Skip to main content
Bente-Aster_2022
Bente Aster
Fagansvarlig kulturarv
Kontaktinfo:
ba@kulturtanken.no

+47 905 58 871

Jobber med: Kulturarv i DKS, et bredt felt bestående av aktører innen immateriell og materiell kulturarv, museumsbransjen og frie enkeltaktører. Har ansvar for fagsamtaler og nettverksmøter, i nært samarbeid med fylker og aktører i feltet. Medarrangør for Spor – arena for kulturarv i DKS.

Ledet i årene 2018-2020 Kulturtankens arbeid med Samisk i DKS.