Representanter fra Kulturtankens innovasjonsnettverk på scenen i Studio 1

Utviklingsmidler gir resultater

Inspirerende møte i Kulturtankens innovasjonsnettverk.

I 2022 satte regjeringen av midler til digitale satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet.

Målet med midlene var at de skulle bidra til å finne nye løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping  av digitale satsinger.

Kulturtanken forvaltet midlene og bevilget totalt 3,1 millioner kroner til tre prosjekter i Agder, Møre og Romsdal og Nordland.Disse statlige midlene ble supplert med økonomisk støtte fra lokale og regionale samarbeidspartnere, noe som førte til at den totale budsjettrammen for prosjektene nådde omtrent 9 millioner kroner.

I januar 2024 samlet Kulturtanken prosjektene som fikk støtte for å dele erfaringene de har gjort seg så langt i arbeidet og for å diskutere veien videre.

Portrett av Elin Kanck Lorentzen
Elin Kanck Lorentzen er prosjektleder for ADA-prosjektet. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

ADA kunstlab i Kristiansund

Elin Kanck Lorentzen, rådgiver ved kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, fortalte om oppstartsprosessen og arbeidet med de ulike labbene arrangeres gjennom ADA-prosjektet.

Her kan kunstnere og formidlere søke om å delta med sine prosjekter for å utvikle, teste eller utforske dem opp mot ny teknologi – i samspill med barn og unge.

I prosjektperioden er det planlagt fire utviklingslabber, den andre ble avholdt i desember 2023. Der fikk kunstneren Ellen Lande videreutvikle sitt prisvinnende VR-prosjekt «Nøkken VR», der brukeren får mulighet til å dykke inn i et univers inspirert av Theodor Kittelsen.

Håndtegning av mål og arbeidsprossesen til ADA utviklingslab
Hovedmålene til ADA Kunstlab. Ilustrasjon: Annette Haugen, Visfas

Lande presenterte prosjektet og delte opplevelsen av å videreutvikle det i samspill med barn og unge. Hun kunne fortelle om mange og tydelige krav fra ungdommene, i tillegg til nyttige innspill og hjelp til programmering.

– Min største opplevelse var ikke bare det å få de unge inn i utviklingsprosessen, men å se hvordan de ville bruke de ulike elementene og videreutvikle dem, fortalte Lande. Ungdommenes bidrag forbløffet meg med sin genialitet men også evnen til å gjenbruke det som allerede var laget.

– Hvis vi skal få med de unge så må vi fortelle dem hvor ideen kommer fra, men vi må også la dem se og oppleve at de har en påvirkning. Sette dem ned foran tastaturet og la dem utforske og bidra, fortsatte hun.

Lande forteller at hun allerede har søkt om innovasjonsmidler for å utforske prosjektet videre i retningen ungdommene foreslo.

Stillbilde fra Nøkken-VR. Lys treffer en mørklagt flate med tekstur
Stillbilde fra Nøkken-VR.

Gaia Vesterålen

Ane Høyem på scenen
Ane Høyem delte innsikt om Gaia Vesterålens prosjekter. Foto: Museum Nord.

Gaia Vesterålen er en forsknings- og innovasjonssatsing som har som mål å skape mer bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn. Dette gjør de gjennom en rekke ulike prosjekter og satsinger.

Arbeidet som er knyttet til Kulturtankens digitale innovasjonsnettverk handler blant annet om å skape et innovasjons- og kompetansesenter for spill og digitale verktøy, samt et digitalt formidlingsopplegg om klima og miljø rettet mot barn og unge.

Arbeidet er allerede i gang og ressurser fra museet, Gaias talentprogram og profesjonelle spillutviklere er med i arbeidet.

Ett av prosjektene de jobber med er «Vokterne» som allerede er under utvikling og som skal lanseres til høsten.

Unge deltar på workshop hos Gaia Vesterålen
Barn og unge er en naturlig del av prosjektene til Gaia Vesterålen. Foto: Gaia Vesterålen.

Digitale kunst- og kulturproduksjoner i Agder

Anne Tone Hageland - portrett
Anne Tone Hageland, Agder fylkeskommune.

Agder fylkeskommune og Cultiva ble tildelt innovasjonsmidler. De er brukt både til konkrete prosjekter og inn i opprettelsen av Kraftverk - Kristiansands nye digitale kulturhus.

Anne Tone Hageland presenterte prosjektene som har fått midler fra DKS Agders digitale innovasjonsstipend. Det ble lyst ut fem stipender på 100.000 kroner som ble tildelt digitale utviklingsprosjekter.

De fem prosjektene er:

  • Tidemann og Nielsen anno 2023. Nye blikk på malerisamlingen til Mandal museum. (Vest-Agder museet)
  • AR.trad - formidling av norsk tradisjonsmusikk til barn og unge gjennom AR-teknologi. (Andreas Engeset)
  • Utvikling av digitalt lydtillegg til to danseforestillinger. (Tonje Sannes)
  • VRT- en augmentet reality-kunstutstilling basert på kunstverk fra ungdom og profesjonelle kunstnere i Agder. (Kulturkammeret / Arendal kommune)
  • ArtVenture - barne- og ungdomstegninger omgjort til digitale verk. Bruk av KI som kreativt verktøy. (Simon Fredland / Agder kunstsenter)
Kirsti Mathiesen Hjemdahl - portrett
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder i Cultiva. Foto: Victoria Nevland

Prosjektene blir alle lansert i løpet av våren 2024.

I tillegg presenterte Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder i Cultiva, Kraftverk - Kristiansands nye digitale kulturhus. Stedet er en møteplass for kunst, kultur og kunnskap og samler en rekke aktører innen forskning, undervisning, produksjon og formidling under samme tak.

Huset skal fungere som et kompetansesenter for kunstnere og kulturaktører som vil utforske ny teknologi i utviklingen av nytt innhold for kunst og kultur til barn og unge. Plattformen skal muliggjøre digital transformasjon som ivaretar kunst- og kulturfeltet.

– Målet er at det skal myldre av innovasjonsprosjekter på det digitale kulturhuset i Kristiansand, fortalte Mathiesen Hjemdahl når hun presenterer huset og aktivitetene i det.

Konsert på Kraftverket kulturhus i kristiansand
Kraftverk er allerede fylt med prosjekter - og flere skal det bli. Foto: Kraftverk

Kraftverk åpnet i 2023 og er allerede en levende arena. Mathisen Hjemdahl presenterte byggets fasiliteter og etasjer som i dag er fylt med innovative kunst-, og kulturprosjekter.

 Fremtidsdrømmen er at dette huset skal myldre av folk som møter kompetanse og en kultur der det er lov å feile, avsluttet hun.

Veien videre

Ståle Stenslie, avdelingsdirektør i Kulturtanken. Foto: Kulturtanken

Arbeidene med utgangspunkt i de digitale innovasjonsmidlene er nå omtrent halvveis. Avdelingsdirektør for kunnskapsutvikling, kunst og skole i Kulturtanken, Ståle Stenslie er svært fornøyd så langt.

 Vi har nådd et fantastisk mål - et nasjonalt innovasjonsnettverk er opprettet! En stor takk til alle våre samarbeidspartnere for innsatsen.

– Barn og ungdom i dag vokser opp i en verden hvor digitalt og analogt smelter sammen. De bruker både nye og gamle medier på en måte som virker helt naturlig. Det er vår oppgave å møte dem der de er – å tilby det ypperste innen kunst og kultur, på deres egne premisser.

– Nettverket vi nå bygger, vil kunne gi ekstra verdi til det som allerede tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er et spennende skritt mot å berike kulturtilbudet for barn og ungdom. Her skal vi sammen utforske og skape nye, spennende kunst- og kulturopplevelser, avslutter Stenslie.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller følg med i kalenderen og på Facebook for å holde deg oppdatert på Kulturtankens prosjekter og arrangementer.

Les også

Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.