Skip to main content
Simon Stranger leser fra en bok på scenen.

Litteratur i DKS

Hva var den første boka noen leste for deg? Hvilken bok har endret deg og måten du tenker på? Hva er den beste boka du har lest?

Møtet med litteratur i Den kulturelle skolesekken skal tilby elevene noe mer ut over litteraturen de får gjennom undervisningen; om det er via et forfattermøte eller andre måter å formidle kvalitetslitteratur på. I dette møtet ligger muligheten til å skape både engasjement og en nysgjerrighet som forhåpentligvis får eleven til å ville fortsette inn i boka.

I boka kan man finne identitet og tilhørighet, man kan søke trøst og man kan flykte. Gjennom litteraturen får man avkreftet og bekreftet – både seg selv og andre. Den skal utvide horisonter og gi barn og ungdom noe de kanskje ikke visste at de trengte. Der ligger kraften i god litteratur og god litteraturformidling. 

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere.

Komma

Komma er en nasjonal visningsarena for litteraturproduksjoner og en årlig møteplass for DKS, arrangører, produsenter og utøvere som jobber med litteraturformidling for barn og unge. Arrangementet foregår på Lillehammer de første dagene under Norsk Litteraturfestival.