Visuell kunst i DKS

Visuell kunst i DKS

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

De omkring 800 årlige produksjonene tar alle tenkelige former: Kunstnermøter, museumsbesøk, visninger, atelierbesøk, performative verk, forelesninger og verksteder.

Slik må det nesten være, for kunsten i DKS skal være like mangfoldig, grenseløs og ustyrlig som all annen kunst. Derfor vil visuell kunst ofte også inngå i ulike konstellasjoner med andre kunst- og kulturuttrykk, som film, litteratur eller scenekunst.

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere

DKS-LAB

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.