To menn står ved et bord

Ny avtale om bruk av opphavsrettslig beskyttet litteratur i DKS

Kopinor og Kulturtanken signerte avtalen 28. april 2023.

Administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm og direktør i Kulturtanken Øystein Strand

Kulturtanken har inngått en pilotavtale med Kopinor på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Avtalens formål er å tillate formidling av litteraturverk i Den kulturelle skolesekken.

-Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass en avtale som sikrer formidlere innen litteraturfeltet i DKS vederlag for bruk av sine verk. Den kulturelle skolesekken er en stor offentlig formidlingsordning og det er svært viktig at åndsverksloven blir fulgt. Jeg vil også takke Kopinor for et konstruktivt og godt samarbeid for å få på plass pilotavtalen, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.

Avtalen gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale i form av tekst, visuelt materiale og noter, som foretas i forbindelse med formidling av litteratur i DKS. Kulturtanken skal rapportere om bruken av verk på bakgrunn av informasjon innhentet via DKS-portalen.

Kopinor signerer avtalen på vegne av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner.

-Avtalen med Kulturtanken representerer upløyd mark for Kopinor, siden vi aldri tidligere har inngått en avtale som regulerer fremføring (opplesning) av litteratur. Den sikrer forfatterne vederlag for slik bruk, og forhåpentlig kan den bli etterfulgt av flere liknende avtaler. Avtalen er en framtidsrettet, god og enkel løsning både for brukerne og rettighetshaverne, og jeg vil takke Kulturtanken for å ha tatt initiativ til den, sier adm. direktør i Kopinor, Yngve Slettholm.

Avtalen er en framtidsrettet, god og enkel løsning både for brukerne og rettighetshaverne.

Yngve Slettholm

Ettårig pilotavtale

Kulturtanken og Kopinor er enige om at avtalen er en ettårig pilotavtale som løper fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023.

Partene skal avholde et forhandlingsmøte innen utgangen av april 2024 for å inngå en ny avtale med tilbakevirkende kraft f.o.m. 1. januar 2024.

Partene vil underveis i pilotperioden søke avklaringer og innsikt med hensyn til rettigheter, registrering og omfang av bruk mv. som grunnlag for forhandlinger om fremtidig avtale.

Tidligere i år undertegnet Kulturtanken en pilotavtale med BONO som sikrer vederlag innen det visuelle feltet i DKS, og med TONO om fremførelse av musikkverk i DKS.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om kunst og kultur for barn og unge!