Markedet for Scenekunst

Markedet for Scenekunst

Alt om det viktigste møtestedet for scenekunst i DKS.

Kompani TO viser "Fritt Fram" under Markedet for Scenekunst 2021. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Markedet for scenekunst i Sandefjord (MFS) er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst rettet mot det unge publikummet. MFS har eksistert siden 1996 og er blitt en viktig visningsarena for scenekunst for barn og unge.

Bakgrunn og historie

De første årene het arrangementet Teatermarkedet, og bar mer preg av å være en festival der alle som ønsket det kunne melde seg på og vise seg frem. Vi hadde på den tiden mange frivillige med, og Teatermarkedet var lagt til juni.

Etter noen år i denne formen og med Den kulturelle skolesekkens inntreden tvang det seg frem en endring av formen på arrangementet.  Det ble opprettet et programråd, det skiftet navn til Markedet for scenekunst, og utviklet seg til en møteplass for scenekunstgrupper, produsenter og arrangører.

Markedet eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. Markedet for scenekunst støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.

Stor artikkel om MFS:

Betydningen av en visningsarena

Markedet for scenekunst har bidratt til gode sceneopplevelser for barn og unge over hele landet siden 1996.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Markedet for Scenekunst og andre visningsarenaer i DKS rett i innboksen!

Markedet for Scenekunst 2022

Markedet for Scenekunst 2022 - logo

MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Markedet for scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken. 

MFS 2022 arrangeres 23.-25. august med et program som treffer målgrupper i hele skoleløpet.

Programråd 2022

  • Mari Haugen (Kloden Teater)
  • Tine Fossmo (NORA)
  • Ibrahim Fazlic (dramatiker, scenekunstner og skuespiller)
  • Mona Eckhoff Sørmo (kunstner)
  • Gunn Strand Eliassen (kunstnerisk leder Markedet for scenekunst)