Illustrasjon av digital kunst. Illustrasjonen er skapt med KI

Tilskudd til utvikling av digital kunst og kultur til barn og unge

Nytt stipend for prosjekter som utforsker ny teknologi og KI i kunst og kultur.

Illustrasjon av digital kunst. Illustrasjonen er skapt med KI

Hvordan kan vi utvikle fremtidens kunst- og kulturopplevelser?

Hvordan kan ny teknologi og KI brukes i kunst og kultur? Hvordan kan vi nå barn og unge på deres foretrukne plattformer? Hvordan kan vi utvikle digitale produksjoner som kombinerer flere formater og er tilgjengelige i ulike kanaler?

Vi søker prosjekter som kan svare på disse spørsmålene og bidra til en bærekraftig digital utvikling i kunst- og kulturfeltet.

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken søker visjonære prosjekter som kan transformere kunst- og kulturfeltet gjennom digital teknologi. Målet er å skape innovative kunst- og kulturtilbud som engasjerer og beriker barn og unge, samt bygge miljø for kunst og teknologi i Kristiansand. 

Formål med utlysingen

Vi ønsker å fremme utviklingen av digitale kunst- og kulturtilbud som kan inspirere og engasjere barn og unge på nye måter. Vi er spesielt interessert i prosjekter som:

 • Utforsker og eksperimenterer med digitale produksjons- og formidlingsformer.
 • Skaper ny hybridkunst der det digitale og fysiske samspiller på en nyskapende måte.
 • Tilbyr løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping innen barne- og ungdomskultur.
 • Integrere kulturarv i moderne, digitale formater.
 • Bidra til å bygge miljø rundt teknologi og kunst i Kristiansand. Kontorplass og bruk av fasiliteter på Kraftverk er inkludert utlysningen.

Hva lyses ut?

 • 3 stipend, hver på inntil 500.000 kroner, hvorav 200.000 kroner går til innkjøp av teknologitjenester.
 • Arbeidssted Kristiansand - Tilgang til arbeidsplass i prosjektrom samt fasiliteter (lydrom, blackbox, møterom) på Kraftverk prosjektperioden.
 • Prosjektperiode 15. september 2024 – 30. juni 2025
 • Mulighet for å disponere andre arealer på Kraftverk - utendørs eller innendørs - etter avtale.
 • Dersom søknadsprosjektet ikke er fullfinansiert må det komme frem hvilke andre aktører som bidrar til prosjektet.

Kriterier for prosjektforslag

 • Innovasjon: Prosjektet bør eksperimentere med digitale teknologier og utforske nye grenser mellom det digitale og analoge, virtuelle og fysiske.
 • Bærekraft: Prosjekter som vektlegger og inspirerer til bærekraftige løsninger vil bli prioritert.
 • Formidling: Prosjektene bør være egnet for turné med Den kulturelle skolesekken og inkludere elever og/eller lærere i preproduksjonsfasen.
 • Digitalisering: Prosjektet skal bidra til videre digitalisering av det tradisjonelle kunst- og kulturfeltet. Hvordan kan for eksempel KI brukes i utvikling av kunst og kultur?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter fra Kulturtanken rett i innboksen!

Arbeidssted vil være på Kraftverk i Kristiansand. Vi oppfordrer til forslag som kan inspirere og sette standarder for fremtidige digitale kunst- og kulturproduksjoner.

Prosjektkrav

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken vil tildele støtte til prosjekter som tar i bruk digital teknologi for å skape, produsere, tilgjengeliggjøre og formidle nyskapende innhold og kunnskapsutvikling på kvalitativt høyt nivå. Vi vil særlig være på jakt etter prosjekter hvor det digitale bidrar til å forsterke eller utvide den fysiske opplevelsen, og hvor grensegangene mellom det fysiske og digitale forsterker hverandre.

Det kan ikke søkes støtte til:

 • Ordinær drift
 • Nettverksbygging
 • Kursing og intern kompetanseheving

Hvem kan søke?

 • Alle kunstnere og aktører innen kunst- og kulturfeltet, arbeidsted i prosjektperioden må være Kristiansand.
 • Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Søknadsfrist

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert i forhold til om prosjektet er:
Innenfor utlysningstekst:

 • Bidrar til digitalisering av kunst og kulturfeltet
 • Bærekraftig
 • Egner seg for turnering med DKS
 • Samskapende

I tråd med prioriteringskriterier:

 • På kvalitativt høyt nivå
 • Tilknytning til Agder
 • Innovasjongrad
 • Gjennomføringsevne


De utvalgte prosjektene vil offentliggjøres på tilskuddspartnernes nettsider. Det tilrettelegges for offentlig underveis presentasjon et stykke ut i prosjektperioden.

Les mer

Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.

Representanter fra Kulturtankens innovasjonsnettverk på scenen i Studio 1

Utviklingsmidler gir resultater

Inspirerende møte i Kulturtankens innovasjonsnettverk.