Ungdomsrådet

Ungdomsrådet 2019/2020: F.v. John Victor Nicacio Pereira, Hanna Huseklepp, Martine Hagen, Ida Pollestad Brunes, Hanna Zhang, Karina Kapelrud og Emil Johan Stenhaug. Gabriel Aaron Normann Bruun var ikke til stede under fotograferingen.

Ungdomsrådet 2019/2020: F.v. John Victor Nicacio Pereira, Hanna Huseklepp, Martine Hagen, Ida Pollestad Brunes, Hanna Zhang, Karina Kapelrud og Emil Johan Stenhaug.
Gabriel Aaron Normann Bruun var ikke til stede under fotograferingen.

 

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Om Ungdomsrådet
Medlemmene i rådet er valgt fra sine respektive medlemsorganisasjoner. Medlemmene representerer kun seg selv, men kan hente inn råd fra sine organisasjoner og nettverk for øvrig. Rådet har en styringsgruppe, bestående av en representant for hver av de fire partnerorganisasjonene.

Mandatet til ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS. Ungdomsrådet skal kunne gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sakene rådet vil kunne drøfte, skal være innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS.

Rådet skal møtes 4-6 ganger i året.

Medlemmer for 2019/2020
Gabriel Aaron Normann Bruun (EO), Ida Pollestad Brunes (EO), John Victor Nicacio Pereira (EO), Hanna Huseklepp (UoF), Emil Johan Stenhaug (UoF), Karina Kapelrud (UoF), Hanna Zhang (LNU) og Martine Hagen (LNU).

Møtekalender
19.09.2019: Møteagenda og referat
25.04.2019: Møteagenda og referat
14.02.2019: Møteagenda og referat
26.11.2018: Møteagenda og referat
19.10.2018: Møteagenda og referat
13.04.2018: Møteagenda og referat
16.02.2018: Møteagenda og referat
03.11.2017: Møteagenda og referat
07.10.2017: Møteagenda og referat