Skip to main content
Kristin Stoltz Thomassen - portrett
Kristin Stoltz Thomassen
Fagansvarlig litteratur
Kontaktinfo:
kst@kulturtanken.no

+47 920 10 850

Jobber med: Å styrke og løfte litteratur som kunst- og formidlingsform i DKS. I samarbeid med et bredt barne- og ungdomslitteraturfelt arrangeres blant annet fagsamtaler og nettverksmøter, samt den årlige visningsarenaen Komma i forkant av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Kulturtanken er samarbeidspart i Uprisen og i større og mindre prosjekter for å utvikle litteraturformidlingen i DKS.