Skip to main content
Jente i kunstinstallasjon.

Visuell kunst i DKS

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

De omkring 800 årlige produksjonene tar alle tenkelige former: Kunstnermøter, museumsbesøk, visninger, atelierbesøk, performative verk, forelesninger og verksteder.

Slik må det nesten være, for kunsten i DKS skal være like mangfoldig, grenseløs og ustyrlig som all annen kunst. Derfor vil visuell kunst ofte også inngå i ulike konstellasjoner med andre kunst- og kulturuttrykk, som film, litteratur eller scenekunst.

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere

Pilotavtale med BONO

Mandag 16. januar 2023 skrev BONO og Kulturtanken under på en pilotavtale som skal benyttes som et grunnlag for å fremforhandle en ny og endelig avtale i 2024Formålet med pilotavtalen er å legge til rette for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i Den kulturelle skolesekken.

Les mer om pilotavtalen her
Veiledning for verksregistrering av visuell kunst i DKS-portalen (video)

DKS-LAB

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. DKS-LAB er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23.  

Øyepå

To personer ser på stort lerret som viser en video.

Øyepå er en møteplass for alle som jobber med visuell kunst i DKS; produsenter, kunstnere, formidlere, fagkoordinatorer, lærere og elever.  Hvert år knytter Øyepå seg til en fagsterk kunstfestival.