Kulturtanken oppretter Ungdomsråd

Kulturtanken oppretter Ungdomsråd

Partene som har inngått avtalen er Elevorganisasjonen, Ungdom og Fritid, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Signering hos Kulturtanken 12. september 2017. Fra venstre: Hanna Huseklepp (Ungdom og Fritid), Rahman Chaudry (Elevorganisasjonen), Christina Søgård (Ungdom og Fritid), Lin Marie Holvik (Kulturtanken), Rode Margrete Hegstad (LNU) og Ragnhild Vassbotten (Elevorganisasjonen). Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Oslo, 12. september 2017

Medbestemmelse

I Kulturtankens Ungdomsråd får barn og unge selv bestemme hvem som skal sitte i rådet.
- Det er svært verdifullt at ungdomsorganisasjonene selv får bestemme. Denne avtalen er et eksempel til etterfølgelse, sier Rode Margrete Hegstad, leder av LNU.  

– Det betyr mye at skoleelever får være med på å bestemme i et så stort dannelsesoppdrag som Den kulturelle skolesekken er. Dette ungdomsrådet er et av de viktigste tiltakene i reell medbestemmelse i ordningen, fortsetter Chaudhry.

Gode råd for framtida

Ungdomsrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Rådet skal drøfte saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS. Mandatet til Ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Christina Søgård fra Ungdom og Fritid er opptatt av det gjensidige samarbeidet: - Vi som møtes på arenaene der barn og ungdom er må ha et felles fokus, og ha vilje og evne til å lære av hverandre. Med dette samarbeidet tror jeg også interessen for DKS vil øke, sier hun.

Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, er svært glad for at Kulturtankens Ungdomsråd er realisert. – Jeg elsker å jobbe med de unge, sier hun. – Og det er deres framtid vi jobber for.

Det første møtet i Kulturtankens Ungdomsråd skjer 7. oktober.