Arena kulturarv, 11-12. september 2019
Sep
11
to Sep 12

Arena kulturarv, 11-12. september 2019

Velkommen til Arena kulturarv, 11-12. september 2019, på Stiklestad.

Dette er møteplassen for oss som jobber med fagområdet kulturarv i Den kulturelle skolesekken.

Vi ønsker å etablere et fagmiljø på kulturarvfeltet, der miljøet selv kan utvikle og heve egen kompetanse. Hvordan får vi kulturarv til å leve?

Vi som har tatt initiativ til å gjennomføre den første piloten, er Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad nasjonale kultursenter, Akershus fylkeskommune og Kulturtanken og Midtnorsk filmsenter

View Event →

Showbox - scenekunstfestival for barn og unge
Dec
3
to Dec 8

Showbox - scenekunstfestival for barn og unge

Showbox - Scenekunstfestival for barn og unge.

Scenekunstbruket etablerte i 2005 den årlige scenekunstfestivalen Showbox, med mål å styrke scenekunstkompetansen i målgruppen barn og unge, og presentere nye kunstneriske prosjekter for et bredt publikum fra hele landet.

Festivalen arrangeres i år for 14. gang. De siste to årene har det også vært et økt internasjonalt fokus, som nå videreutvikles.

Program - se her

View Event →
Lunsjseminar: Når kulturfeltet møter digitaliseringen - hva står på spill
Nov
29
12:00 PM12:00

Lunsjseminar: Når kulturfeltet møter digitaliseringen - hva står på spill

Velkommen til nytt lunsjseminar i Kulturtanken!
Som alltid strømmer vi foredraget dersom du ikke har anledning til å komme til våre lokaler i Nydalen.

Nye digitale teknologier endrer vår kulturbruk, deltagelsesformer og forventninger som publikum. Hva står på spill for kulturinstitusjonene i møte med den digitale kulturens muligheter og utfordringer? Hvordan vil digitaliseringen innvirke på kunst- og kulturformidling til barn og unge?

Tonya Nelson er direktør for Museer og samlinger ved University College London (UCL), og styreleder for The Bomb Factory Art Foundation, en stiftelse som arbeider for å skape synergier mellom nabolagsengasjement, kunstneratelier, offentlige visningssteder og læringsrom. Nelson var også med i arbeidsgruppen som utformet Culture is Digital (2018), en rapport som har skapt debatt og bidratt til å legge nye rammer for britisk kulturpolitikk.

Foredraget holdes på engelsk og organiseres i samarbeid med Munchmuseet.

For personlig oppmøte på seminaret, meld deg på til seminar@kulturtanken.no innen onsdag 28. november. Det er gratis å delta på lunsjseminaret.

Formålet med lunsjseminarrekken er å ta opp temaer som påvirker og endrer barn og unges opplevelser av kunst og kultur. Seminarene innledes av fremstående forskere og kunstnere på feltet. Neste lunsjseminar er fredag 1. februar 2019.

View Event →
Digital kunst og feiring av Leonardo
Nov
29
12:00 PM12:00

Digital kunst og feiring av Leonardo

I samarbeid med OsloMet, Notam, UiO og PNEK inviterer Kulturtanken til presentasjoner av digital kunst i forbindelse med feiring av Leonardo magasinets 50årsdag (se Leonardo.info)

Elektroniske kunstprosjekt presenterer interaktive roboter, lydinstallasjon og Augmented Reality.

NÅR: 29.11 fra kl. 12 – 15

HVOR: Kulturtanken, Gullhaug torg 2b

PROGRAM

1: Vorspiel

12:00 - 13:00 Kulturtankens lunsjseminar:

Når kulturfeltet møter digitaliseringen - hva står på spill?

Av Tonya Nelson, direktør for Museer og samlinger ved University College London (UCL), og styreleder for The Bomb Factory Art Foundation


leo_50th_logo_horizontal_long_web_color3x.png

2: Digital Dag med feiring av Leonardo

13:00 Velkommen ved Kulturtanken

13:05 Digital Art for Young Audiences v. Ståle Stenslie, leder av Kulturtanken FoU

13:15 Oslo Met v. Professor Kristin Bergaust

13:30 PNEK v. Gyrid Kaldestad

13:35 Notam v. Asbjørn Blokkum Flø

13:45 UiO v. Professor Alma Leora Culén

13:50 Nina Czegledy (Leonardo) presenterer Leonardo’s 50 årsdag

14:00 - 15:00 Feiring med kake og kaffe


KUNSTPROSJEKT som presenteres:

"Gathering of the Hive: investigating the clustering behaviour of honeybees through art and swarm robotics.

Using an algorithm inspired by the clustering behaviour of young honeybees applied to a small ‘swarm’ of thymio robots, Haakon Haraldsen Roenand Vako Varankian, students from OsloMet - Oslo Metropolitan University, investigates how these forms of emergent, social mechanisms observed in nature can be be interpreted, adapted and illuminated with strategies at the intersection of art and IT.

Electric Rain av Asbjørn Blokkum Flø.
Rain as a resonant and climatic phenomena. The auditive qualities of rain can seem arbitrary, but there are complex systems involved; the distribution of each drops position, size and quantity are some of the many elements that affect the sound of rain. In the installation the resonant properties of rain are explored through a large number of sound-objects. One hundred individually controlled speakers are situated in the gallery space, enveloping the listener in a three dimensional and spatial soundscape. The soundscape is colored by the acoustic properties of the room and by the movement of visitors.

Kulturarv i hololens presenteres av Kulturtanken

LEONARDO JOURNAL: THE 50TH ANNIVERSARY
Half a century ago, kinetic artist and astronautical pioneer Frank Malina set out to solve the needs of a community of artists and scientists working across disciplines by using the “new media” of the time: offset print publishing. As a groundbreaking, innovative venture, Leonardo journal represented a unique vision: to serve as an international channel of communication among artists, with emphasis on the writings of artists who use science and developing technologies in their work. The result was Leonardo, an academic journal for artists with the peer-review rigor of a scientific journal. For 50 years, Leonardo has been the definitive publication for artist-academics, and the field has gained momentum in recent years.

Leonardo/The International Society of Arts, Sciences and Technology
Today, documenting and capturing the creative innovators and provocateurs of culture is not enough. If media is the messenger, then we must expand our scope to represent the unique works and challenges we face in the 21st century. Leonardo/ISAST was created to address the rapidly expanding needs of the art, science and technology community, by participating in conferences, symposia, festivals, lecture series and awards programs, in addition to publishing. To fully realize our purpose and place over the next 50 years, we are opening our doors to community collaboration to inform our efforts to redesign our programs and mission to meet the needs of our audience. We are reaching out to pioneers, institutions, thought leaders and the curious in an effort to nurture the exploding art/science/technology global community.

As a network of networks, we are reimagining our future with you at the forefront. We invite you to come along with us on this journey of rediscovery and reinvention. Why? Because the ideas that lead to critical breakthroughs can come from any direction, and they don't take sides.

Leonardo's anniversary celebrations are made possible by our international partners and led by the 50th Anniversary Committee Chair Nina Czegledy.

View Event →
Lunsjseminar: Elektronisk litteratur – nye opplevelsesformer
Nov
16
1:00 PM13:00

Lunsjseminar: Elektronisk litteratur – nye opplevelsesformer

Hva er elektronisk litteratur? Og hva slags litteraturopplevelser kan møtet mellom teknologi og litteratur gi barn og unge?

Vi har gleden av å invitere til faglig påfyll i lunsjen med Scott Rettberg, Professor i Digital kultur ved Universitetet i Bergen.

Rettberg vil med utgangspunkt i sin nye bok Electronic Literature (Polity 2018) gi innblikk i ulike sjangere innen elektronisk litteratur. Boka er den første helhetlige gjennomgangen den elektroniske litteraturens historie og de ulike sjangrene den har gitt opphav til. Eksempler på ‘poetic generators’ og ‘combinatory films’ blir vist. Elektronisk litteratur er et kunstfelt i utvikling, og Rettberg diskuterer hvilke muligheter som ligger i elektroniske litteraturopplevelser for barn og unge.

Foredraget er på engelsk og det vil strømmes live.

Påmelding: Om du ønsker og har mulighet til å komme, meld deg på til seminar@kulturtanken.no innen mandag 15.november.

View Event →
FoU- konferanse: workshop
Nov
9
9:00 AM09:00

FoU- konferanse: workshop

Hva er kvalitet i kunst og kultur til barn og unge?

Førsteutkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken

Sted: Kulturtanken
Tid: 09:00 - 13:00

Kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet er ikke noe som lar seg entydig definere. Men å sette ord på kvalitet er likevel ikke det samme som å lukke diskusjonen – tvert imot. Selv om kunsterfaringer kan være både sanselige og kroppslige vil alle diskusjoner om kvalitet finne sted i språket. Og for å rette søkelyset mot kvalitetsvurderinger og kvalitetsforståelser i kunst og kultur til nettopp barn og unge inviterer derfor Kulturtanken til en workshop der deltakerne selv skal forfatte og diskutere et førsteutkast til Den kulturelle skolesekkens kvalitetsprinsipper.

Prinsippene skal omhandle både kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet i tilbudet til barn og unge i Den kulturelle skolesekken. Mulige bruksområder for prinsippene inkluderer utvikling av nye vurderings- og evalueringsverktøy, publikumstilbakemeldinger, program- og produksjonsutvikling, samt å styrke bevisstheten om kunst og kulturformidling til barn og unge som eget fagfelt. Målet er å bidra til å gjøre Den kulturelle skolesekken enda bedre, for barn og unge!

Workshopen vil fortsette temaet fra konferanseprogrammet og spørre: Hva er kvalitetsprinsipper og hvordan kan de brukes? Hva kjennetegner en god kunst- og kulturproduksjon for barn og unge? Hva kjennetegner en god kunst- og kulturproduksjon i Den kulturelle skolesekken – og er dette noe annet? Hvordan skal kunst og kultur i DKS balansere mellom opplæring og opplevelse, mellom underholdning, lokal forankring, mangfold, innovasjon, tradisjon, elevinvolvering, deltakelse, moro og kunstnerisk kvalitet? Er disse motsetninger eller gjensidige forutsetninger?

Det vil bli lagt stor vekt på deltagelse og diskusjon, både i grupper og plenum. Workshopen skal resultere i et eller flere skriftlige utkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken, og deltakerne skal deretter diskutere om det er en god idé å arbeide videre med prinsippene. Utkastet vil i så fall kunne danne utgangspunkt for en prosess der alle grupper som er involvert i DKS skal ha mulighet til å påvirke den videre utformingen av prinsippene. Videre er det ønskelig at prosessen ikke skal resultere i et statisk sett av kvalitetsprinsipper, eller fastlagte kvalitetskriterier, men i et utspill som skal være gjenstand for diskusjon og revisjon over tid.

Påmelding her

View Event →
FoU-konferanse: Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge
Nov
8
10:00 AM10:00

FoU-konferanse: Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge

Konferansen strømmes direkte her:

Kulturtanken inviterer til konferanse 8. november med påfølgende workshop 9. november om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge. Du kan delta på begge, eller på bare en av dagene. Se hele programmet og meld deg på her!

Konferansen handler om Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge, og det blir innlegg fra blant andre Ben Lee (Shared Intelligence, England), Carl Stevens (Arts Council England), Trine Bille (Copenhagen Business School), Lisa Nagel (forlagsredaktør Aschehoug Barn og ungdom), Arild Raaheim (Universitetet i Bergen) og Lisbet Skregelid (Universitetet i Agder).

Konferansen og workshopen ønsker å belyse noen aktuelle diskurser i dette feltet, og spør blant annet:

  • Hvilke kvalitetsdiskurser råder i kunst og kulturfeltet for barn og unge?

  • Hvordan kan kvalitetsprinsipper bidra til utvikling og fornyelse av kvaliteten i DKS?

Kulturtanken har et overordnet ansvar for kvaliteten på tilbudet og forsknings- og utviklingsarbeidet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er mange oppfatninger om kvalitet blant leverandører, utøvere, mottakere og brukere både innenfor og utenfor DKS.

Tid:
Konferanse: torsdag 8. november -  kl 10:00 til kl 16:30.
Etter konferanseprogrammet blir det forfriskninger, en scene for presentasjoner og ytringer samt servering av tapas kl. 18.00.
Åpen mikrofon: Du inviteres til å gripe ordet og ytre deg (maks 3 min) om noe du er opptatt av. Du kan også gi en presentasjon á la «pecha kucha» (20 slides a 20 sekunder). Kryss av i påmeldingsskjemaet om du vil delta.

Workshop:
fredag 9. november - kl. 09:00 - 13:00 (påfølgende lunsj)

Sted:
Kulturtanken, Nydalen i Oslo

Mer info:
Se hele programmet og meld deg på her!

 

 

 

View Event →
Marked for Film
Nov
6
to Nov 8

Marked for Film

Nasjonal visningsarena for filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).

Etter at en visningsarena for film lenge var etterlyst innad i filmfeltet i Den kulturelle skolesekken, har Marked for film de siste årene blitt arrangert både i Drammen og i Lillehammer, av henholdsvis Viken filmsenter og Oppland fylkeskommune.

Høsten 2018 slår disse to arrangementene seg sammen, med målsetning om å være en vesentlig bidragsyter til en fortsatt styrking av filmens posisjon i Den kulturelle skolesekken.

Marked for film skal ...

… være en nasjonal visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).

… være en arena der filmskapere, ansvarlige i Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med film for barn og unge kan møtes, styrke nettverk, utveksle erfaringer og inngå samarbeid.

… stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og en generell heving av status for film for barn og unge.

Påmeldingsfrist 1. november

NB! Aktuelt både for filmskapere som vil presentere et filmformidlingsprosjekt og for programmere av film i DKS

Les mer og påmelding her!


Program for Marked for Film 2018


Tirsdag 6. november
1200-1300: Registrering og lunsj
Filmbanken: Hvelvet restaurant
1300-1400: Velkommen
Filmbanken: Gullsalen
Intro til programmet og tanken bak Marked for film Kulturtanken og fagansvarlig Harry Guttormsen
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1400-1500: Produksjonspresentasjon bolk 1
1400-1435 Jon Arvid Berger: Rekonstruksjon Utøya
1440-1525 Jonathan Borge Lie: iHuman
1530-1700: Rundbordskonferanse: Film i Den kulturelle skolesekken Filmbanken: Gullsalen
1900-2055: Middag Filmbanken: Hvelvet restaurant
2100-2245: Rekonstruksjon Utøya (filmvisning) Lillehammer kinoOnsdag 7. november
0900-1135: Produksjonspresentasjoner bolk 2 /
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
0900-0935 Emilie Blichfeldt: Filmskaper-en-to
0940-1015 Thea Fjørtoft: Superwoman 2.0
1020-1055 Jan Rune Blom: Animasjonsverksted
1100-1135 Natalia Malykhina: Ursa
1135-1200: Frukt & biteti
1200-1315: Produksjonspresentasjoner bolk 3
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1200-1235 Asgeir Helgestad: Queen without land
1240-1315 Gudny Hummelvoll/ Camilla Strøm Henriksen: Fønix
1315-1415: Lunsj
Filmbanken: Hvelvet restaurant
1315-1515: Produksjonspresentasjoner bolk 4
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1315-1350 Annicken Aasheim: Film=manipulasjon
1355-1430 Nick Hegreberg: Chaplin
1435-1510 Bjørn Erik Pihlman Sørensen: Følelse på film
1515-1550 Emilie Blichfeldt: How do you like my hair?
1550-1620: Cake & shake
1620-1735: Produksjonspresentasjoner bolk 5
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1620-1655 Håvard Fossum: Meet the censors
1700-1735 Julia Dahr: Bygdehomo
1900-2055: Middag
Heim Lillehammer
2100-2245: Føniks (filmvisning)
Lillehammer kino

Torsdag 8. november
0900-1030: Produksjonspresentasjoner (utvidede) bolk 6
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
0900-0945 Ingrid Galadriel Aune Nilsen: Lebensborn + Hatets Vugge
0950-1035 Elin Grimstad: Evige jaktmarker + nytt prosjekt
1035-1045 Frukt
1045-1300: Rundbordskonferanse: Filmen fremover i Den kulturelle skolesekken
Filmbanken: Gullsalen

Hvordan jobber vi? Ansvar for nyproduksjon? Kulturtanken fremover?
1300-1400: Lunsj og god tur hjem
Filmbanken: Hvelvet restaurant

Foto fra Møllens hemmelige liv — filmvisning i taket i et telt og miniworkshop i animasjonsfilm, Akershus 2017

View Event →
Finnmark internasjonale litteraturfestival
Oct
31
to Nov 3

Finnmark internasjonale litteraturfestival

I 2018 er temaet Ærlig talt! om sannhet og løgn i livet og litteraturen.

Målsettingen for Finnmark internasjonale litteraturfestival er å

  • inspirere barn, ungdom og voksne i Finnmark til å bli aktive litteraturbrukere

  • være et møtested for litteraturarbeidere og litteraturinteresserte i Finnmark

  • formidle ny og eldre litteratur fra Finnmark og nabolandene i nord

  • formidle verdenslitteratur til Finnmarks befolkning

Les mer: http://finnlitt.no/forside2018/om-finnlitt/

View Event →
Marked for musikk
Oct
23
to Oct 25

Marked for musikk

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere.
Marked for Musikk er også en kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Program 2018

View Event →
Innspillseminar om kulturarv i DKS
Oct
22
12:00 PM12:00

Innspillseminar om kulturarv i DKS

Velkommen til Kulturtankens innspillseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken!

Målet med dette innspillseminaret er at aktører, virksomheter, forvaltning og enkeltpersoner som er eller vil bli aktive innen kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) får spilt inn sine behov, ønsker, ideer og annet om feltet til Kulturtanken som nasjonal etat for DKS, og til forvaltningsnivået i ordningen.

Noen av spørsmålene vi håper dere vil diskutere og løfte frem er disse:
Hva skal kulturarv være i DKS? Hva kjennetegner en god kulturarvsproduksjon?
Hvordan skal vi kvalitetssikre innhold, formidling og mottak av produksjonene?
Hva hører ikke hjemme i kulturarv i DKS? Hvordan vil framtidas kulturarvfelt i DKS være?

Seminaret skjer i regi av Kulturtanken, i samarbeid med DKS Oslo.

Tid: Mandag 22. oktober 2018 kl. 12:00-16:00
Sted: Kulturtankens lokaler i Nydalen, OsloPROGRAM
12.00-12.10 Velkommen ved Lin Marie Holvik. Innlegg ved Bente Aster.

12.10-12.15 Presentasjon av Samisk hus, ved daglig leder Maria Varsi.

12.15-12.55 Anders Sunna holder foredrag.

12.55-13.05 Kort kaffepåfyll.

13.05-13.10 Introduksjon av Apalløkka skole, ved DKS Oslo.

13.10-13.40 Presentasjon fra Apalløkka skole om hvordan de innlemmer DKS-besøk, spesielt kulturarv, i sin skolehverdag. Ved assisterende rektor Cathrine Tingnes og Elin Birna Bjarkar.

13.40-14.00 Pause. Croissant, kaffe, te og frukt.

14.00-15.55 Innspill fra salen, i kuratert rekkefølge.

15.55-16.00 Takk for i dag.

16.00-16.30For dem som har tid og lyst: demo av Assassins Creed i Kunsttanken.

Påmelding til ba@kulturtanken.no
– meld fra ved påmelding om du vil holde innlegg (3 min.).


Innspillseminaret vil bli strømmet og ligge tilgjengelig på nett etter seminaret

View Event →
Kulturbarn 0-8
Oct
17
to Oct 18

Kulturbarn 0-8

Konferansen Kulturbarn 0-8 er en faglig arena og møteplass for lærere 1.-4. trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen 0–8 år.

Arrangørene tilbyr spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018. (fristen har utløpt)

Arrangører: Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken

Les mer om prosjektet og konferansen KULTURBARN 0-8 her

Program (last ned)
17. oktober 2018
10:00  Åpning
10:15   Åpningskonsert v/ Tonje Unstad
           PROSJEKT KULTURBARN 0-8 - Presentasjon av prosjektet
11:40   Lunsj
12:30   Hovedforedrag
           Tom Remlov, teatersjef Riksteatret
13:15    Pause
13:30   MYGGA OG FLUA
            Konsert med Tonje Unstad for barn i alderen 5 - 8 år
14:15    Pause
14:30   SMÅ FORSKERE I SKRIFTSPRÅKET
            Heidi Sandø, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
15:30   Pause
15:45    HUR KAN MAN ARBETA MED DANS OCH INTEGRATION I SKOLAN
            Cecilia Björklund Dahlgren, professor Institutet Dans i skolan, Sverige
16:45    Slutt dag én
18:00   Middag med egen påmelding

18. oktober 2018
09:00  God morgen v/ Bente Aster
09:10   WOW - magiske møter mellom barn og kunst
            Eva Bakkeslett, kunstner, filmskaper og kurator
10:00   Scenekunst og dans – vises to ganger, publikum deles i to grupper
            KOKKEN TOR - for barn i alderen 3 - 6 år Julia Kuster og Amanda Strand / Akershus teater
            FIRKANTSKOGEN – for barn i alderen 6 mnd. - 3 år Hanne Frostad, Ida Frøymyr,  Maaike Croles / Ompaniet
11:45    Lunsj
12:30   VERKSTEDER:
           1) WOW - en praktisk innføring i skapelsen av magiske møter med barn og kunst v/ Eva Bakkeslett
           2) Musikk og bevegelse v/ Elisabeth Barstad
           3) Bli kjent med din egen joikestemme v/ Elisabeth Misvær
           4) Lær animasjon! v/ Hans Jørgen Sandnes
           5) Dans i skolan! v/ Cecilia Björklund Dahlgren
14:00  Pause
14:15   PROSJEKT KULTURBARN
           Hva kan et kommunalt samarbeid være?
           Tolga kommune: Barnehage + kulturskole + grunnskole = sant! v/ Berit Konstad Graftås Bergen kommune: Sammen i vennskap, lek og læring. Aksjonslæring med kunstfag i SFO v/ Alf Bugge Gjerstad og Anne Kulild
15:00  Hvor kan man søke midler til deltakelse i prosjektet?
           Tora Ferner Lange, Kulturrådet
15:30   Hvordan bli en PROSJEKT KULTURBARN-kommune?
16:00   Slutt dag to - Vel hjem!

Mer om bidragsytere og innhold her.

NB! Med forbehold om justeringer i programmet.

View Event →
Sametingets kunstnerkonferanse 2018 / Sámedikki dáiddárkonferánsa
Oct
10
to Oct 11

Sametingets kunstnerkonferanse 2018 / Sámedikki dáiddárkonferánsa

Sametingets kunstnerkonferanse 2018 holdes på Sametinget i Karasjok 10. og 11. oktober.

Kunstnerkonferanse arrangeres i samarbeid med Samisk Kunstnerråd.
Hovedtema er miljø og kunst

Miljøvern og naturødeleggelser er temaer som samiske kunstnere har satt fokus på gjennom tidene. I dag er tematikkene mer aktuell enn noensinne. Inngrep i samiske områder tar ingen ende.

Hvordan kommer dette fram i samtidskunsten? Klarer kunsten å påvirke dem som sitter med makta til å bestemme og å definere? Eller må man ta i bruk andre midler? Hvordan kan vi gjennom samarbeid styrke vår felles røst ?

Flere kunstnere og institusjoner innen visuell kunst og film er invitert, til å belyse og diskutere disse temaene. Kulturtanken vil delta i programmet og fortelle om mulighetene i Den kulturelle skolesekken for samiske kunstnere

Konferansen streames.

View Event →
Konferanse: Elevmedvirkning i DKS
Sep
26
to Sep 27

Konferanse: Elevmedvirkning i DKS

Hva er god elevmedvirkning? Hva innebærer det å ha elevmedvirkning i programmering, produksjon, formidling og evaluering, og i hvilken grad ønsker elevene selv å medvirke? Dette er noen av spørsmålene vi vil belyse på konferansen om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken.

Et sentralt premiss for ordningen for Den kulturelle skolesekken er at eleven selv opplever tilbudet i DKS-ordningen som relevant, og at eleven har en rolle i utformingen og gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken.

Konferansen vil belyse elevmedvirkning i programmering, produksjon, formidling og evaluering gjennom både faglige foredrag, samtale/debatt, Pecha Kucha og eksempler på praksis, der ulike stemmer og perspektiver er representert.

Målgruppa for konferansen er alle som jobber med DKS i fylkeskommuner, direktekommuner og kommuner i hele landet. Vi oppfordrer til å ta med representanter fra både kultur, skole, fylke og kommune.

Sted: Amalie Skram videregående skole i Bergen

Tid: 26.-27. september 2018

Program onsdag kl. 11:30-17:30. Lunsj kl. 13:00-14:00
Program torsdag kl. 09:00-12:30. Lunsj kl. 12:30-13:30

Gå til konferansesiden her

Arrangører: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kulturtanken

Kontaktperson: Linda Wahlmann Olsen, lwo@kulturtanken.no

View Event →
Biff - Konvent for filmformidling
Sep
25
to Sep 26

Biff - Konvent for filmformidling

Konvent for filmformidling avholdes i forkant av Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), 25. - 26. september.
Konventet er for alle som er opptatt av filmformidling; representanter fra kinoer, filmdistributører, festivaler, cinematek, filmklubber, pedagoger og filmkritikere, samt tv-kanaler og strømmetjenester.

I år er også Den kulturelle skolesekken på programmet, og June Mariann Breivik, avdelingsdirektør i Kulturtanken, skal snakke om mulighetsrom for filmformidlling i DKS.

Se programmet her

View Event →
Framtidens skole - anvendt science fiction
Sep
20
5:00 PM17:00

Framtidens skole - anvendt science fiction

Kommer vi til å ha skoler i framtiden? Hvordan skal vi lære? Trenger vi egentlig å lagre kunnskap i hodene våre når all verdens kunnskap er noen tastetrykk unna? Og hva skal læreren drive med?

Velkommen til innspilling av Forskningsrådets podkast Anvendt Science Fiction på Kulturhuset i Oslo under Forskningsdagene 2018 hvor temaet er "oppvekst".

Anvendt Science Fiction spinner tråder mellom fiksjon og forskning. Hvilke nyttige idéer presenterer fiksjonen, hvilke scenarier bør vi styre unna og hva blir mulig med ny teknologi og forskning?

Tema for episoden som spilles inn under Forskningsdagene er framtidens skole.

Med hvem:
-Øystein Gilje - førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

-June Mariann Breivik
- avdelingsdirektør Kulturtanken. Medlem i Teknologirådets ekspertgruppe for livslang læring.
Tidligere utviklingssjef for e-læring ved BIs Learning Lab. Internasjonalt ettertraktet foredragsholder og forfatter av boken "Læring i en digital tid".

- Mihaela Tabacaru - organisasjonspsykolog - Oslo Edtech Cluster og Newschool utdanningsbyrå.

-Science Fiction-entusiast og kommunikasjonsrådgiver i Forskningsrådet Kristoffer Robin Haug.

- Journalist og programleder Andreas Kjensli Knudsen.

Arrangør Norges Forskningsråd & Forskningsdagene

Link til FB event: https://www.facebook.com/events/676599862725534/

Link til podkast
-iTunes: https://itunes.apple.com/no/podcast/anvendt-science-fiction/id1292224856?l=nb&mt=2

-SoundCloud: https://soundcloud.com/user-84514810/anvendt-science-fiction-menneskekroppen

View Event →
Workshop for performative kunstnere
Sep
11
to Sep 12

Workshop for performative kunstnere

Forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko, 2017-2020 / www.diskoprosjektet.no ) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge. Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper skal samarbeide med lærere og klasser (og evt. produsent) om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte.

DiSko inviterer herved performative kunstnere fra hele landet med erfaring fra praksis i Den kulturelle skolesekken – eller med ønske om å få slik erfaring – til en praktisk workshop om dialogisk og interaktiv improvisasjon som kunstnerisk mulighetsrom i skoleproduksjoner. Deltakerne skal være fysisk aktive bidragsytere. Musikere tar med instrument. Workshopen vil bli holdt på engelsk.

NÅR OG HVOR
Tirsdag 11. – onsdag 12. september 2018
Tirsdag kl 09:00 - 19:00 + middag kl 19:00
Onsdag kl 09:00 - 18:00

Kulturtanken, Gullhaug Torg 2 A, Nydalen, Oslo
Studio 1 og 2 (5. etasje)

HVEM LEDER SEMINARET
Struan Leslie, britisk regissør og koreograf med en stor og spennende prosjektportefølje

Simon Deacon, musiker og høgskolelektor ved Goldsmiths University of London

Kari Holdhus, førsteamanuensis Høgskolen på Vestlandet


HVEM KAN DELTA PÅ SEMINARET
• Utøvere fra performative uttrykk (musikere, skuespillere, dansere, o.a.)
• Fagfolk som arbeider sammen med performative utøvere (produsenter, instruktører, regissører, koreografer, o.a.)
• Fagfolk som underviser kommende utøvere (lærere i høyere utdanning o.a.)
• Forskere som arbeider i fagfeltet

KOSTER DET NOE?
Nei, seminaret er gratis. Alle får en enkel lunsj og kaffe/te underveis, samt middag om kvelden dag 1. Deltakerne må selv bestille og betale for reise og opphold.

PÅMELDING
Du kan melde deg på via e-post til er@kulturtanken.no. Begrenset antall deltakere. Påmeldingsfristen er 27. august 2018.
Deltakerne som får plass vil få ytterligere informasjon.

SPØRSMÅL
Kan rettes til kari.mette.holdhus@hvl.no, tlf 971 68 005 eller er@kulturtanken.no, tlf 922 65 290.

View Event →
Kulturtankens etikkseminar I: Vær varsom, utøver
Sep
5
12:30 PM12:30

Kulturtankens etikkseminar I: Vær varsom, utøver

Kulturtanken vil fremover arrangere en seminarrekke med etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Vær varsom, utøver
Utøvere i DKS møter hver dag en rekke etiske utfordringer i møte med barn og unge i skolen. I det første seminaret om etikk i DKS løfter og belyser vi disse utfordringene.

Målgruppe: Utøvere, tilskuddsmottakere og kunstnerorganisasjoner

Tid: Onsdag 5. september, 12:30 – 15:30

Hvor: Kulturtanken, Gullhaug Torg 2, Nydalen (Oslo)
Studio 1

Påmelding til kst@kulturtanken.no

Samarbeidspartenere er Østfold kulturutvikling og Scenekunstbruket
 

PROGRAM

12:30 – 12:50 OPPSPARK
Innblikk i en utøvers etiske utfordringer
Demian Vitanza, forfatter, i samtale med Kristin Stoltz Thomassen

12:50 – 13:10 INFORMASJON
Hvorfor kan man ikke ta bilder av elever og dele disse og andre egenopplevde historier i sosiale medier eller bruke skolen som markedsplass for salg av bok/plate/annet?Elisabeth Rudi Lund, rektor Fernanda Nissen skole
Lars Opstad, kommunikasjonsrådgiver og fotograf, Kulturtanken

13:10 – 13:40 POLITIATTEST 
I 2014 ble det utredet om DKS-utøvere må framlegge vandelsattest på lik linje med andre som har arbeidsforhold i skolen. Vi belyser saken på nytt og diskuterer hva følgene av en slik beslutning evt. vil være.
Ledet av Cathrine Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Kulturtanken
Elisabeth Rudi Lund, rektor Fernanda Nissen skole
Egil Rundberget, seniorrådgiver FoU, Kulturtanken
Lin Marie Holvik, direktør, Kulturtanken
 

13:40 – 14:10 DYBDE
Hvordan, om mulig, bruke elever i produksjonen? Til å eksemplifisere etc.? Hvilke kvalitative vurderinger ligger til grunn? Om noen?
Ledet av Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken Østfold
Jarl Flaaten Bjørk, skuespiller og scenekunstner
Guro Havrevold, lærer på Kråkerøy ungdomsskole

14:10 – 14:25 PAUSE

14:25 – 14:40 KUNSTNERISK INNSLAG
Vi skulle vært løver ved Line Baugstø

14:40 – 15:25 DEBATT
Hvordan behandler du som utøver sensitive opplysninger som elever deler med deg?
Ledet av Mikkel Bugge, forfatter og styreleder, Norsk Forfattersentrum
Johannes Hafnor, leder for DKS Østfold
Erik A. Andreassen, familieterapeut, Bufetat Østfold
Line Baugstø, forfatter
Demian Vitanza, forfatter

15:25 – 15:30 OPPSUMMERING

View Event →
På turné med film i DKS? Hva og hvordan?
Aug
22
2:30 PM14:30

På turné med film i DKS? Hva og hvordan?

Film i Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken informerer om mulighetene for turnevirksomhet med film i DKS under filmfestivalen i Haugesund

Hvor: Scandic Maritim, i konferanserommet Salongene
Når: kl. 14:30

Hva: Den kulturelle skolesekken gir skoleelever i hele Norge opplevelser og møter med profesjonell kunst og kultur. Film er et av seks kulturuttrykk i DKS i tillegg til scenekunst, musikk, visuell kunst, litteratur og kulturarv. Kulturtanken ønsker å styrke filmtilbudet i DKS og vil informere om ordningen i konferanserommet Salongene fra kl 14.30, onsdag 22. august. Med dette håper vi å inspirere flere filmskapere til å melde inn produksjonsforslag til DKS slik at gevinsten på sikt kan bli et større tilbud av produksjoner som er tilgjengelig for turnevirksomhet.

Les mer i programmet til Filmfestivalen

View Event →
Museumspedagogene møter Kulturtanken
Aug
22
2:00 PM14:00

Museumspedagogene møter Kulturtanken

Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, har invitert museumspedagogenes uformelle nettverk til møte hos Kulturtanken

12.00 Velkommen
12.15-12.30 Ny dks-portal
12.30-12.45 Spm, svar og dialog
12.45-13.00 FoU og kvalitetsprosjektet
13.00-13.15 Spm, svar og dialog
13.15-13.30 Prosjekt Skole
13.30-13.45 Spm, svar og dialog
13.45-14.00 Erfaringsdeling
14.00 Vel hjem.

View Event →
RIFF - festival
Aug
8
to Aug 12

RIFF - festival

R.E.D. International Film Festival / dance-art-cinema

På en gård, ved innsjøen Eina ved Gjøvik holder film - dans og kunstfestivalen RIFF til.

Såle Stenslie fra kulturtanken er invitert inn i programmet og skal delta i en debatt om dans i film.

Slik beskriver festivalen seg på hjemmesiden.
"Its mission is to build a bridge between the different fields of performing- and visual art, and the film industry; hence the subtitle: dance- art- cinema. The festival aims to show films that have a strong element of movement and dance including interdisciplinary expressions such as screendance, art films, to the more traditional and conventional short films and full feature films."

Mer info om festivalen og programmet: www.riff-festival.com/third-edition

View Event →
Film i DKS: Et møte mellom filmskapere og DKS-produsenter
Jun
14
4:30 PM16:30

Film i DKS: Et møte mellom filmskapere og DKS-produsenter

  • Kulturhuset i Grimstad, Lille Hallvard (map)
  • Google Calendar ICS

13. - 17. juni arrangeres Kortfilmfestivalen i Grimstad. I den forbindelse inviterer Kulturtanken til Film i DKS, et møte mellom filmskapere og DKS- produsenter. Her vil vi informerer om ordningen Den kulturelle skolesekken, og hvilke muligheter den gir for filmskapere og filmprodusenter.

View Event →
 Future Insight 2030
Jun
8
8:00 AM08:00

Future Insight 2030

Stor internasjonal konferanse der de store verdenstrendene innen teknologi er i fokus.
June Breivik fra Kulturtanken vil lede et panel om fremtidens skole og utdanning.

Fra programmet:

FUTURE INSIGHT 2030 arrangeres for 6. gang
- i år i samarbeid med Deloitte, Itera, Miles og Open Innovation Lab of Norway. «FUTURE INSIGHT 2030 tar for seg trendene som vil endre vår fremtid. Årets konferanse handler om de store verdenstrendene innen teknologi.


Future Insight – Future Learning!
Karl Metha CEO, EdCAST and Keith Devlin, Professor, Stanford
Panel led by June Breivik, Kulturtanken & Oddgeir Tveiten, Future Learning Lab

Les mer: http://www.inspirator.com/

Dato: 12. juni 2018,
kl. 08:00 – 12:00
Sted: Operahuset

View Event →
The Nordic Society of Aesthetics - årskonferanse 2018
May
30
to Jun 2

The Nordic Society of Aesthetics - årskonferanse 2018

Konferansen er den mest sentrale kunstfilosofiske konferansen i Norden og samler fagmiljøene fra de nordiske landene og andre europeiske land. Tema for årets konferanse er “Conflicts – Anatgonisms, Agonies, Affects”. 

Kulturtankens Gustav Jørgen Pedersen skal holde et innlegg under tittelen “Conflicts of Artistic Quality in Arts for Young Audiences.Her er et lite utdrag av Pedersens innlegg:
In the paper, I will open this field of questioning by unfolding the complex conflict inherent in the mandate between 1) artistic autonomy, freedom and spontaneity and 2) school children’s lifeworld, education and aesthetic experience and 3) governmental ideology, instrumentality and controllability. Is it desirable – or even possible – to resolve the conflict between the practitioners’ artistic autonomy, the horizon and conditions of the audience, and the government’s aim to improve (and prove?) artistic quality? Or is this conflict, in some sense, productive? Is there a conflict at all?

Mer om konferansen: https://nseparis2018.wordpress.com/

View Event →