Et gruppebilde med fire menn og seks kvinner. Alle smiler og ser mot kamera.

– Jeg tar med meg troen på egen evne til å skape kunst!

Julian Sæther var en av deltakerne på et flunkende nytt introduksjonsseminar for nyetablerte scenekunstnere. Målet er å stimulere til enda flere gode scenekunstproduksjoner i Den kulturelle skolesekken.

De åtte deltakerne flankert av Ragnhild Tronstad (Kulturtanken) og Guri Birkeland (Scenekunstbruket). Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Markedet for Scenekunst, Scenekunstbruket og Kulturtanken inviterte ferske utøvere til et introduksjonsseminar under årets visningsarena. De åtte deltakerne har bakgrunn fra forskjellige utdanningsinstitusjoner i inn- og utland, og representerer ulike kunstneriske uttrykk innen scenekunsten. Alle har definert barn og unge som sin hovedmålgruppe.

Intensjonen bak piloten var å øke bevisstheten hos utøvere på hva som kreves av scenekunstnere og kompanier for å få oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS), og hvilke kvalitetskriterier som anvendes i feltet.

Fagansvarlig for scenekunst i Kulturtanken, Ragnhild Tronstad, påpeker at det produseres mye scenekunst for barn og unge, og at de som programmerer i DKS har mye å velge mellom.

Mange scenekunstnere opplever at det kan være vanskelig å få turnéer i DKS, og at det er mange hindre på veien.

Ragnhild Tronstad, Kulturtanken

–Mange scenekunstnere opplever at det kan være vanskelig å få turnéer i DKS, og at det er mange hindre på veien.

Seniorrådgiver i Scenekunstbruket, Guri Birkeland, utdyper:

– Det kan være vrient å navigere i et system med mange ledd der alt må klaffe fra idé til faktisk turné. Forvaltning av eget kunstnerskap er veldig viktig, og dette seminaret er derfor et tiltak for å stimulere til gode produksjoner i DKS.

Møter utfordringer

I løpet av tre tettpakkede dager ble deltakerne nærmest gjennomsyret av faglig og kunstnerisk innhold. Birkeland bemerker at det nok var overveldende med nærmere 17 forestillinger, seminarer, nye nettverk og bekjentskaper på så kort tid, men at inntrykket hun sitter igjen er at tilbudet var både nyttig og etterlengtet.

– Alle åtte har et sterkt ønske om å skape og spille for målgruppa, og de jobber med veldig interessante kunstneriske uttrykk. Vi fikk mange spørsmål underveis og lyttet også til frustrasjoner de kan oppleve i møte med DKS-virkeligheten, og hvordan det er å være i en oppstartfase med lite forutsigbarhet, forteller Birkeland.

For å være nyetablert utøver kan være tøft.

Ifølge Birkeland er det både for lite midler til produksjon og til formidling, noe som gjerne treffer ferske scenekunstnere ekstra hardt. "Hvordan skal de klare å skille seg ut i mengden av forestillinger som produseres for en ung målgruppe og få tilbud om turné?" spør hun retorisk.

Tronstad påpeker betydningen av at et introduksjonsseminar som dette også skal inspirere deltakerne - ved å vise de fantastiske mulighetene som ligger i å skape kunst til barn og unge.

Og inspirerte, det ble de. Som en av deltakerne forteller: "Jeg fikk noe ut av alt på programmet".

Open call for nyetablerte scenekunstnere som vil spille for et ungt publikum

Markedet for scenekunst, Scenekunstbruket og Kulturtanken inviterer til introduksjonsseminar for nyetablerte scenekunstnere som vil spille for et ungt publikum.

Dato: 26. – 29. august 2024

Sted: Sandefjord

Påmeldingen til årets arrangement er stengt.

Et verdsatt tilbud

Piloten har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. De verdsatte særlig muligheten til å se, diskutere og la seg inspirere av et mangfoldig utvalg forestillinger av høy kvalitet. I tillegg nevnes verdien av å få innsikt i hvordan fagfolk vurderer og velger ut forestillinger til DKS, Markedet for Scenekunst og Scenekunstbrukets repertoar, samt kriteriene som legges til grunn. Gunn Strand Eliassen, kunstnerisk leder for markedet, er også godt fornøyd med gjennomføringen:

-Det er tydelig at arrangementet treffer et behov.  Med alle de positive tilbakemeldingene er det mye som taler for at vi gjentar tilbudet til neste år, med enkelte justeringer, fastslår hun.

Vil sikre god kunst til barn og unge

Scenekunstbruket og Kulturtanken har et felles mål om å styrke kvaliteten på det som produseres og formidles i DKS. Det er naturlig å samarbeide om ulike tiltak som kan bidra til dette.

Guri Birkeland

Det er første gang Scenekunstbruket, Markedet for Scenekunst og Kulturtanken samarbeider om et slikt initiativ. Hvilken betydning har det?

- Vi har et felles mål om å styrke kvaliteten på det som produseres og formidles i DKS. Det er naturlig å samarbeide om ulike tiltak som kan bidra til dette på både kort og lang sikt, og Markedet for Scenekunst er en helt utmerket arena for denne typen seminarer. Det er interessant å se på hva Kulturtanken, med sitt overordnede ansvar for DKS, og hva Scenekunstbruket, med vår fagkompetanse og tette kontakt med scenekunstfeltet for barn og unge, kan oppnå i fellesskap, poengterer Birkeland.

Hennes opplevelse er at kunstnere har behov for innsikt i hvordan scenekunst-feltet for barn og unge fungerer.

- Å gi god informasjon om hva vi i Kulturtanken og Scenekunstbruket jobber med er helt sentralt, men vi må også tenke langsiktig på hva vi kan gjøre i fellesskap for å sikre god kunst til barn og unge. Vi tror at rekrutteringstiltak av denne typen er en fruktbar vei å gå, avslutter Birkeland.

Åtte unge mennesker står oppstilt til et gruppebilde. De ser i kamera. Det er fire menn og fire kvinner.
Deltakerne. Øverst fra venstre: Vebjørn Skovli Berg, Lisa Teige, Sara Karoline Steinmoen, Maria Victoria Høvring Høeg, Julian Sæther, Jawad Aziz, Peter Kolbjørnsen og Shelmith Øseth.

Årets deltakere:

  • Jawad Aziz - slampoet utdannet fra Nordic Black Theatre.
  • Shelmith Øseth - danser utdannet fra Skolan för Samtidsdans.
  • Peter Kolbjørnsen - skuespiller utdannet fra Nord Universitet og Høyskolen Kristiania/Westerdals.
  • Lisa Teige - danser utdannet fra Khio.
  • Julian Sæther - sirkusartist utdannet fra L’Académie Fratellini.
  • Sara Karoline Steinmoen - skuespiller utdannet fra École internationale de théâtre Jacques Lecoq.
  • Vebjørn Skovli Berg - skuespiller utdannet fra NSKI.
  • Maria Victoria Høvring Høeg – scenograf utdannet fra Kunst- og Designhøgskolen, Akademin Valand, Akademi for scenekunst og Khio.

Spørsmål og svar med to av årets deltakere:

Noen glimt fra seminardagene:

en dame tar seg til solbrillene og smiler mens hun ser på en mann som står med ryggen til og peker på seg selv.
En gruppe mennesker sitter på rekker. En mann snur seg med et smil til en mann i grønn t-skjorte.
En mann lener seg dramatisk bakover. En annen ser på ha og smiler stort.
Fire mennesker er i bildet. En mann med snekkerbukse forklarer noe til dem.
En dame i irrgrønn jakke og bukse og en rød plastikk-knapp på hodet ser i kamera og lager v-tegn med høyre arm. En lang rekke med mennesker går bak henne. De danser konga og ler.
En gruppe står på en scene. Bak dem står det "Yes", "No comment" og "No". En dame i gullkjole snakker.
To menn på en scene omringet av publikum. Den ene skuespilleren lener seg intenst mot den andre.
En mann og en dame øver på å kaste en gul ball over skulderen.