Skip to main content
Jente som ser gjennom forstørrelsesglass.

Forskning og utvikling

Gjennom arbeidet med forskning og utvikling (FoU) skal Kulturtanken bidra til innhenting, formidling og utvikling av ny kunnskap om kunst og kultur for barn og unge.

Kunnskap utgjør grunnlaget for å styrke tilbudet og praksisen i feltet, og målet er å sikre og formidle kunnskapsgrunnlaget slik at det kan komme til nytte for Den kulturelle skolesekken (DKS), kunst- og kultursektoren, andre relevante aktører og offentlige organer.

FoU-avdelingen skal stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og skape møteplasser for å dele forskning og erfaringer. FoU-arbeidet skal bidra til å oppnå Kulturtankens mål om å styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet, og samarbeidet mellom kunst, kultur og skole.

Prosjekter og satsinger

Musiker hjelper elev med å stemme gitaren.

DiSko-prosjektet

Et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.

VR-demo med person i kostyme.

FoNT-prosjektet

Formidling og ny teknologi, 2018-2020.

Festivalsjefene Abdullah og Amy, sammen med Lin Holvik (Kulturtanken), overleverte Barn og unges kulturmelding til Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner.

BUSK: Barn og unges stemmer

Barn og unges egne innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Ungdom prøver VR-briller

Spillab

Kulturtankens Spillab åpner dørene til dataspill som kunst- og kulturopplevelser.

Marmorsalen under forestilling

Kvalitet og formidling

Prosjekt om kunstnerisk kvalitet i Den kulturelle skolesekken.

Om forskning og utvikling (FoU) i Kulturtanken

Kulturtanken er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. En viktig del av vårt mandat er å basere vårt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Vi skal også initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og stimulere til og samarbeide med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom utviklingsarbeidet bidrar vi til en systematisk utvikling og fornying av kunst og kultur for barn og unge.