Skip to main content
Jente som ser gjennom forstørrelsesglass.

Forskning og utvikling

Gjennom arbeidet med forskning og utvikling (FoU) skal Kulturtanken bidra til innhenting, formidling og utvikling av ny kunnskap om kunst og kultur for barn og unge.

Kunnskap utgjør grunnlaget for å styrke tilbudet og praksisen i feltet, og målet er å sikre og formidle kunnskapsgrunnlaget slik at det kan komme til nytte for Den kulturelle skolesekken (DKS), kunst- og kultursektoren, andre relevante aktører og offentlige organer.

FoU-avdelingen skal stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og skape møteplasser for å dele forskning og erfaringer. FoU-arbeidet skal bidra til å oppnå Kulturtankens mål om å styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet, og samarbeidet mellom kunst, kultur og skole.

Prosjekter og satsinger

Viser en kunstinstallasjon i papir i mange farger

ENO – samarbeid i Norge

Norge er medlem av ENO-nettverket, som knytter kunnskapssentre i Europa sammen og stimulerer til samarbeid om utvikling av kunst- og kulturopplæring.

Ungdom prøver VR-briller

Spillab

Kulturtankens Spillab åpner dørene til dataspill som kunst- og kulturopplevelser.

Avsluttede prosjekter:

Om forskning og utvikling (FoU) i Kulturtanken

Kulturtanken er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. En viktig del av vårt mandat er å basere vårt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Vi skal også initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og stimulere til og samarbeide med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom utviklingsarbeidet bidrar vi til en systematisk utvikling og fornying av kunst og kultur for barn og unge.