Skip to main content
Elever sitter i en ring, en lærer sitter bak dem. De ser ned og smiler.

DKS inn i lærerutdanningen

Kulturtankens satsningsarbeid for å få Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen.

Elever på Fyrstikkalleen videregående i Oslo på testvisning av produksjonen «Fra kommentarfeltet til klasserommet».

Lærere trenger kunnskap og kompetanse om hvordan å møte kunst og kultur i skolehverdagen.

Siden Den kulturelle skolesekken (DKS) når alle landets skoler hvert eneste år, vil en lærer før eller siden møte ordningen.  Derfor er det viktig å forberede lærerstudenter på dette, og ikke minst sørge for at de oppdager mulighetene det gir for både egen profesjonsutøvelse og for eleven.

Som statlig fagetat for Den kulturelle skolesekken, ønsker Kulturtanken å stimulere til at grunnskolelærerstudenter blir kjent med DKS i løpet av sin utdanning. Etaten har vært samarbeidspartner i startsfasen av piloteringene på Universitetet i Agder og Høgskolen i Østfold, og er nå samarbeidspartner med OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet.

Bakgrunnsartikkel om satsningen.

Reportasje fra pilot på USN Notodden.

Reportasje fra pilot på OsloMet.

Reportasje fra pilot på Nord universitet.

Hold av datoen!

19. oktober arrangeres et seminar som presenterer forskningsprosjektene pARTiciPED og DKS som læringsarena – Fra pauserom til læringsrom. Det deles erfaringer fra en rekke forsøk med DKS på ulike grunnskolelærerutdanninger. Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev og få oppdateringer om arrangementet rett i innboksen!

Relevante forskningsrapporter/-prosjekter

pARTiciPED

Forskningsrådet støttet prosjektet med 20 millioner kroner. Målet med pARTiciPED er både å trygge lærerne og å øke kompetansen deres i møte med kunst og kultur ved hjelp av nye og innovative metoder, ikke minst spennende nyskaping i kombinasjoner av digitale og fysiske uttrykk. Det skal utarbeides gode eksempler, metoder og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter.

Bakgrunnsartikkel om pARTiciPED

Forsknings- og kvalifiseringsprosjektet Den kulturelle skolesekken som læringsarena – Fra pauserom til læringsrom

En videreføring av piloten DKS + lærerutdanning = sant ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

SKUP-rapport: Tverrfaglegheit, djupnelæring, metodemangfald – estetiske læringsprosessar

Lenke til SKUP-rapporten

Ressurser om DKS til ansatte i skolen

Forsiden på en rapport oppå et uskarpt bilde av elever.

Rapport: Opplevelser av Den kulturelle skolesekken

På oppdrag fra Kulturtanken har Sosiologisk Poliklinikk intervjuet 15 skoleklasser på ungdomstrinnet om tre DKS-produksjoner.

To damer sitter ved et bord. De ser på hverandre og ler. I bakgrunnen ser man Runde fyr i tåka.

Tips til gjennomføring av tverrfaglige prosjekter i Den kulturelle skolesekken

Oppsummering av erfaringer fra et pilotprosjekt i Møre og Romsdal.

Ungdommer sitter og står i en sal.

Kunstopplevingar og danningsprosessar

Korleis kan du som lærar utnytte kunst- og kulturopplevingar frå DKS i danningsoppdraget?