptak:

Del 2 i opptak:

Mange lærere, kunstnere og formidlere er interesserte i mulighetene dataspill gir, både for bruk i fag, og som kunst- og kulturopplevelser. Skolen som arena betyr gode muligheter for spillformidling både gjennom læreplanmål, dannelsesoppdraget, og Den kulturelle skolesekken (DKS). Samtidig finnes det mange begrensninger i skolen som handler om tid, infrastruktur, kompetanse og økonomi.

Målet med Spilltanken 2 er å inspirere lærere, kunstnere, formidlere og spillskapere til å utvikle, tilpasse, og se mulighetene for dataspill i skolen.  

Gjennom internasjonale og norske foredragsholdere, videoeksempler, kunstneriske innslag og panelsamtaler skal vi snakke om dataspill, belyse spesielt interessante spilltitler, og se hvordan dataspill kan samspille med andre kunst- og kulturuttrykk. 

Første halvdel av konferansen foregår på engelsk, med et overordnet blikk på konferansens temaer. Andre halvdel av konferansen foregår på norsk, og fokuserer på norsk skole og DKS.  

Elin Festøy - portrett

Programleder: Elin Festøy

Festøy er kreativ produsent i Teknopilot. Selskapet mottok BAFTA-prisen for spillet «My Child: Lebensborn». Spillet ble pilotert i DKS i 2019.

Festøy er også stipendiat ved Den norske filmskolen

Program:

Miguel Angel Sicart

Play Worlds: making sense of the world by playing 

Brenda Romero

Are Games Art?

Maxime Durand

Discovery Tour: Viking Age - an Innovative & Narrative Journey Into the Past

Tobias Staaby

Game-based teaching -  Using games as a tool for reaching curricular learning goals

Mattis Folkestad - portrett

Mattis Folkestad

Den kreative prosessen bak «Embracelet».

Odin Nøsen

Videoessays: dataspill, kultur og skole 

Marianne Stenerud-portrett

Marianne Stenerud

Fortellerverksted med «Never Alone»

Paolo H. Scarbocci - portrett

Paolo H. Scarbocci

Dataspill på lærerutdanningen

Helle Munthe-Kaas - portrett

Helle Munthe-Kaas

Gaming fra unges perspektiv og på ungdommens premisser

Captain Credible En mann slår hendene sammen foran et slags pyramidebord

Konferansekunstner

Captain Credible


Mer info: 

Her kan du lese rapporten « Dataspill som kulturuttrykk i DKS »

Her kan du lese om piloteringen i DKS av «My child: Lebensborn»

Her kan du lese innspillene som ble sendt inn da Spilltanken ble arrangert for første gang i 2019.

På nettsiden til Seanse – senter for kunstproduksjon er det mulig å se opptak av de to forrige webinarene med kjente  internasjonale foredragsholdere