Ungdommens kampsaker

Ungdommens kampsaker

Elevmedvirkning, nerdekultur, teknologi og nye kunstuttrykk. Vi har snakket med seks av årets medlemmer i Ungdomsrådet, og de er tydelige på hva de ønsker mer av i Den kulturelle skolesekken.

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Mandatet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi, samt samarbeid mellom skole, elever og Den kulturelle skolesekken (DKS). Sakene som drøftes skal være innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS.

Men hva er viktig for ungdommene selv? Vi spurte dem, og fikk følgende svar fra seks av de åtte medlemmene som er valgt inn for skoleåret 2019/2020:

Ida Pollestad Brunes i ungdomsrådet til DKS

Vil heie fram utøverne som våger å komme med nye ideer

Ida Pollestad Brunes (18) er valgt fra Elevorganisasjonen, hvor hun til daglig sitter i sentralstyret. Hun er oppvokst i Sandnes, men flyttet nylig til Oslo for å jobbe fulltid som frivillig i organisasjonen, blant annet med sosiale medier og ungdomsskoler.

Hvorfor ønsket du å være med i Ungdomsrådet?
– Jeg så på Ungdomsrådet som en mulighet til å være med på å komme med innspill til kultur for unge. For å være helt ærlig visste jeg ikke helt hva jeg gikk til, men jeg ble møtt av mange som hadde nokså like tanker og interesser som meg. Jeg fikk se at rådet har en reell mulighet til å påvirke blant annet DKS.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er en viktig del for unge, fordi det er uttrykk som er med på å forme og danne mennesker.

Hva er din viktigste kampsak?
– Min viktigste kampsak er at elevene som møter uttrykkene i DKS skal få oppleve at det er aktuelt og spennende. DKS kan bli mer aktuelt for unge, gjennom at elever selv får ta del i utvelgelsesprosessen, og at for eksempel ungdomsråd eller Ungdommens fylkesting får være med på å legge opp program i fylkene sine. Man skal også legge til rette for nye kunstuttrykk, og heie fram de utøverne som våger å komme med nye ideer.

Emil Johan Stenhaug i ungdomsrådet til DKS

– Vi må bli flinkere til å snakke positivt om DKS

Emil Johan Stenhaug (18) er valgt inn fra Ungdom og Fritid. Han er oppvokst på Strømmen, hvor han fortsatt bor. I dag går han i 3. klasse på Lillestrøm videregående skole, på studiespesialisering.

Hvorfor ønsket du å være med i Ungdomsrådet?
– Jeg er veldig opptatt av at unge skal ha tilgang på kultur. Jeg tenker DKS kan være en god måte å gjøre dette på. Ved å være med i rådet, så langt, har jeg lært mye mer om hvordan det jobbes med DKS for å gjøre tilbudet bedre, og hvorfor kultur i skolen er viktig.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er en mulighet for alle til å uttrykke seg selv. Det gir mulighet for at uansett hvem du er skal du ha muligheten til å ytre deg på den måten du vil, og kanskje viktigst av alt ha det gøy.

Hva er din viktigste kampsak?
– Vi må bli flinkere til å snakke positivt om DKS. Jeg tenker det er viktig å finne balansen mellom å gjøre DKS relevant for skole, og å ha det som et avbrekk i skolehverdagen.

Kan du fortelle om en DKS-forestilling som har gjort inntrykk på deg?
– Jeg husker spesielt godt en moderne versjon av Romeo og Julie hvor de brukte kyllingdrakter, det var veldig morsomt.

Martine Haugen i ungdomsrådet til DKS

Vil at «nerdekulturen» skal bli anerkjent

Martine Hagen (18) er valgt inn fra Hyperion, som er med i LNU. Hun er fra Oslo og går på Oslo katedralskole. Hun er nettopp ferdig med sesongjobben på Tusenfryd etter to år.

Hvorfor ønsket du å være med i Ungdomsrådet?
– Jeg ønsker å gjøre DKS mer relevant for unge og skape et bedre omdømme rundt DKS.

Hva er din viktigste kampsak?
– Min viktigste kampsak er å få dataspill inn som et kunstuttrykk i DKS, jeg vil at «nerdekulturen» skal bli representert og anerkjent.

Hvordan kan DKS bli mer relevant for barn og unge?
– DKS kan bli bedre ved å få inn mer elevmedvirkning, men også gjøre det til en standard at lærere går gjennom ett opplegg før og etter slik at elevene får mer kontekst og da muligens lærer mer av det de har sett på.

Kan du fortelle om en DKS-forestilling som har gjort inntrykk på deg?
– På ungdomskolen så vi på en artist som joiket med en litt moderne vri, jeg syns det var veldig bra og lærerikt.

Hanna Huseklepp i ungdomsrådet til DKS

– Få med elevene, så blir opplevelsen bedre for alle!

Hanna Huseklepp (21) er valgt inn fra Ungdom og Fritid, hvor hun også er nestleder. Hun er fra Skjetten, men bor nå i Oslo, hvor hun studerer statsvitenskap på UiO og jobber på fritidsklubb.

Hvorfor ønsket du å være med i Ungdomsrådet?
– Jeg har vært med siden Ungdomsrådet ble dannet. Trives veldig godt, og følte meg ikke helt ferdig med alt det spennende som skjer. Heldigvis ble jeg valgt til å sitte en periode til. Jeg har lært hvor omfattende og grundig, og ikke minst bra, arbeidet Kulturtanken gjør er. Dessuten er det deilig å komme inn som ungdom og faktisk oppleve å bli hørt av de voksne!

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Det er viktig å bli eksponert til ting du ikke trodde du likte – plutselig finner du det du vil drive med resten av livet!

Hva er din viktigste kampsak?
– Min viktigste kampsak er elevmedvirkning i DKS. Jeg tror at med en gang elevene skjønner hvorfor de opplever det de gjør, blir opplevelsen 100 ganger bedre – det at de kan medvirke både før, under og etter kan være et steg i riktig retning. Få med elevene på din side, så blir opplevelsen så mye bedre for alle parter!

John Victor Nicacio Pereira i ungdomsrådet til DKS

– Elevene bør i større grad kunne påvirke besøkene de får

John Victor Nicacio Pereira (19) er valgt inn fra Elevorganisasjonen, hvor han også jobber som sentralstyremedlem på fulltid. Opprinnelig er han fra Brasil, og har tidligere bodd i Kongsberg, men har nå flyttet til Oslo.

Hvorfor ønsket du å være med i Ungdomsrådet?
– Jeg ønsket å være med i Ungdomsrådet fordi det hørtes veldig interessant ut, og i tillegg hadde jeg lyst til å påvirke den kulturelle biten av skolen.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er viktig for at unge skal utvikle seg og bli den beste versjonen av seg de kan være, og bli kjent med verden utenfor Norge, uten å måtte dra fra Norge.

Hva er din viktigste kampsak?
– Min viktigste kampsak i Ungdomsrådet er nok større implementering av teknologi i DKS, og at elevene i større grad skal kunne påvirke besøkene de får. DKS kan bli enda mer relevant hvis barn og unge i en enda større grad får lov å påvirke hva slags opptreden det er som kommer.

Karina Kapelrud i ungdomsrådet til DKS

– Vi må følge trendene, men ta vare på kulturarven vår

Karina Kapelrud (21) er valgt inn fra Ungdom og Fritid. Hun kommer fra Trondheim, men bor på Lillehammer, hvor hun studerer til å bli sosionom ved Høgskolen i Innlandet.

Hvorfor ønsket du å være med i Ungdomsrådet?
– For å kunne fortsette å påvirke og være med å bestemme hvordan DKS skal drives videre. Jeg har lært at DKS er så mye mer enn det jeg først trodde. Mine erfaringer med DKS var stort sett bare noen som kom og spilte gitar og sang litt før vi gikk tilbake til undervisningen, men etter å ha blitt med i rådet har jeg lært at DKS er både lesing, skriving, teater, kulturarv, musikk og kunst.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er viktig for barn og unge fordi det er en grunnleggende del av hvordan man er som menneske. Ved å gi barn og unge informasjon og opplevelser gjennom DKS kan de lære, oppleve og oppdage ulike kulturuttrykk som senere kan inspirere de til å ta del i kulturen på et større nivå enn tidligere.

Hva er din viktigste kampsak?
– Min viktigste kampsak er at DKS skal gi barn og unge en god innsikt i de forskjellige kulturformene vi har, og at de skal få gode opplevelser i møte med kultur. Det kan vi gjøre ved å lytte til barn og unge og følge trendene som blir satt, men også ta vare på den historiske kulturarven vår.

Les mer om Ungdomsrådet