Ungdomsråd

Ungdomsråd og Kulturministeren.jpg

Ungdomsråd
og
kulturminister

Ungdomsrådet deltok på konferansen om elevmedvirkning i Bergen 26.-27. september 2018. Der møtte de blant annet kulturminister Trine Skei Grande.

 
 

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Medlemmene i rådet er valgt fra sine respektive medlemsorganisasjoner. Medlemmene representerer kun seg selv, men kan hente inn råd fra sine organisasjoner og nettverk for øvrig.

Rådet har en styringsgruppe, bestående av en representant for hver av de fire partnerorganisasjonene

Mandatet til ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Ungdomsrådet skal kunne gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sakene rådet vil kunnde drøfte, skal være innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS.

Rådet skal møtes 4-6 ganger i året.

NYTT UNGDOMSRÅD FOR 2018/2019
Emelie Kjærnli Kristiansen (EO)
Yasir Mo (EO)
Gabriel Bruun (EO)

Laila Oftedal Voll (LNU)
Inger-Andrea Østby (LNU)
Hanne Løge (LNU)

Karina Kapelrud (UoF)
Hanna Huseklepp (UoF)
Marius Ekhagen (UoF)
 

MØTEKALENDER

25.04 2019
- Møteagenda
- Referat

14.02 2019
- Møteagenda
- Referat

26.11.2018
- Møteagenda
- Referat

19.10 2018
- Møteagenda
- Referat

13.04 2018 - Møte forts. elevmedvirkning
- Møteagenda (last ned)
- Referat (last ned)

16.02. 2018 - Møte med elevmedvirkning som tema
- Møteagenda (last ned)
- Referat (last ned)

3.11. 2017 - Møte med Kulturtankens fagråd, og egen sak om elevmedvirkning
- Møteagenda (last ned)
- Referat

7.10. 2017 - Første møte, bli kjent, presentasjon av Kulturtanken og DKS
- Møteagenda (last ned)
- Referat