Skip to main content
Mikrofon med scenelys bak.

Erklæring om personvern

Personvernerklæringen handler om hvordan Kulturtanken samler inn og behandler personopplysninger.

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende er om opplysningene kan identifisere en konkret person. Eksempler på personopplysninger om deg som blir registrert og behandlet på Kulturtanken kan være opplysninger som navn, bilde og kontaktinformasjon.

Opplysningene som Kulturtanken mottar om deg vil brukes for å administrere vårt forhold til deg og våre forpliktelser i henhold til eventuelle avtaler med deg. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og delta på konferanser og på våre plattformer for sosiale media, etc. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Melder du deg på arrangementer, ber vi deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Kun navn og organisasjon, vil bli publisert på deltakerlister, og eventuelt deles med andre. 

Kulturtanken har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og tilgang til informasjonen er sikret med gradert adgangskontroll. Det er viktig for Kulturtanken at behandlingen av personopplysninger utgjør et så lite inngrep som mulig for den enkelte registrerte. Kulturtanken engasjerer noen ganger andre firmaer til å yte tjenester som for eksempel registrering av arbeidstid og reiseregninger samt honorarer. Kulturtanken vil i slike tilfelle gi disse firmaene de nødvendige opplysninger de trenger for å utføre tjenesten, men slike firmaer vil kun behandle opplysninger på vegne av Kulturtanken, og kan ikke benytte opplysningene til andre formål enn det som følger av avtalen med Kulturtanken. Opplysningene om deg vil for øvrig ikke utleveres til andre utenfor Kulturtanken uten at du har gitt ditt samtykke, eller at Kulturtanken er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg for å kontrollere at de er riktige, fullstendige eller relevante.  Du kan når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Kulturtanken på post@kulturtanken.no

Kulturtankens personvernombud:
Johanne H. Kokkersvold
HR
M +47 454 26 122 ( mail: jhk@kulturtanken.no)

Informasjon om personvern finner du også på datatilsynet.no.