Skip to main content
En kvinne og en mann i vikingklær sitter foran noen store trefigurer som forestiller vikinger. De smiler og forteller til en gruppe elever som sitter på gulvet med ryggen til kameraet

Kulturarv i DKS

Kulturarv er det moderne menneskets opprinnelsesmyte. Hvis vi er flere som deler en historie, og åpner den for andres historier, får vi et inkluderende perspektiv.

Produksjonen "Ildens magi" ble vist for 5.-7. klassinger på Stiklestad under SPOR 2021. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Alle mennesker har en kulturarv, med sin personlige kombinasjon av kultur, erfaringer og historie. Vi er dermed alle med på å definere hva som skal være fremtidens kulturarv. Det handler om de store spørsmålene i livet, dilemmaene og mulighetene – som gjør at vi kan speile oss i fortidens personer.

Kulturarv i DKS rommer mange fagområder og emner. Det omfatter eksempelvis fortellerkunst, tradisjonshåndverk og kulturminner, industriarv og minoriteters arv. Immateriell og materiell kulturarv er sidestilt i DKS-sammenheng. 

Temaene favner over både det vi er stolte av, som vi ønsker å ta vare på – i tillegg til den historien vi skjemmes over, men som like fullt fortjener en plass for debatt og kritikk. Kulturarv i DKS er dermed et rom for den store samtalen om historieskriving og -utvalg.

For utøvere

Du kan melde inn ditt forslag på denkulturelleskolesekken.no. Påmelding til neste skoleår åpner 1. august, og fristen for å melde inn forslag er 1. oktober. Praktisk informasjon finner du her: DKS for utøvere

SPOR – arena for kulturarv i DKS

en dame peker til høyre i en kirke

SPOR er visningsarena for kulturarv i Den kulturelle skolesekken. Visningsarenaen ble avholdt for første gang i 2019, på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. I 2020 ble SPOR avholdt som webinar og i 2021 var arenaen igjen tilbake på Stiklestad. I 2022 arrangeres SPOR 13.-14. september.

Podcast om kulturarv

I forbindelse med Spor er det også opprettet en egen podcast om kulturarv i Den kulturelle skolesekken. Podcasten er produsert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Kulturtanken.