Skip to main content
Gruppebilde av Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet hjelper Kulturtanken med råd innan ungdomskultur, trendar og teknologi og samarbeid mellom skule, elevar og DKS.

Medlemmer 2021/2022: Rasmus Fægri, Sol Angelica Berg Stavnes, Dilara Kara, Anna Ignate Nygård og Mikal Shahim Thorstensen. (Ikkje til stades: Jens Flakstad Vold)

Ungdomsrådet er oppretta i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Medlemmene i rådet er valde frå dei respektive medlemsorganisasjonane sine. Medlemmene representerer berre seg sjølv, men kan hente inn råd frå organisasjonane og nettverka sine elles. Rådet har ei styringsgruppe, beståande av ein representant for kvar av dei fire partnarorganisasjonane.

Mandatet til ungdomsrådet er å hjelpe Kulturtanken med råd innan ungdomskultur, trendar og teknologi og samarbeid mellom skule, elevar og DKS. Ungdomsrådet skal kunne gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skulesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sakene rådde kan drøfte, skal vere innanfor utdanningssektoren, kultursektoren og dei ulike kunstartane i DKS.

Rådet skal møtast 4-6 gonger i året.

Medlemmer for 2021/2022:
Rasmus Fægri (LNU), Sol Angelica Berg Stavnes (UoF), Dilara Kara (UoF), Anna Ignate Nygård (LNU) , Jens Flakstad Vold (EO) og Mikal Shahim Thorstensen (EO).