Arena Film i DKS
Nov
5
to Nov 6

Arena Film i DKS

Visningsarena for film i DKS er:
-en visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken.
-en møteplass der alle som jobber med film rettet mot barn og unge kan utveksle erfaringer, styrke nettverk og inngå samarbeid.

Vi vil stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom ulike aktører, og en generell heving av status for film/spill for barn og unge.
I år arrangeres ARENA FILM i Drammen på Union Scene.

PÅMELDING HER!

PROGRAMARENAFILM2019.jpg

PROGRAM HER!

Visningsarena for film i DKS arrangeres av Buskerud, Østfold, Akershus og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med Kulturtanken, Viken filmsenter, og Østnorsk filmsenter.

View Event →
Debattmøte: Hvordan styrke kunstfag i skolen?
Nov
12
7:00 PM19:00

Debattmøte: Hvordan styrke kunstfag i skolen?

Hvordan styrke kunstfag i skolen?

Regjeringen har i høst svart på kritikk angående estetiske metoder i læreplanene gjennom å lansere strategiplanen "Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning". Med denne planen mener regjeringen at de har utkvittert et pålegg Stortinget ga regjeringen om å komme med en slik strategi.

I debatten setter vi strategiens mulige betydning for skolens og lærerutdanningens kunstfag og metoder i søkelyset. Hva må egentlig til for at elementer i denne strategien skal bli virkelighet? Hvordan kan de tiltakene regjeringen skisserer utløse en satsing på elevenes kunstneriske kreativitet? Hvilken rolle kan strategien spille for lærerutdanningene når det gjelder å utdanne lærere som kan og tør ta i bruk kreativitet og kunstneriske uttrykk i sin undervisning?

I panelet sitter blant annet:

·        Asle Holte, Høgskulen på Vestlandet, dekan Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

·        Kari Holdhus, Høgskulen på Vestlandet, førsteamanuensis Institutt for kunstfag

·        Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder, førsteamanuensis Institutt for visuelle og sceniske fag

·        Debattleder: Liv Skotheim, Bergens Tidende

 
Tid: 12. november k. 19 - 21
Sted: Litteraturhuset Bergen
Arrangør: Høgskulen på Vestlandet

View Event →

BIFF 2019: Konvent for filmformidling
Sep
26
4:30 PM16:30

BIFF 2019: Konvent for filmformidling

To dager under Bergen Internasjonale Filmfestiavle (BIFF) er satt av til filmformidling ( 25.-26. september) på Scandic Bergen City.

På programmet står blant annet Den kulturelle skolesekken:

Torsdag 26. september
12:30 Kulturtanken om DKS ved direktør Lin Marie Holvik

12:50 Innspill fra salen om DKS, ungdom og kino1

BIFF er landets største filmmaraton med mer enn 150 filmer og en rekke sideprogrammer – i fjor med over 70 000 besøk.

https://www.biff.no/bransje/article1394946.ece

View Event →
 =Vi 2019: Kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn
Sep
24
to Sep 25

=Vi 2019: Kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn

Denne uka arrangeres konferansen =Vi 2019 i Oslo. Både kunnskaps-og inkluderingsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande stiller med innlegg på denne nasjonale konferansen som fokuserer hvor viktig kunst og kultur er for å få til inkluderende lokalsamfunn.

Se programmet her her

Den første =Vi-konferansen ble arrangert i Larvik i mars 2018 – av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. Kulturskolerådet og Fargespill er med som arrangører også i år, nå sammen med KulturtankenOslo kulturskole/Oslo kommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norges Musikkorps Forbund.

Målgruppa for =Vi er blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre ønsker arrangørene å skape en konferanse som appellerer til aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som har Fargespill på agendaen samt ansatte innen UH-sektoren.

View Event →
ØYEPÅ – nasjonal arena for visuell kunst
Sep
18
to Sep 21

ØYEPÅ – nasjonal arena for visuell kunst

ØYEPÅ er en snyltefestival om kunst i møte med barn og unge, og en møteplass for alle som jobber med visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS)

ØYEPÅ arrangeres for første gang, og skal i år snylte på Lofoten International Art Festival (LIAF) i Svolvær. Neste år flytter vi oss til en  annen festival, og snylter der. Med ØYEPÅ ønsker vi å skape en nasjonal arena – en øyeåpner for visning av og diskusjon rundt visuell kunst i møte med et ungt publikum. Vi ønsker at diskusjonene skal bidra til refleksjon, øke mangfoldet og skape inspirasjon til variert formidling av visuell kunst, samt resultere i nye og gode produksjoner for DKS.

ØYEPÅ er aktuelt for alle som jobber med visuell kunst og formidling i DKS, i institusjoner, museer og gallerier som retter seg mot et ungt publikum, og kunstnerne selv!

I tillegg til visninger av ferdige produksjoner, blir det mulighet for å oppleve «TestLab» og presentasjoner av produksjoner i utvikling(?). Vi inviterer til felles lunsjer og middager, og lover faglig påfyll og god stemning med nye og gamle venner.

Ta en titt på programmet!
Hold av dagene 18.-20. september, og meld deg på her!
Frist for påmelding er 20. august.
ØYEPÅ foregår i Svolvær, parallelt med LIAF.  

ARRANGØR:
Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Oslo kommune, Nordland fylkeskommune, Nordnorsk kunstnersenter, Nasjonalmuseet og Kulturtanken

PROGRAMRÅD:
Representanter fra Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Oslo kommune, Nordland fylkeskommune, Nordnorsk kunstnersenter, har valgt ut hvilke produksjoner som presenteres under ØYEPÅ.
Programmet og presentasjonene er basert på festivalens program samt produksjoner som ulike produsenter og fylker har meldt inn. I tillegg har Nasjonalmuseet og Kulturtanken deltatt i styringsgruppen.

View Event →
Spilltanken: Hvordan kan dataspill se ut i DKS?
Sep
17
10:00 AM10:00

Spilltanken: Hvordan kan dataspill se ut i DKS?

Hvordan kan dataspill se ut i Den kulturelle skolesekken? Kan vi presentere mediet som en estetisk opplevelse for barn og unge? Dette er noe Kulturtanken ønsker å utforske nærmere.

Derfor arrangerer vi på Riksscenen 17. september spillkonferansen «Spilltanken: Hvordan kan dataspill se ut i DKS?» Dette vil bli en møteplass for bransje og kunstnere, om man så er kjent med dataspill eller ikke. Det vil bli holdt flere innlegg fra ulike relevante aktører, og etter hovedprogrammet blir det mingling og dataspill i samme lokale. Det vil også bli presentert utvalgte innspill på hvilken plass dataspill kan ha i DKS-ordningen – her er du hjertelig velkommen til å delta!

Lyst til å melde deg på? Trykk her!
Innspill til hvilken rolle dataspill kan ha i DKS? Mer info her!
Vil du se nærmere på programmet? Sjekk ut her!

View Event →
Lunsjseminar: Drone – kunst,  poesi eller overvåking
Sep
13
12:00 PM12:00

Lunsjseminar: Drone – kunst, poesi eller overvåking

Datatilsynets oppgave er å verne om grunnleggende individuelle rettigheter – retten til å ha et privatliv og til å hindre spredning av personlige opplysninger. Opphavet til idealene om at personlig informasjon skal hegnes om går helt tilbake til 1700-tallets opplysningstid, men i dagens høyteknologiske samfunn, ligger forholdene mer til rette en noensinne for å spre og samle privat informasjon i enorme omfang.

Kunstner Anders Eiebakke har interessert seg for problematikken i lang tid og har siden 2008 arbeidet med droner. Gjennom årene har han utviklet en egen, måkeliknende flygende drone med kamera, og en av Eiebakkes dronemåker henger nå fra taket i trappeløpet hos Datatilsynet.

Eiebakke sier at det pågående arbeidet med de måkeliknende dronene er et poetisk og maktkritisk prosjekt, og en kommentar til den pågående konflikten mellom sivilsamfunnet og militær sektor om definisjonsmakt, kontroll og tilgang til luftrom.

Sett av en lunsj til å høre Eiebakke fortelle om måkedrone-prosjektet.

Foredraget strømmes.
Ønsker du å komme, er du hjertelig velkommen.
Påmelding til info@kulturtanken.no

Les mer:

http://www.anderseiebakke.no/ og  https://koro.no/prosjekter/datatilsynet/

FOTO: Måke 1.0, Anders Eiebakke. Fotograf: Werner Zellien

View Event →
SPOR - arena kulturarv
Sep
11
to Sep 12

SPOR - arena kulturarv

Velkommen til SPOR - arena for kulturarv, 11-12. september 2019, på Stiklestad.

Kulturarv  i Den kulturelle skolesekken – hva er det? Hvorfor skal elevene ha det? Hvem er vi som har ansvaret for dette fagfeltet? Hva styrer vi etter? Og hvem samarbeider vi med?

Disse spørsmålene står i sentrum når vi inviterer til første utgave av SPOR - arena for kulturarv i DKS. Årets tema er kulturarv i bevegelse.
Ambisjonen er å skape en årlig møteplass hvor man kan se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen.

Arenaen er lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som ble nominert til årets museum i 2018. På Stiklestad er fasilitetene på plass: flott hotell, gode konferanserom, god mat og gode forbindelser med omverdenen. I tillegg ligger det midt i landet.

Her du en idé til en produksjon som du ønsker å utvikle? Vi inviterer til en pitchekonkurranse 11. september. Les mer om denne her!

Vi sier derfor: hjertelig velkommen til SPOR på Stiklestad!

Vennlig hilsen

DKS i Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Midtnorsk Filmsenter, DKS i Akershus fylkeskommune og Kulturtanken.

PROGRAM OG PÅMELDING: SE HER
Frist for påmelding 15. august

View Event →
Åpning av ny DKS-portal!
Sep
2
11:00 AM11:00

Åpning av ny DKS-portal!

Mer kunst og kultur av høy kvalitet til verdens viktigste publikum! Det er blant målene med ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken (DKS), som lanseres 2. september!

Ett sted én frist
Ny nasjonal DKS-portal vil gjøre det enklere og spare tid for utøvere - musikere, forfattere, kunstnere og kulturformidlere, med én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag til DKS i hele landet.

Verktøy og kunnskap

For DKS-planleggere vil den være et verktøy for planlegging, publisering og evaluering. Kulturkontaktene og lærere vil sikres god og relevant informasjon om tilbudett. Vi vil også få et bedre grunnlag for data til rapporter og statistikk som gir kunnskap om Den kulturelle skolesekken.

Åpning
Kulturtankens direktør Lin Holvik ønsker velkommen og åpner portalen. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statsskretær for kunnskaps- og integreringsministeren, Julie M. Remen, er blant gjestene som taler. Også representanter for kunstnernettverket, fylkeskollegiet og skolen vil være til stede.


Arrangementet vil strømmes.


Dette er DKS-portalen, i korte trekk:
- en innmeldingsportal for utøvere med én frist i året (1. oktober 2019)
- ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS (høsten 2019)
- en bank med oversikt over alle produksjoner i DKS (skoleåret 2020/2021)
- visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud (skoleåret 2020/2021)
- en nasjonal nettside med regionale og lokale undersider for DKS.

Vil du vite mer? https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal

View Event →
AAG2019 - internasjonal scenekunstfestival
Sep
2
to Sep 7

AAG2019 - internasjonal scenekunstfestival

Assitej Artistic Gathering 2019 er en internasjonale scenekunstfestival, for og av av folk som jobber med scenekunst for barn og unge.

Kulturtanken deltar i programmet med fagansvarlig for scenekunst, Ragnhild Thronstad (fremlegg under forskningsdelen av programmet) og stipendiat Annette Therese Pettersen, som blant annet holder kritikk-workshop med ungdomsdelegater og elever fra DKS.

Hjemmeside og komplett program https://www.aag2019.no/

View Event →
Art in Education - konferanse om barns møter med kunst i skolen
Aug
28
to Aug 30

Art in Education - konferanse om barns møter med kunst i skolen

Konferansen arrangeres av Oslo Met i samarbeid med Kulturtanken
Konferansen er internasjonal, og holdes på engelsk. Det vil bli lagt ut link for påmelding i løpet av våren 2019. Enn så lenge, hold av datoene!

*******
We invite national and international researchers, teachers and artists to the conference which focuses on topics such as the effects of collective art experiences on learning environments, the impact of creative joy on learning, and the power of artistic exploration.

The objective of the conference is to establish an interdisciplinary arena for dialogue and knowledge exchange about the significance of art in school. The target groups for the conference are practitioners within the field of education as well as research and education staff within universities and university colleges.

The programme is under preparation, and will feature paper presentations, panel discussions, artistic performances, cultural activities/excursions and a reception at the Oslo City Hall.

Updates to the programme will be published on OsloMets web page: https://www.oslomet.no/om/arrangement/art-in-education

View Event →
«Kunsten å lære» – rapport fra forskningspilot 2017-2019
Aug
23
12:00 PM12:00

«Kunsten å lære» – rapport fra forskningspilot 2017-2019

Kan kunst være nøkkel for utvikling av eksekutive funksjoner hos barn?

Marie Othilie Hundevadt og Per Normann Andersen deler erfaringer fra et forskningsprosjekt, der man i et 12-ukers opplegg med mangfoldig, kunstbasert læringsprogram i skolen, ser på om dette kan ha positiv effekt på elevers utvikling av sine eksekutive funksjoner, som vil si; deres evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd.

Marie Othilie Hundevadt er rådgiver kultur i Oppland fylkeskommune, Kulturavdelingen. Hun har vært prosjektleder for Kunsten å lære.

Per Normann Andersen er førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Han har vært forskningsleder for Kunsten å lære.

 Les mer om forskningsprosjektet og rapporten her

For påmelding til lunsjseminaret: info@kulturtanken.no

Arrangementet strømmes.

View Event →
 Kulturtanker: lyden av Norges fremtid
Aug
16
1:00 PM13:00

Kulturtanker: lyden av Norges fremtid

Kom og hør lyden av Norges framtid!

"Kulturtanker" er en festforestilling for og med barn og unge! Vi har blant annet invitert musikere, dansere fra Ungdomskompaniet, en forfatter og en skuespiller som har vunnet Drømmestipendet, og bedt dem vise hva de er opptatt av. Vi får og møte et av Norges fremste musikktalenter – en 10-åring som får de utroligste ting ut av instrumentet. Og det stopper ikke der: Vi får oppleve et band på scena som er i ferd med å gjøre stor suksess. Navnet slippes nærmere sommeren.

I tillegg til det som skjer i salen kommer Kulturtanken til å være tilstede med Norges kanskje største bok. I den inviterer de alle mellom 3 og 19 år til å skrive og tegne det de er opptatt av. Boka skal bli overlevert til kulturminister Trine Skei Grande, og er en del av arbeidet med ny kulturmelding for barn og unge, som kommer i 2020.

Kom og hør lyden av Norges framtid!

Arrangører: Arendalsuka Ung, Norsk kulturskoleråd, Ung kultur møtes (UKM), Kommunenes sentralforbund (KS) og Kulturtanken


På grunn av plassbegrensning og logistikk, må man forhåndspåmelde seg til dette arrangementet pr. mail til maria.moksness@arendalsuka.no De som får plass på arrangementet, mottar en bekreftelse på dette som svar på sin e-post med påmelding. 

View Event →
Ung Megafon: Kulturministeren møter ungdommen
Aug
14
4:00 PM16:00

Ung Megafon: Kulturministeren møter ungdommen

Med bakgrunn i den nært forestående kulturmeldingen for barn og unge, inviterer vi til debatt hvor vi får høre ungdom snakke om kultur og hva som er viktig for dem, sammen med kulturminister Trine Skei Grande.

Debatten kommer rett i etterkant av arrangementet «Ung megafon – Unge artister og kunstnere på Torgscenen», som starter kl 15.00.

Medvirkende

  • Trine Skei Grande, Kulturminister (V)

  • 4 ungdomsdebattanter, deriblant Laila Voll, fra Kulturtankens Ungdomsråd

  • Torkel Øien, Debattleder, KS/Norsk kulturskoleråd

arrangører: Norsk kulturskoleråd, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken

https://arendalsuka.no/event/user-view/10763

View Event →
Film i DKS på Kortfilmfestivalen
Jun
13
4:30 PM16:30

Film i DKS på Kortfilmfestivalen

Torsdag 13.juni, kl 16.30, VESLE HALLVARD

FILM I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Et møte mellom filmskapere og DKS-produsenter

Den kulturelle skolesekken i Akershus, Buskerud og Østfold fylke inviterer filmskapere og DKS-produsenter til et åpent møte i Grimstad kulturhus under Kortfilmfestivalen 2019. Målet med møtet er å gjøre DKS-ordningen bedre kjent, og skape en arena for filmskapere og DKS-produsenter. Ingen påmelding.

PROGRAM

16.30: Servering av forfriskninger

16.40-16.50: Hei og velkommen

Hva er Den kulturelle skolesekken, hvem er vi som jobber i sekken og hva ser vi etter?

Rami Maktabi, produsent film Østfold kulturutvikling

16.50-17.10:

To filmskapere om Den kulturelle skolesekken:

Thea Hvistendahl -om DKS-visninger i Akershus med Adjø Montebello

Emilie Blichfeld -om utviklingen av produksjonen Påvirka i samarbeid med Buskerud og Nordland DKS

17.10-17.20: Informasjon om Arena for film i Den kulturelle skolesekken og muligheten for å pitche gode DKS-prosjekter der.

17.20-17.30: Ordet fritt!

Det blir anledning til å stille spørsmål til utøvere og DKS-produsenter i sale

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Mette Indrehus produsent for film, Buskerud fylkeskommune, mette.indrehus@bfk.no/ 41324684

 

 

 

 

 

View Event →
Det visuelle kunstfeltet i en reformtid
Jun
13
10:00 AM10:00

Det visuelle kunstfeltet i en reformtid

13. juni 2019 er det klart for kulturkonferansen: "Det visuelle kunstfeltet i en reformtid". Her har du en gylden mulighet til å utfordre kulturpolitikken i den nye fylkeskommunen Viken. I Momentum kunsthall i Moss vil du møte både kunstnere, kunstinstitusjoner, kulturarbeidere og kulturpolitikere.

Fra Kulturtanken skal avdelingsdirektør for forskning og utvikling (FoU) Ståle Stenslie delta kl 13.00 “Nasjonale og/eller regionale satsning på kunst?” Se hele programmet her

Konferansen er gratis. Påmeldingsfristen er 30. mai 2019. Meld deg på konferansen her

Les mer om konferansen på Punkt Øs nettside eller på Østfold fylkeskommunes nettside.

Tid og sted

Tid: Torsdag 13. juni 2019, kl. 10.00–15.00
Sted: Momentum kunsthall, Henrik Gerners gate 8, Moss

Konferansen er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Punkt Ø – Galleri F15, Momentum og NOKU Østfold.

View Event →
Oslo Pix Ung
Jun
4
to Jun 7

Oslo Pix Ung

DKS Oslo + Oslo Pix Ung!

“Samtidig som den tredje utgaven av Oslo Pix går av stabelen i juni ser også et nytt prosjekt dagens lys, nemlig vår splitter nye skolefilmfestival Oslo Pix Ung! Gjennom Den kulturelle skolesekken er vi glade for å kunne invitere Oslos niendeklassinger til en hel dag med filmfestivalopplevelser på nye Vega Scene og omkringliggende kulturarenaer som DogA, Melahuset og Ingensteds. Tilbudet gis i år til halvparten av Oslos niendeklasser før hele 9. trinn inkluderes fra og med 2020.  “

https://oslopix.no/no/Skole/Oslo_Pix_Ung_.html

View Event →
Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer – forskningsfunn og boklanseringer
May
28
10:00 AM10:00

Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer – forskningsfunn og boklanseringer

Hvordan fungerer litteraturformidling til barn og unge? Hvilke utfordringer finner vi innenfor DKS-systemet når det gjelder formidling av litteratur?

Avslutningsseminar for Norsk barnebokinstitutts forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser.

Lansering av bøker fra prosjektet:
Litteraturformidlingens arenaer og praksiser
Litteraturformidling og kunstopplevelse – en studie av Den kulturelle skolesekken

Programmet strømmes.

Meld deg på her!

Program

09.30 Kaffe

10.00 Velkommen ved Birgitte Eek, formidlingsleder ved Norsk barnebokinstitutt

10.05-10.50 Shaun Tans visuelle univers – estetiske kvaliteter som skaper fabulerende lesere, ved Hannah Aukland, stipendiat ved OsloMet.

11.00-11.25 Litterær kommunikasjon. Om forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser, ved direktør Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt.

11.25-11.50 Litterære møter i DKS. Hovedfunn fra en empirisk studie, ved førsteamanuensis Anne Skaret, Høgskolen i Innlandet og Norsk barnebokinstitutt.

11.50-12.15 Barns medvirkning i å skrive Bestefar og jeg-serien, ved forfatter Hilde Hagerup og illustratør Ingrid dos Santos

12.15-13.00 Lunsj

13.00-13.20 Fristed og forvandlingsrom – folkebiblioteket som formidlingsarena, ved førsteamanuensis Åse Kristine Tveit, OsloMet

13.20-13.35 Tanker om å skrive, tegne og formidle Bertil blir grei, ved forfatter og illustratør Anna Fiske

13.35-14.00  Digitale spill som litteraturformidlingsarena, førsteamanuensis Lykke Guanio-Uluru ved Høgskolen på Vestlandet intervjues av Steffen Sørum, påtroppende faglig leder for Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt.

14.15-14.30 Digitale verktøy i formidling, ved forfatter Endre Lund Eriksen  

14.30-14.50 Sosiale medier som formidlingsarenaer for ungdomslitteratur, ved faglig leder for den nettbaserte videreutdanningen av litteraturformidlere ved Norsk barnebokinstitutt Øystein Espe Bae

14.50-15.00 Hilsen fra forlaget, ved forlagsredaktør Camilla Danielsen, Cappelen Damm Akademisk

Salg av bøkene fra prosjektet.

Hvor? Nasjonalbibliotekets store auditorium, Henrik Ibsens gate 110, Solli Plass, Oslo
Når? 28. mai 2019. Kl. 10:00 - 15:00
Påmeldingsfrist? 23. mai 2019.

Arrangert av Norsk barnebokinstitutt, Cappelen Damm Akademisk og Kulturtanken

View Event →
Komma 2019 - visningsarena for litteratur
May
20
to May 21

Komma 2019 - visningsarena for litteratur

I vår som i fjor arrangeres Komma, visningsarena for litteratur i DKS, på Lillehammer.
Vi dobler programmet og ser frem til to dager fulle av litteraturproduksjoner, debatt, nettverksmøte og god stemning rett før Norsk Litteraturfestival.

Hold av datoene 20. – 21. mai 2019.

Se her for program, påmelding og info

Arrangører:
Norsk litterturfestival, Akershus fylkekommune, Oppland fylkeskommune, Turnéorganisasjonen, Norsk forfattersentrum og Kulturtanken

View Event →
Kulturtanken på NKUL - Trondheim
May
9
4:00 PM16:00

Kulturtanken på NKUL - Trondheim

NKUL er en nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring.
Når: 8.-10 mai
Hvor: Trondheim

Kulturtanken deltar på konferansen, og er med i programmet med en pilot om litteratuformidlig og ny teknologi:

S3D: Hva skjer når litteraturen i Den kulturelle skolesekken blir virtuel
Avdelingsdirektør Kulturtanken June Breivik og Kristin Stoltz Thomassen, Fagansvarlig litteratur, Kulturtanken, samt Christian Marstrander Forfatter og utøver DKS
Les mer om Sesjon 3D

Hele programmet under NKUL - http://www.nkul.no/

View Event →
Formidlingsseminar: "Det ikke styrte"
May
2
to May 3

Formidlingsseminar: "Det ikke styrte"

Kunst, uforutsigbarhet og formidling i 2019.

Årets formidlingsseminar er et samarbeid mellom Kulturtanken, KORO, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet. Formidlingsseminaret samler formidlere, museums- og galleriledere, kuratorer, kunstnere og produsenter fra hele Norge.

På programmet: Bob+Roberta Smith (London), Sisters Academy (København), Merete Jonvik og Hans Edward Hammons (Stavanger), Rachel Ara (Artist-in-residence Victorias & Albert Museum, London) Kathryn Potts (Whitney Museum, New York), m.fl.

STED: Kulturtanken Gullhaug Torg 2 (Riksteaterets Store sal) i Nydalen, og på Kunstnernes Hus i Oslo sentrum.

BILLETTER/ PÅMELDING: https://www.eventbrite.co.uk/e/det-ikke-styrte-tickets-55020460679

PROGRAM

Torsdag, dagsprogram (Gullhaug torg 2, Nydalen)  
Tekstilinstallasjon av Kiyoshi Yamamoto.

09:00 - 10:00: 
Kaffe og registrering

10:00-12:00:
Sebastian Kjølaas og Siri Hjorth
Fadlabi
Hanan Benammar 
Joar Nango 
Charlotte Blanche Myrvold  

12:00-12:50 
Lunsj  

12:50 – 14:50  
Kathryn Potts
Rachel Ara 
Hai Nguyen Dinh 
Sisters Academy 
Boel Christensen-Scheel 

14:50-15:15
Pause

15:15-16:45 
Rimini Protokoll / Daniel Wetzel 
Ragnhild Tronstad


Torsdag, kveldsprogram med middag (Kunstnernes hus, Wergelandsveien 17) 
 

19:00
Steffen Håndlykken (1857) - Korn, performance ca 20 min 
Lin Wang - Exotic Dreams and Poetic Misunderstanding - Performative Dinner Vol. 4 
Destiny’s Atelier presenterer Niels Munk Plum 3COLOURS m/ Oda Bjørholm, Ingrid haakstad, Niels munk Plum 
Sisters Hope - The Poetic Self of a Sensuous Society - Participatory pensive performance exercise

Fredag, dagsprogram (Gullhaug torg 2, Nydalen) 
Tekstilinstallasjon av Kiyoshi Yamamoto.

10:00 - 11:45
Nicolas Gjefle 
Anna Lindblad 
Merete Jonvik og Hans Edward Hammonds 
Kunsthall Oslo 
Jennie Hagevik Bringaker 

11:45-12:15 Pause

12:15 – 14:00 
Bob and Roberta Smith 
Bjørn Hatterud

14:00 Slutt

Spørsmål?
Kontakt Per Odd Bakke per.odd.bakke@nasjonalmuseet.no eller Kyrre Bjørkås kjb@kulturtanken.no

View Event →
Markedet for scenekunst
Apr
24
to Apr 26

Markedet for scenekunst

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en asjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge.

MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

For mer informasjon og påmelding: https://www.markedet.org/

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. Markedet for scenekunst støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.

View Event →
Museumspedagogisk påskeseminar 2019
Apr
8
8:30 AM08:30

Museumspedagogisk påskeseminar 2019

PROGRAM

09:00     Velkommen og informasjon.  Marit Grønbech, Naturhistorisk museum (NHM), UiO

9:10      Når arkeologien går til filmen. Et nytt bidrag til vikingmyten?

Martin Hager-Saltnes og Ellen Marie Næss, Kulturhistorisk museum, UiO

9:30      Museumsteater, hvorfor det? Marita Hesjedal, Oslo Skolemuseum

10:00     Mysteriet Vildanden. Introduksjon til Ibsen på Teatermuseet

Else Martinsen og Heidrun Sølna Øverby. Oslo Museum, By- og Teatermuseet

10:20     Pause med kaffe og te

10:35     Hva nå, Den kulturelle skolesekken? Hva nå, formidlere? Bente Aster, Kulturtanken

11:00     Interaksjon? Hva i huleste er det?

Anette Simenstad, Thorstein Hernes og Berit Snøan. Maihaugen

11:30     Fremtiden er nå – en utstilling med og om ungdom Anne Birkeland, NHM

11:50     Lunsj i Hagestuen og rundt omkring

12:10     Besøk utstillingen «Fremtiden er nå, om ungdommens blikk på klima og mat i en tid med klimaendringer», Tøyen Hovedgård Mai Linn Muskaug og Kristina Bjureke er tilstede og

12:50     Ballast, samhold og håp Knut Olav Wågsås og Heidi Thöni Sletten, Norsk Maritimt Museum

13:20     På flukt – en utstilling blir til Christine Furuberg og Laila Bækkevold. Glomdalsmuseet

13:50     Formidling av vitenskapelig utdaterte ideer Siri Hanna Svarthumle og Kjersti Lind, fra Teknisk museum

14:15     Pause med kaffe og te

14:25     Milk the Cow Mari Bjørnsrud-Gabrielsen, Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård

14:55     Da Naturhistorisk museum forsøplet utstillingene med plast Einar Strømnes og Karenina Kriszat, NHM

15:15     En verden av plast – Å leke seg til kunnskap Lise Mariann Bolstad Alsli, NTNU Vitenskapsmuseet

15:45     Oppsummering og slutt, Marit Grønbech, NHM

View Event →
Kick off for Kulturbarn-kommuner
Apr
4
11:00 AM11:00

Kick off for Kulturbarn-kommuner

KULTURBARN er et utviklingsarbeid mellom Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd. Før nyttår søkte vi etter kommuner som ønsket å satse på kunst og kultur til de yngste (0-8 år). Mange kommuner søkte, og 6 kommuner er nå valgt ut til å være Kulturbarn-kommuner 2019-2020 (les mer)

4. april arrangeres Kick off for Kulturbarn-kommunene på Gardermoen airport hotel.

PROGRAM
Velkommen

1) Presentasjon av prosjektet Kulturbarn – kommune ved prosjektgruppen Elin Kvernmoen, Kathrine Pedersen og prosjektleder, Ragnhild Bøhle

2) Presentasjon av alle Kulturbarn – kommunene med utgangspunkt i følgende tittel:

a. Hvem er vi? Hvilke muligheter ser vi og hvilke utfordringer har vi som Kulturbarn – kommune? Rekkefølgen blir Fredrikstad, Fjell, Målselv, Kristiansand, Røros og Sunnfjord kommune. maks 10. min. pr innslag

3) BUSK: «Barn og unges stemmer kunst og kultur» Jo Morten Weider, prosjektleder i Kulturtanken. Han jobber med å samle inn materiell til den forestående stortingsmeldingen om kunst og kultur for barn og unge. Barn fra 3 – 5 år fra Kulturbarn – kommunene, er det også aktuelt å kontakte. Det blir mulig å stille spørsmål.

4) Kunstpedagogisk prosjektarbeid. Praktiske eksempler på gjennomføring og kompetanseheving. Ingrid Skarprud, Kunstnerisk leder Bortigard barnehage, Bergen kommune. Det blir mulig å stille spørsmål.

5) Work shop del - prosjektgruppen tilrettelegger og deler inn i smågrupper. Vi deler erfaringer og andre faglige spørsmål som angår prosjektet.

6) Veier videre

· Hvordan kan nettverket av Kulturbarn – kommuner, bidra til økt kompetanse?

· Felles informasjon for Kulturbarn – kommunene og prosjektgruppa.

· Bruk av dokumentasjon, kommunikasjon og andre digitale verktøy underveis

· Samarbeidsavtaler for prosjektet

· Økonomi og ressurser

· Fremdriftsplan inkl. regionale fagdager høst 2019 og høst 2020

· Nyhetsbrev og innspill fra Kulturbarn – kommunene og prosjektgruppa

7) Kort oppsummering og på gjensyn

View Event →
Innspillskonferanse om kultur for og med ungdom
Mar
11
9:00 AM09:00

Innspillskonferanse om kultur for og med ungdom

Miniøya og Kultufest Tøyen (DKS Oslo) inviterer til innspillskonferanse om ungdoms forhold til kunst og kultur, i tilknytning til den kommende Barne- og ungdomskulturmeldingen

”Vi i festivalrådet til Kulturfest Tøyen inviterer til innspillskonferanse på Sentralen 12.03. Vi skal snakke om kultur på vår måte. Kultur er mat, ytringer, musikk og mye mer. Vi skal diskutere, debattere og ha workshop - håper du vil være med!

Det skal lages en egen kulturmelding for barn og unge, og kulturministeren er opptatt av at barn og unge skal bidra aktivt og komme med sine innspill til meldingen. Konferansen er i forbindelse med kulturmeldingen, og her får vi unge si det vi mener om kultur i håp om å gjøre en forskjell”

Info om program og påmelding her: https://kulturfesttoyen.no/konferanse/

View Event →
Workshop Prosjekt DKS-Skole
Mar
7
11:00 AM11:00

Workshop Prosjekt DKS-Skole

Kulturtanken har en rekke samarbeidsprosjekter knyttet til et overordnet prosjekt: DKS-SKOLE

I den forbindelse inviterer vi alle samarbeidspartenere til workshop:
Hensikten er deling og diskusjon av prosjekter og piloter. Vi vil legge til rette for samtale og dialog om problemstillinger og prosjekter i ulike arbeidsgrupper. Her vil det bli muligheter for å diskutere spørsmål med de andre samarbeidspartnerne og få innspill på egne prosjekter.

Les mer om prosjektet på blloggen: https://blogg.dks-skole.no/

View Event →
Lunsjseminar - Makropol om VR og XR
Mar
1
12:00 PM12:00

Lunsjseminar - Makropol om VR og XR

Semniaret strømmes direkte fra klokken 12.00, fredag 1. mars:

MAKROPOL utforsker nye former og områder hvor historier kan utfolde seg. Den 1. mars presenterer de sin bruk av ny teknologi som Virtual Reality (VR) og Extended Reality (XR) for å lage kunstprosjekt innen film, teater og installasjonskunst. Verkene de viser er utgangspunkt for en samtale som tar barn og unge som kunstpublikum på alvor.

Makropol har i en årrekke utviklet ulike kunst, teater og filmprosjekt med VR, AR og MR teknologi. De er verdensledende på feltet og har vist sine prosjekt på de største festivaler. For tiden holder de på med å bygge verdens første XR-kino i København. Deres bakgrunn er i tradisjonell cinematisk fortellerkunst, men deres uttrykk spenner over et vidt spektrum av media- og kunstformer. Produksjonene bygger på transformerende og formende narrativer gjennom bruk av ny og interaktiv teknologi innen film, teater og installasjonskunst.

Foredraget holdes av Mads Damsbo som er grunnlegger og sjefsprodusent for MAKROPOL.

http://makropol.dk/

Foredraget strømmes på Kulturtankens Facebook-side og på www.kulturtanken.no

PÅMELDING:
info@kulturtanken.no innen onsdag 27. februar kl 15:00.
Begrenset antall plasser, førstemann til mølla-prinsippet gjelder.
Det er gratis å delta på våre lunsjseminar, og vi tilbyr påmeldte noe å bite i og kaffe/te.

View Event →
Lunsjseminar: YouTube - lek, estestikk og dannelse
Feb
8
12:00 PM12:00

Lunsjseminar: YouTube - lek, estestikk og dannelse

YouTube har blitt mange barns foretrukne medieplattform. Omkring 70% av danske barn i alderen 7-12 år er på YouTube hver dag. Mange foreldre lurer nok på hva som er så fasinerende ved å se andre barn og unge spille spill, sminke seg eller åpne esker med leker. Men YouTube er mer enn tom underholdning, og sett fra barnas eget perspektiv, gir plattformen adgang til å dyrke interesser, til å bli underholdt og til å fordype seg i estetiske uttrykk som voksne kan ha vanskelig med å forstå.

I sitt foredrag vil Stine Liv Johansen, som forsker i barns mediebruk ved Aarhus Universitet, gi eksempler på hvordan YouTube fungerer som en del av barns lekekultur – og kanskje som en del av deres dannelse som kritiske og kreative mediebrukere.


Stine Liv Johansen, f. 1974, er lektor, ph.d. på "Center for Børns Litteratur og Medier" ved Aarhus Universitet. Hun har gjennom snart 20 år forsket på små og større barns bruk av medier i hverdagslivet, og er forfatter av en rekke artikler og bøker om emnet. Stine Liv Johansen er dessuten medlem av det danske Medierådet for Børn og Unge.

Foredraget vil strømmes.
Du er også velkommen til å delta. Påmelding caj@kulturtanken.no innen 6. februar kl 12.00. Begrenset plass, så førstemann til mølla.

View Event →
Nordisk barnebokkonferanse
Feb
4
to Feb 6

Nordisk barnebokkonferanse

Nordisk barnebokkonferanse arrangeres på Sølvberget 4. - 6. februar 2019. Temaet er "Hvor går grensen?"

“Med flere av Nordens fremste navn innen litteratur og bibliotek for barn og unge på programmet, ser vi fram til å diskutere hvor grensene går for produksjon og formidling av dagens barne- og ungdomslitteratur i Norden.” skriver arrangørene på hjemmesiden.

Klikk her for å kjøpe pass.

Se oversikt over hele programmet til NBBK 2019 her

https://www.sølvberget.no/Arrangementer/Nordisk-barnebokkonferanse/Program-for-NBBK-2019

View Event →
Kulturkonferansen 2019 - Bak kulissene
Jan
24
to Jan 26

Kulturkonferansen 2019 - Bak kulissene

  • Kongsberg Musikkteater (map)
  • Google Calendar ICS

Tema for konferansen er produksjon av profesjonell kunst og kultur og den har fått navnet «Bak kulissene».

Kulturlivet står for tiden ovenfor betydelige endringer. Buskerud skal bli en del av den store regionen Viken og regjeringen lanserer ny kulturmelding. Konferansen ønsker å sette dagsorden, ta en kikk bak kulissene i disse prosessene.

Mer om programmet her

View Event →
Edtech-messe:  BETT 2019
Jan
23
to Jan 26

Edtech-messe: BETT 2019

Kulturtanken skal sammen med Netpower delta på verdens største messe for utdanning og teknologi i London. Vi skal presentere den nye DKS-portalen.

Om Bett:

Bett is the first industry show of the year in the education technology landscape, bringing together 800+ leading companies103 exciting new edtech start ups and over 34,000 attendees from the global education community.

They come together to celebrate, find inspiration and discuss the future of education, as well as the role technology and innovation plays in enabling all educators and learners to thrive.

23-26 January 2019 at ExCeL London.

https://www.bettshow.com/visiting-bett

View Event →