Skip to main content
Mann med caps danser på scenen.

Scenekunst i DKS

Gjennom Den kulturelle skolesekken vil elevene få oppleve scenekunst i ulik drakt og uttrykk, med opplevelser som setter avtrykk.

Scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) omfatter et mangfold av sceniske uttrykk og sjangre innenfor teater, dans, opera og nysirkus. Her finner vi både scenekunstproduksjoner av stort format, som vises i kulturhus for flere hundre elever om gangen, og forestillinger av mindre format, interaktive former og verksteder som gjerne kan finne sted i klasserommet. 

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere

Markedet for scenekunst

En gruppe elever går etter en person kledd i kamuflasje

Markedet for scenekunst i Sandefjord (MFS) er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst rettet mot det unge publikummet. MFS har eksistert siden 1996 og er blitt en viktig visningsarena for scenekunst for barn og unge.