Skip to main content
Elever sitter i en ring, en lærer sitter bak dem. De ser ned og smiler.

DKS inn i lærerutdanningen

Kulturtankens satsningsarbeid for å få Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen.

Elever på Fyrstikkalleen videregående i Oslo på testvisning av produksjonen «Fra kommentarfeltet til klasserommet».

Lærere trenger kunnskap og kompetanse om hvordan å møte kunst og kultur i skolehverdagen.

Siden Den kulturelle skolesekken (DKS) når alle landets skoler hvert eneste år, vil en lærer før eller siden møte ordningen.  Derfor er det viktig å forberede lærerstudenter på dette, og ikke minst sørge for at de oppdager mulighetene det gir for både egen profesjonsutøvelse og for eleven.

Som statlig fagetat for Den kulturelle skolesekken, ønsker Kulturtanken å stimulere til at grunnskolelærerstudenter blir kjent med DKS i løpet av sin utdanning. Etaten har vært samarbeidspartner i startsfasen av piloteringene på Universitetet i Agder og Høgskolen i Østfold, og er nå samarbeidspartner med OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet.

Video fra Innlandet

I samarbeid med DKS Innlandet, avholdt Høgskolen i Innlandet en pilot for DKS i lærerutdanningen i januar 2024. Se vår videoreportasje her:

Artikler

To unge kvinner ser på noe. Begge smiler. De står i en skog.

Å leke et forfatterskap

Ut i skogen, ned på bakken: Lærerstudenter på Nord universitet i Bodø fikk en annerledes dag da DKS Nordland og tre utøvere kom på besøk. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Fire mennesker på en scene. En kvinne med mikrofon smiler og har den ene armen i været. Publikum har også armene i været.

Ruster fremtidens lærere

I år har lærerstudenter ved OsloMet obligatorisk undervisning om Den kulturelle skolesekken (DKS), som en del av arbeidet med å koble ordningen nærmere skolen.

ungdommer og unge voksne står i to grupper. Den ene gruppen har ryggen vendt mot den andre.

Med DKS på timeplanen

Endres lærarstudentars syn på Den kulturelle skulesekken dersom tilbodet er ein del av studiet? Dette skuleåret kjem fire DKS-produksjonar på besøk til USN Campus Notodden.

tre kvinnelige studenter lener seg over et ark, en av dem tegner med en fargeblyant

Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen

Lærere trenger kunnskap og kompetanse om hvordan å møte kunst og kultur i skolehverdagen. Fire utdanningsinstitusjoner går i bresjen for å gi fremtidens lærere nettopp dette.

Relevante forskningsrapporter/-prosjekter

19. oktober 2023 ble seminaret "Løsninger? Den kulturelle skolesekken på lærerutdanningene" gjennomført. Målet var å undersøke og presentere ulike modeller for å styrke lærerstudenters kunst- og kulturkompetanse gjennom forskning og praktiske eksempler, innspill og diskusjoner.

Her finner du mer info om arrangementet.

Ressurser om DKS til ansatte i skolen

Forsiden på en rapport oppå et uskarpt bilde av elever.

Rapport: Opplevelser av Den kulturelle skolesekken

På oppdrag fra Kulturtanken har Sosiologisk Poliklinikk intervjuet 15 skoleklasser på ungdomstrinnet om tre DKS-produksjoner.

To damer sitter ved et bord. De ser på hverandre og ler. I bakgrunnen ser man Runde fyr i tåka.

Tips til gjennomføring av tverrfaglige prosjekter i Den kulturelle skolesekken

Oppsummering av erfaringer fra et pilotprosjekt i Møre og Romsdal.

Ungdommer sitter og står i en sal.

Kunstopplevingar og danningsprosessar

Korleis kan du som lærar utnytte kunst- og kulturopplevingar frå DKS i danningsoppdraget?