En mann med tatovert hånd lener seg ned og plukker opp et ark med ordet "sjokkfaktor".

Løsninger? Den kulturelle skolesekken på lærerutdanningene

Gjennom forskning og praktiske eksempler, innspill og diskusjoner, vil vi undersøke forskjellige modeller for å styrke lærerstudenters kunst- og kulturkompetanse.

Foto fra piloten på USN Campus Notodden i 2022.

Læreren er et forbilde og en kunnskaps- og kulturformidler i klasserommet, også i møtet med DKS.

På dette seminaret vil vi presentere forskningsprosjektene pARTiciPED og DKS som læringsarena – Fra pauserom til læringsrom, og dele erfaringer fra en rekke pilotprosjekter som introduserer DKS på ulike grunnskolelærerutdanninger. Vi vil diskutere og samle innspill til hvordan Kulturtanken, DKS og aktører i UH-sektoren kan støtte oppom utviklingen av DKS-tilbud for lærerstudenter.

Hvilke erfaringer har lærerutdanningene med å innlemme DKS i undervisningen? Hvilke sammenhenger ser lærerutdannere og lærerstudenter mellom skolens oppdrag og DKS? Hvilke behov og utfordringer har grunnskolelærerutdanningene? Og hvordan kan DKS bli en ressurs i utdanningen av fremtidens lærere?

Påmelding

Frist for påmelding: 10. oktober.

Program

Kaffe og registrering kl.  09.30

Keynote kl. 10

 • Learning Everywhere: School without Walls and Forest of Imagination – Penny Hay, Professor of Imagination and Reader in Creative Teaching and Learning, Bath Spa University    

Forskningsbaserte løsninger – funn fra pARTiciPED

 • Vi er alltid der som støtte: Lærerstudenters erfaringer med kunstmøter i utdanningen – Gunhild Brænne Bjørnstad, førstelektor i drama og teater ved Høgskolen i Østfold og Kristine Høeg Karlsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.
 • Betydningen av tvang og frihet i lærerstudenters møter med Den kulturelle skolesekken – Lisbet Skregelid, professor i kunstpedagogikk ved Universitetet i Agder.
 • Utvikling av estetiske læringsprosesser i kunst- og håndverk i grunnskolelærerutdanning ved hjelp av Kropp i rom – Tone Pernille Østern, professor i kunstfagsdidaktikk med vekt på dans ved NTNU og Anne-Line Bakken, universitetslektor i kunst og håndverk ved NTNU.

Lunsj kl. 11.45 – 12.15

Utfordringsbilde

 • Perspektiver på rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene – Ingeborg Lunde, professor i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

DKS på lærerutdanningene – Løsninger i praksis

 • Barnebokbad for grunnskolelærerstudenter – Vilde Kamfjord, barnebokforfatter og Johannes Hafnor, enhetsleder for produksjon i DKS Viken.
 • Kunstens plass i skolen – Thomas Eri, førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet.
 • Erfaringer fra samarbeid mellom Nord Universitet og DKS Levanger – Camilla Støre, rådgiver i Levanger kommune og Solveig Salthammer Kolaas, førstelektor i musikk ved Nord Universitet.
 • DKS i INN-GLU: Erfaringer om implementering av DKS i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet – Gry Sagmo Aglen, førsteamanuensis i musikk, Trine Kampmann-Jensen, førsteamanuensis i kunst og håndverk, Linn-Terese Bern, høgskolelektor i drama og Friederike Merkelbach, studieprogramansvarlig for GLU 1-7 ved Høgskolen på Innlandet.
 • Fra pauserom til læringsrom: Didaktiske refleksjoner rundt kunstbasert undervisning i lærerutdanningen – Tone Cronblad Krosshus, førstelektor i drama og teater, Universitet i Sørøst-Norge.

Innspillsverksted  

 • Hvor går veien videre? Kan DKS og lærerutdanningene gjensidig styrke hverandre? Dette er en arena for å komme opp med nye ideer, innspill og samarbeidsformer.

Refleksjon og oppsummering

Se samleside om satsningsarbeidet:

Elever sitter i en ring, en lærer sitter bak dem. De ser ned og smiler.

DKS inn i lærerutdanningen

Kulturtankens satsningsarbeid for å få Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen.