Framtidens skole - anvendt science fiction
Sep
20
5:00 PM17:00

Framtidens skole - anvendt science fiction

Kommer vi til å ha skoler i framtiden? Hvordan skal vi lære? Trenger vi egentlig å lagre kunnskap i hodene våre når all verdens kunnskap er noen tastetrykk unna? Og hva skal læreren drive med?

Velkommen til innspilling av Forskningsrådets podkast Anvendt Science Fiction på Kulturhuset i Oslo under Forskningsdagene 2018 hvor temaet er "oppvekst".

Anvendt Science Fiction spinner tråder mellom fiksjon og forskning. Hvilke nyttige idéer presenterer fiksjonen, hvilke scenarier bør vi styre unna og hva blir mulig med ny teknologi og forskning?

Tema for episoden som spilles inn under Forskningsdagene er framtidens skole.

Med hvem:
-Øystein Gilje - førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

-June Mariann Breivik
- avdelingsdirektør Kulturtanken. Medlem i Teknologirådets ekspertgruppe for livslang læring.
Tidligere utviklingssjef for e-læring ved BIs Learning Lab. Internasjonalt ettertraktet foredragsholder og forfatter av boken "Læring i en digital tid".

- Mihaela Tabacaru - organisasjonspsykolog - Oslo Edtech Cluster og Newschool utdanningsbyrå.

-Science Fiction-entusiast og kommunikasjonsrådgiver i Forskningsrådet Kristoffer Robin Haug.

- Journalist og programleder Andreas Kjensli Knudsen.

Arrangør Norges Forskningsråd & Forskningsdagene

Link til FB event: https://www.facebook.com/events/676599862725534/

Link til podkast
-iTunes: https://itunes.apple.com/no/podcast/anvendt-science-fiction/id1292224856?l=nb&mt=2

-SoundCloud: https://soundcloud.com/user-84514810/anvendt-science-fiction-menneskekroppen

View Event →
Konferanse: Elevmedvirkning i DKS
Sep
26
to Sep 27

Konferanse: Elevmedvirkning i DKS

Hva er god elevmedvirkning? Hva innebærer det å ha elevmedvirkning i programmering, produksjon, formidling og evaluering, og i hvilken grad ønsker elevene selv å medvirke? Dette er noen av spørsmålene vi vil belyse på konferansen om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken.

Et sentralt premiss for ordningen for Den kulturelle skolesekken er at eleven selv opplever tilbudet i DKS-ordningen som relevant, og at eleven har en rolle i utformingen og gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken.

Konferansen vil belyse elevmedvirkning i programmering, produksjon, formidling og evaluering gjennom både faglige foredrag, samtale/debatt, Pecha Kucha og eksempler på praksis, der ulike stemmer og perspektiver er representert.

Målgruppa for konferansen er alle som jobber med DKS i fylkeskommuner, direktekommuner og kommuner i hele landet. Vi oppfordrer til å ta med representanter fra både kultur, skole, fylke og kommune.

Sted: Amalie Skram videregående skole i Bergen

Tid: 26.-27. september 2018

Program onsdag kl. 11:30-17:30. Lunsj kl. 13:00-14:00
Program torsdag kl. 09:00-12:30. Lunsj kl. 12:30-13:30

NB! NY Frist for påmelding: 31. august 2018
PÅMELDING HER https://konferanse.kulturtanken.no/elevmedvirkning

Arrangører: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kulturtanken

Kontaktperson: Linda Wahlmann Olsen, lwo@kulturtanken.no

View Event →
Kulturbarn 0-8
Oct
17
to Oct 18

Kulturbarn 0-8

Konferansen Kulturbarn 0-8 vil være en faglig arena og møteplass for lærere 1.-4. trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen 0–8 år.

Arrangørene ønsker alltid å tilby spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

Påmeldingsfrist: 30. september 2018. Trykk HER for å melde deg på.

Arrangører: Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken

Program:
17. oktober 2018
10:00  Åpning
10:15   Åpningskonsert v/ Tonje Unstad
           PROSJEKT KULTURBARN 0-8 - Presentasjon av prosjektet
11:40   Lunsj
12:30   Hovedforedrag
           Tom Remlov, teatersjef Riksteatret
13:15    Pause
13:30   MYGGA OG FLUA
            Konsert med Tonje Unstad for barn i alderen 5 - 8 år
14:15    Pause
14:30   SMÅ FORSKERE I SKRIFTSPRÅKET
            Heidi Sandø, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
15:30   Pause
15:45    HUR KAN MAN ARBETA MED DANS OCH INTEGRATION I SKOLAN
            Cecilia Björklund Dahlgren, professor Institutet Dans i skolan, Sverige
16:45    Slutt dag én
18:00   Middag med egen påmelding

18. oktober 2018
09:00  God morgen v/ Bente Aster
09:10   WOW - magiske møter mellom barn og kunst
            Eva Bakkeslett, kunstner, filmskaper og kurator
10:00   Scenekunst og dans – vises to ganger, publikum deles i to grupper
            KOKKEN TOR - for barn i alderen 3 - 6 år Julia Kuster og Amanda Strand / Akershus teater
            FIRKANTSKOGEN – for barn i alderen 6 mnd. - 3 år Hanne Frostad, Ida Frøymyr,  Maaike Croles / Ompaniet
11:45    Lunsj
12:30   VERKSTEDER:
           1) WOW - en praktisk innføring i skapelsen av magiske møter med barn og kunst v/ Eva Bakkeslett
           2) Musikk og bevegelse v/ Elisabeth Barstad
           3) Bli kjent med din egen joikestemme v/ Elisabeth Misvær
           4) Lær animasjon! v/ Hans Jørgen Sandnes
           5) Dans i skolan! v/ Cecilia Björklund Dahlgren
14:00  Pause
14:15   PROSJEKT KULTURBARN
           Hva kan et kommunalt samarbeid være?
           Tolga kommune: Barnehage + kulturskole + grunnskole = sant! v/ Berit Konstad Graftås
           Bergen kommune: Sammen i vennskap, lek og læring. Aksjonslæring med kunstfag i SFO v/ Alf Bugge Gjerstad og Anne Kulild
15:00  Hvor kan man søke midler til deltakelse i prosjektet?
           Tora Ferner Lange, Kulturrådet
15:30   Hvordan bli en PROSJEKT KULTURBARN-kommune?
16:00   Slutt dag to - Vel hjem!

NB! Med forbehold om justeringer i programmet.

View Event →
Innspillseminar om kulturarv i DKS
Oct
22
12:00 PM12:00

Innspillseminar om kulturarv i DKS

Velkommen til Kulturtankens innspillseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken!

Under DKS-konferansen i Stavanger i mars lanserte vi dette seminaret, og nå er det åpent for påmelding.

Målet med dette innspillseminaret er at aktører, virksomheter, forvaltning og enkeltpersoner som er eller vil bli aktive innen kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) får spilt inn sine behov, ønsker, ideer og annet om feltet til Kulturtanken som nasjonal etat for DKS, og til forvaltningsnivået i ordningen.

Seminaret vil inneholde samtaler og debatter i tillegg til innlegg fra feltet, og under hele seminaret ønsker vi dialog mellom scene og sal.

Noen av spørsmålene som vil diskuteres er disse:
Hva skal kulturarv være i DKS? Hva kjennetegner en god kulturarvsproduksjon?
Hvordan skal vi kvalitetssikre innhold, formidling og mottak av produksjonene?
Hva hører ikke hjemme i kulturarv i DKS? Hvordan vil framtidas kulturarvfelt i DKS være?

Innspillinnleggene er på max 3 minutter. Deltakere som ønsker å holde innlegg melder fra til fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, Bente Aster, på ba@kulturtanken.no ved påmelding, og senest torsdag 18. oktober.

Seminaret skjer i regi av Kulturtanken, i samarbeid med DKS Oslo.

Tid: Mandag 22. oktober 2018 kl. 12:00-16:00
Sted: Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo

Påmelding til ba@kulturtanken.no – meld fra ved påmelding om du vil holde innlegg (3 min.).

Innspillseminaret vil bli strømmet og ligge tilgjengelig på nett etter seminaret

View Event →
FoU-konferanse: Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge
Nov
8
10:00 AM10:00

FoU-konferanse: Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge

Kulturtanken inviterer til konferanse med påfølgende workshop om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge. Du kan delta på begge, eller på bare en av dagene.

Konferansen handler om Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge, og det blir innlegg fra blant andre Ben Lee fra Shared Intelligence (England), Carl Stevens fra Arts Council England, Trine Bille fra Copenhagen Business School, Lisa Nagel (phd), Arild Raaheim fra Universitetet i Bergen og Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder.

Kulturtanken har et overordnet ansvar for kvaliteten på tilbudet og forsknings- og utviklingsarbeidet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er mange oppfatninger om kvalitet blant leverandører, utøvere, mottakere og brukere både innenfor og utenfor DKS. FoU-konferansen ønsker å belyse noen aktuelle diskurser i dette feltet, og spør blant annet:

  • Hvilke kvalitetsdiskurser råder i kunst og kulturfeltet for barn og unge?

  • Hvilke kvalitetsforventinger vil skolen ha etter fornyelsen av Kunnskapsløftet?

  • Hvordan kan forskning bidra til utvikling og fornyelse av kvaliteten i DKS?

Tid:
Konferanse: torsdag 8. november -  kl 10:00 til kl 16:30.
Etter konferanseprogrammet blir det en scene for presentasjoner og ytringer, forfriskninger og tapas. Publikum inviteres til å gripe ordet og ytre seg (maks 3 min) om noe de er opptatt av med relevans for DKS og/eller konferansens temaer.

Workshop:
fredag 9. november - kl. 09:00 - 13:00 (påfølgende lunsj)

Sted:
Kulturtanken, Nydalen i Oslo

Mer info:
Se hele programmet og meld deg på her!

 

 

 

View Event →

Workshop for performative kunstnere
Sep
11
to Sep 12

Workshop for performative kunstnere

Forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko, 2017-2020 / www.diskoprosjektet.no ) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge. Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper skal samarbeide med lærere og klasser (og evt. produsent) om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte.

DiSko inviterer herved performative kunstnere fra hele landet med erfaring fra praksis i Den kulturelle skolesekken – eller med ønske om å få slik erfaring – til en praktisk workshop om dialogisk og interaktiv improvisasjon som kunstnerisk mulighetsrom i skoleproduksjoner. Deltakerne skal være fysisk aktive bidragsytere. Musikere tar med instrument. Workshopen vil bli holdt på engelsk.

NÅR OG HVOR
Tirsdag 11. – onsdag 12. september 2018
Tirsdag kl 09:00 - 19:00 + middag kl 19:00
Onsdag kl 09:00 - 18:00

Kulturtanken, Gullhaug Torg 2 A, Nydalen, Oslo
Studio 1 og 2 (5. etasje)

HVEM LEDER SEMINARET
Struan Leslie, britisk regissør og koreograf med en stor og spennende prosjektportefølje

Simon Deacon, musiker og høgskolelektor ved Goldsmiths University of London

Kari Holdhus, førsteamanuensis Høgskolen på Vestlandet


HVEM KAN DELTA PÅ SEMINARET
• Utøvere fra performative uttrykk (musikere, skuespillere, dansere, o.a.)
• Fagfolk som arbeider sammen med performative utøvere (produsenter, instruktører, regissører, koreografer, o.a.)
• Fagfolk som underviser kommende utøvere (lærere i høyere utdanning o.a.)
• Forskere som arbeider i fagfeltet

KOSTER DET NOE?
Nei, seminaret er gratis. Alle får en enkel lunsj og kaffe/te underveis, samt middag om kvelden dag 1. Deltakerne må selv bestille og betale for reise og opphold.

PÅMELDING
Du kan melde deg på via e-post til er@kulturtanken.no. Begrenset antall deltakere. Påmeldingsfristen er 27. august 2018.
Deltakerne som får plass vil få ytterligere informasjon.

SPØRSMÅL
Kan rettes til kari.mette.holdhus@hvl.no, tlf 971 68 005 eller er@kulturtanken.no, tlf 922 65 290.

View Event →
Kulturtankens etikkseminar I: Vær varsom, utøver
Sep
5
12:30 PM12:30

Kulturtankens etikkseminar I: Vær varsom, utøver

Kulturtanken vil fremover arrangere en seminarrekke med etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Vær varsom, utøver
Utøvere i DKS møter hver dag en rekke etiske utfordringer i møte med barn og unge i skolen. I det første seminaret om etikk i DKS løfter og belyser vi disse utfordringene.

Målgruppe: Utøvere, tilskuddsmottakere og kunstnerorganisasjoner

Tid: Onsdag 5. september, 12:30 – 15:30

Hvor: Kulturtanken, Gullhaug Torg 2, Nydalen (Oslo)
Studio 1

Påmelding til kst@kulturtanken.no

Samarbeidspartenere er Østfold kulturutvikling og Scenekunstbruket
 

PROGRAM

12:30 – 12:50 OPPSPARK
Innblikk i en utøvers etiske utfordringer
Demian Vitanza, forfatter, i samtale med Kristin Stoltz Thomassen

12:50 – 13:10 INFORMASJON
Hvorfor kan man ikke ta bilder av elever og dele disse og andre egenopplevde historier i sosiale medier eller bruke skolen som markedsplass for salg av bok/plate/annet?Elisabeth Rudi Lund, rektor Fernanda Nissen skole
Lars Opstad, kommunikasjonsrådgiver og fotograf, Kulturtanken

13:10 – 13:40 POLITIATTEST 
I 2014 ble det utredet om DKS-utøvere må framlegge vandelsattest på lik linje med andre som har arbeidsforhold i skolen. Vi belyser saken på nytt og diskuterer hva følgene av en slik beslutning evt. vil være.
Ledet av Cathrine Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Kulturtanken
Elisabeth Rudi Lund, rektor Fernanda Nissen skole
Egil Rundberget, seniorrådgiver FoU, Kulturtanken
Lin Marie Holvik, direktør, Kulturtanken
 

13:40 – 14:10 DYBDE
Hvordan, om mulig, bruke elever i produksjonen? Til å eksemplifisere etc.? Hvilke kvalitative vurderinger ligger til grunn? Om noen?
Ledet av Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken Østfold
Jarl Flaaten Bjørk, skuespiller og scenekunstner
Guro Havrevold, lærer på Kråkerøy ungdomsskole

14:10 – 14:25 PAUSE

14:25 – 14:40 KUNSTNERISK INNSLAG
Vi skulle vært løver ved Line Baugstø

14:40 – 15:25 DEBATT
Hvordan behandler du som utøver sensitive opplysninger som elever deler med deg?
Ledet av Mikkel Bugge, forfatter og styreleder, Norsk Forfattersentrum
Johannes Hafnor, leder for DKS Østfold
Erik A. Andreassen, familieterapeut, Bufetat Østfold
Line Baugstø, forfatter
Demian Vitanza, forfatter

15:25 – 15:30 OPPSUMMERING

View Event →
På turné med film i DKS? Hva og hvordan?
Aug
22
2:30 PM14:30

På turné med film i DKS? Hva og hvordan?

Film i Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken informerer om mulighetene for turnevirksomhet med film i DKS under filmfestivalen i Haugesund

Hvor: Scandic Maritim, i konferanserommet Salongene
Når: kl. 14:30

Hva: Den kulturelle skolesekken gir skoleelever i hele Norge opplevelser og møter med profesjonell kunst og kultur. Film er et av seks kulturuttrykk i DKS i tillegg til scenekunst, musikk, visuell kunst, litteratur og kulturarv. Kulturtanken ønsker å styrke filmtilbudet i DKS og vil informere om ordningen i konferanserommet Salongene fra kl 14.30, onsdag 22. august. Med dette håper vi å inspirere flere filmskapere til å melde inn produksjonsforslag til DKS slik at gevinsten på sikt kan bli et større tilbud av produksjoner som er tilgjengelig for turnevirksomhet.

Les mer i programmet til Filmfestivalen

View Event →
Museumspedagogene møter Kulturtanken
Aug
22
2:00 PM14:00

Museumspedagogene møter Kulturtanken

Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, har invitert museumspedagogenes uformelle nettverk til møte hos Kulturtanken

12.00 Velkommen
12.15-12.30 Ny dks-portal
12.30-12.45 Spm, svar og dialog
12.45-13.00 FoU og kvalitetsprosjektet
13.00-13.15 Spm, svar og dialog
13.15-13.30 Prosjekt Skole
13.30-13.45 Spm, svar og dialog
13.45-14.00 Erfaringsdeling
14.00 Vel hjem.

View Event →
RIFF - festival
Aug
8
to Aug 12

RIFF - festival

R.E.D. International Film Festival / dance-art-cinema

På en gård, ved innsjøen Eina ved Gjøvik holder film - dans og kunstfestivalen RIFF til.

Såle Stenslie fra kulturtanken er invitert inn i programmet og skal delta i en debatt om dans i film.

Slik beskriver festivalen seg på hjemmesiden.
"Its mission is to build a bridge between the different fields of performing- and visual art, and the film industry; hence the subtitle: dance- art- cinema. The festival aims to show films that have a strong element of movement and dance including interdisciplinary expressions such as screendance, art films, to the more traditional and conventional short films and full feature films."

Mer info om festivalen og programmet: www.riff-festival.com/third-edition

View Event →
Film i DKS: Et møte mellom filmskapere og DKS-produsenter
Jun
14
4:30 PM16:30

Film i DKS: Et møte mellom filmskapere og DKS-produsenter

  • Kulturhuset i Grimstad, Lille Hallvard (map)
  • Google Calendar ICS

13. - 17. juni arrangeres Kortfilmfestivalen i Grimstad. I den forbindelse inviterer Kulturtanken til Film i DKS, et møte mellom filmskapere og DKS- produsenter. Her vil vi informerer om ordningen Den kulturelle skolesekken, og hvilke muligheter den gir for filmskapere og filmprodusenter.

View Event →
 Future Insight 2030
Jun
8
8:00 AM08:00

Future Insight 2030

Stor internasjonal konferanse der de store verdenstrendene innen teknologi er i fokus.
June Breivik fra Kulturtanken vil lede et panel om fremtidens skole og utdanning.

Fra programmet:

FUTURE INSIGHT 2030 arrangeres for 6. gang
- i år i samarbeid med Deloitte, Itera, Miles og Open Innovation Lab of Norway. «FUTURE INSIGHT 2030 tar for seg trendene som vil endre vår fremtid. Årets konferanse handler om de store verdenstrendene innen teknologi.


Future Insight – Future Learning!
Karl Metha CEO, EdCAST and Keith Devlin, Professor, Stanford
Panel led by June Breivik, Kulturtanken & Oddgeir Tveiten, Future Learning Lab

Les mer: http://www.inspirator.com/

Dato: 12. juni 2018,
kl. 08:00 – 12:00
Sted: Operahuset

View Event →
The Nordic Society of Aesthetics - årskonferanse 2018
May
30
to Jun 2

The Nordic Society of Aesthetics - årskonferanse 2018

Konferansen er den mest sentrale kunstfilosofiske konferansen i Norden og samler fagmiljøene fra de nordiske landene og andre europeiske land. Tema for årets konferanse er “Conflicts – Anatgonisms, Agonies, Affects”. 

Kulturtankens Gustav Jørgen Pedersen skal holde et innlegg under tittelen “Conflicts of Artistic Quality in Arts for Young Audiences.Her er et lite utdrag av Pedersens innlegg:
In the paper, I will open this field of questioning by unfolding the complex conflict inherent in the mandate between 1) artistic autonomy, freedom and spontaneity and 2) school children’s lifeworld, education and aesthetic experience and 3) governmental ideology, instrumentality and controllability. Is it desirable – or even possible – to resolve the conflict between the practitioners’ artistic autonomy, the horizon and conditions of the audience, and the government’s aim to improve (and prove?) artistic quality? Or is this conflict, in some sense, productive? Is there a conflict at all?

Mer om konferansen: https://nseparis2018.wordpress.com/

View Event →
Rabalderfestivalen
May
2
to May 4

Rabalderfestivalen

Rabalderfestivalen er en kulturfestival for alle barne- og ungdomsskoler i Mandal og del av den kulturelle skolesekken. Festivalen er et samarbeid mellom Mandal kommune, Buen Kulturhus, Vest- Agder Fylkeskommune og Kulturtanken.

View Event →
Spetakkel 2018
Apr
24
to Apr 27

Spetakkel 2018

SPETAKKEL 2018 er ein eindags-festival for elevar i 1-7 klasse i Sogn og Fjordane. Festivalen går føre seg tysdag 24. april på Westcon-verftet i Florø og i Førdehuset i Førde, onsdag 25. april og torsdag 26. april. 

View Event →
Ufest 2018
Apr
16
to Apr 22

Ufest 2018

DKS og Ufest samarbeider om å gi ungdomsskoleelevene i Østfold en bredde innenfor ulike kulturuttrykk. I år stiller DKS med Absence Crew og deres forestilling «Askeladden», opptredener fra selveste Comet Kid, Fredrik Høyer, Circus Xanti m.fl.

View Event →