Skip to main content
Oda Bhar Lurås - portrett
Oda Bhar Lurås
Fagansvarlig kulturarv (vikar)
Kontaktinfo:
obl@kulturtanken.no

+47 476 65 367

Jobber med: Kulturarv i DKS, et bredt felt bestående av aktører innen immateriell og materiell kulturarv, museumsbransjen og frie enkeltaktører. Har ansvar for fagsamtaler og nettverksmøter, i nært samarbeid med fylker og aktører i feltet. Medarrangør for Spor – arena for kulturarv i DKS.