En kvinne og to ungdommer smiler, de står inne på et kjøpesenter med hver sin skriveplate i hendene.

DKS-LAB går inn i sitt tredje år

15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

Kunstner Lexie Owen og elever i Oslo tester prosjektet "The Mall Users Research Association" i 2022. Foto: Sakib Saboor/ Fotogalleriet og Oslo Kunstforening
Plakat til DKS-LAB 2023

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, hvor utøvere innen det visuelle kunstfeltet får anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk.

Ordningen er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23.  

I 2023 åpner alle utlysingene 15. februar. Søknadsfrist er 15. mars.

Her finner du alle utlysingene.

Bedre kunstmøter og mer kompetanse

Tre elever tegner på et stort stykke brunt papir som er festet med teip på en vegg.
Fra DKS-LAB 2022 i Vestfold og Telemark, hvor kunstner Viktoriia Morozova testet sin produksjon "Fantastiske uhyrer" sammen med elever. Foto: Jon Marius Nilsson

Et overordnet mål for ordningen er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. I tillegg skal DKS-LAB bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet.  

I 2022 ble ordningen utvidet med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge.  Disse videreføres i 2023.

– Dette er tredje året med DKS-lab som nasjonalt initiativ, og mye tyder på at den har en fremtid som permanent ordning. Det er imponerende å se hvor mye våre samarbeidspartnere - både institusjoner, fylker og kommuner - har fått til med dette, sier Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

 – Ved årets slutt vil rundt regnet 150 kunstnere, kunsthåndverkere, designere, arkitekter og kritikere ha vært innom en lab. Nå skal vi bruke 2023 til å analysere hvordan det har virket inn i DKS-ordningen, og hvordan vi best rigger utviklingsarbeidet videre.

Det er imponerende å se hvor mye våre samarbeidspartnere - både institusjoner, fylker og kommuner - har fått til med dette.

Kyrre Bjørkås

Årets samarbeidspartnere

Vertsinstitusjoner

Pikene på broen, Nordnorsk kunstnersenter, Kunsthall Trondheim, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kunstbanken, Oppland kunstsenter, Bærum Kunsthall, Fotogalleriet, Oslo kunstforening, Telemark Kunstsenter, Vestfold Kunstsenter, Rogaland Kunstsenter, Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, BomuldsfabrikkenROM for kunst og arkitektur (DKS-LAB design & arkitektur) og Henie Onstad Kunstsenter (DKS-LAB for kritikere).

Regionale samarbeidspartnere

Fylker: Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Rogaland og Agder.

Kommuner: Bærum, Tromsø, Stavanger, Trondheim og Lørenskog.

Bilder fra DKS-LAB 2022

Ungdomsskoleelever sitter på en rad og smiler og ler.
Ungdomsskoleelever følger med mens en kvinne tegner en abstrakt figur i mange farger på et stort stykke brunt papir som er teipet fast på en vegg.
Flere ungdomsskoleelever sitter ved et bord og jobber med noe. En kvinne står over dem og følger med på hva de gjør.
En kvinne sitter på gulvet i et klasserom og snakker til flere ungdommer, de sitter eller ligger på yogamatter.
Flere barn står rundt en PC og ser på skjermen. Bak dem er det prosjektert et abstrakt lysbilde på veggen.
En kvinne sitter bak et bord og gestikulerer mot en rekke av papirer og polaroidkameraer som ligger på bordet. Rundt henne står et par voksne mennesker og ser på.
På et gulv ligger flere yogamatter, på to av dem sitter en kvinne og en ungdomsskoleelev. Eleven holder en syngebolle.
På et bord ligger flere små metalldeler. Rundt bordet sitter fem ungdommer.
To elever sitter på stoler og ser på en mann som holder en kassett foran en vifte, lydbåndet fra kassetten virvler rundt i luften på grunn av viften.
To barn og en voksen former metalltråder til abstrakte figurer i et klasserom.
En hånd holder i en tusj og tegner på et ark der det allerede er mange streker og figurer som former noe som ser ut som et kart.
To voksne hender og to barnehender holder rundt en iPhone.
En barnehånd holder en sprøyte med vann og sprøyter vanndråper på en iPad som ligger på et bord.
To barn og en kvinne klipper opp melkekartonger og lager nye former av kartongene ved et bord.
To ungdommer stiller opp planker som er malt i forskjellige mønstre ved siden av hverandre
To store lysbilder av henholdsvis et fjell og en person blir prosjektert på veggene og taket i et klasserom.

For henvendelser eller spørsmål om ordningen ta kontakt med Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken: kbj@kulturtanken.no

Mer om DKS-LAB

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.