Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet bistår Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Bilde av medlemmene: Rasmus Fægri, Sol Angelica Berg Stavnes, Dilara Kara, Anna Ignate Nygård og Mikal Shahim Thorstensen. (ikke til stede: Jens Flakstad Vold)

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Medlemmene i rådet er valgt fra sine respektive medlemsorganisasjoner. Medlemmene representerer kun seg selv, men kan hente inn råd fra sine organisasjoner og nettverk for øvrig. Rådet har en styringsgruppe, bestående av en representant for hver av de fire partnerorganisasjonene.

Mandatet til ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS. Ungdomsrådet skal kunne gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sakene rådet vil kunne drøfte, skal være innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS.

Rådet skal møtes 4-6 ganger i året.

Medlemmer for 2021/2022:
Rasmus Fægri (LNU), Sol Angelica Berg Stavnes (UoF), Dilara Kara (UoF), Anna Ignate Nygård (LNU) , Jens Flakstad Vold (EO) og Mikal Shahim Thorstensen (EO).