Ungdomsråd

 Fra v. 2. rad: Gabriel Bruun (15), Ulv JOhannes Ottem (17), Karoline Steen Nylander (21), Malin Nilssen Alexandersen (18), Hanna Huseklepp (21). Fra v. 1. rad: Randi Nordihus (19), Inger-Andrea Østby (21), Laila Oftedal Voll (19), Maja Reiss (18). Ikke tilstede: Philip Eskildsen (16).

Fra v. 2. rad: Gabriel Bruun (15), Ulv JOhannes Ottem (17), Karoline Steen Nylander (21), Malin Nilssen Alexandersen (18), Hanna Huseklepp (21).
Fra v. 1. rad: Randi Nordihus (19), Inger-Andrea Østby (21), Laila Oftedal Voll (19), Maja Reiss (18). Ikke tilstede: Philip Eskildsen (16).

 
 

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Medlemmene i rådet er valgt fra sine respektive medlemsorganisasjoner. Medlemmene representerer kun seg selv, men kan hente inn råd fra sine organisasjoner og nettverk for øvrig.

Rådet har en styringsgruppe, bestående av en representant for hver av de fire partnerorganisasjonene

Mandatet til ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Ungdomsrådet skal kunne gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sakene rådet vil kunnde drøfte, skal være innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS.

Rådet skal møtes 4-6 ganger i året.
 

MØTEKALENDER

7.10. 2017 - Første møte, bli kjent, presentasjon av Kulturtanken og DKS
- Møteagenda (last ned)
- Referat

3.11. 2017 - Møte med Kulturtankens fagråd, og egen sak om elevmedvirkning
- Møteagenda (last ned)
- Referat

16.02. 2018 - Møte med elevmedvirkning som tema
- Møteagenda (last ned)
-
Referat (last ned)

13.04 2018 - Møte forts. elevmedvirkning
- Møteagenda (last ned)
- Referat (last ned)