En mann med tatovert hånd lener seg ned og plukker opp et ark med ordet "sjokkfaktor".

Løsninger? Den kulturelle skolesekken på lærerutdanningene

Gjennom forskning og praktiske eksempler, innspill og diskusjoner, vil vi undersøke forskjellige modeller for å styrke lærerstudenters kunst- og kulturkompetanse.

Foto fra piloten på USN Campus Notodden i 2022.

Læreren er et forbilde og en kunnskaps- og kulturformidler i klasserommet, også i møtet med DKS.

På dette seminaret vil vi presentere forskningsprosjektene pARTiciPED og DKS som læringsarena – Fra pauserom til læringsrom, og dele erfaringer fra en rekke pilotprosjekter som introduserer DKS på ulike grunnskolelærerutdanninger. Vi vil diskutere og samle innspill til hvordan Kulturtanken, DKS og aktører i UH-sektoren kan støtte oppom utviklingen av DKS-tilbud for lærerstudenter.

Hvilke erfaringer har lærerutdanningene med å innlemme DKS i undervisningen? Hvilke sammenhenger ser lærerutdannere og lærerstudenter mellom skolens oppdrag og DKS? Hvilke behov og utfordringer har grunnskolelærerutdanningene? Og hvordan kan DKS bli en ressurs i utdanningen av fremtidens lærere?

Program

Forskningsbaserte løsninger – funn fra pARTiciPED

  • Vi er alltid der som støtte: Lærerstudenters erfaringer med kunstmøter i utdanningen – Gunhild Brænne Bjørnstad, førstelektor i drama og teater ved Høgskolen i Østfold og Kristine Høeg Karlsen, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.
  • Betydningen av tvang og frihet i lærerstudenters møter med Den kulturelle skolesekken – Lisbet Skregelid, professor i kunstpedagogikk og Ilmi Willbergh, professor i pedagogikk ved Universitetet i Agder.
  • Utvikling av estetiske læringsprosesser i kunst- og håndverk i grunnskolelærerutdanning ved hjelp av Kropp i rom – Tone Pernille Østern, professor i kunstfagsdidaktikk med vekt på dans ved NTNU og Anne-Line Bakken, universitetslektor i kunst og håndverk ved NTNU.

Utfordringsbilde

DKS på lærerutdanningene – Løsninger i praksis

  • Barnebokbad for grunnskolelærerstudenter – Vilde Kamfjord, barnebokforfatter og Johannes Hafnor, enhetsleder for produksjon i DKS Viken.
  • Kunstens plass i skolen – Thomas Eri, førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet.
  • Erfaringer fra samarbeid mellom Nord Universitet og DKS Levanger – Camilla Støre, rådgiver i Levanger kommune og Solveig Salthammer Kolaas, førstelektor i musikk ved Nord Universitet.
  • DKS i INN-GLU: Erfaringer om implementering av DKS i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet – Gry Sagmo Aglen, førsteamanuensis i musikk, Trine Kampmann-Jensen, førsteamanuensis i kunst og håndverk, Linn-Terese Bern, høgskolelektor i drama og Friederike Merkelbach, studieprogramansvarlig for GLU 1-7 ved Høgskolen på Innlandet.
  • Fra pauserom til læringsrom: Didaktiske refleksjoner rundt kunstbasert undervisning i lærerutdanningen – Tone Cronblad Krosshus, førstelektor i drama og teater, Universitet i Sørøst-Norge.

Innspillsverksted  

  • Hvor går veien videre? Kan DKS og lærerutdanningene gjensidig styrke hverandre? Dette er en arena for å komme opp med nye ideer, innspill og samarbeidsformer.

Avsluttende refleksjoner

Signe Kalsnes, representant i Universitets- og høgskolerådets arbeidsutvalg for lærerutdanningene og dosent i musikkpedagogikk og musikkformidling ved Norges Musikkhøgskole.

Se bilder fra seminaret:

Mennesker ser fornøyde ut mens de ser på noe foran seg.
Mennesker sitter og ser på en stor skjerm. På den holder fem armer opp noen fargerike rundinger med skrift på.
En mann med briller snakker i en telefon. Bildet av en dame ses på en stor skjerm. Det sitter folk på rader og ser på henne.
Folk ser på noe der de sitter på rader. De har plastelina i hånda eller på leggen.
To damer og en mann står foran en blå vegg. De smiler og ser i kamera
En mann snakker i en mikrofon. Foran han står en pc.
Folk sitter i grupper ved bord. En dame holder opp en penn
To damer står på en scene og snakker til publikum
Folk sitter ved bord og diskuterer
Folk sitter ved bord og diskuterer
nærbilde av fargerik plastelina
En dame holder opp et ark foran en skjerm med bilder
En mann stor på en scene og snakker. Bak ham står to damer
En mann holder en blå boks mens han snakker. En dame ser på ham.
En dame står på en scene og snakker i en mikrofon
Folk sitter rundt bord og diskuterer. En dame holder opp en penn
En dame står på en scene og snakker i en mikrofon
En dame ser utover. Bak henne er en stor skjerm med bilder av noe som ser ut som døde fugler.
To damer snakker sammen mens de lager noe av rosa plastlina.
En mann holder et ark. En dame står bak en mikrofon og smiler.
En dame snakker i en mikrofon. Bak henne er en stor skjerm.
To damer står ved en mikrofon.
To damer ser på hverandre. Den ene holder et ark i hånda.
Folk sitter på rader og lager noe av plastelina. To damer ser på hverandre.

Se samleside om satsningsarbeidet:

Elever sitter i en ring, en lærer sitter bak dem. De ser ned og smiler.

DKS inn i lærerutdanningen

Kulturtankens satsningsarbeid for å få Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen.