Skip to main content
Bente Aster - portrett
Bente Aster
Fagansvarlig kulturarv (25%) og PhD-stipendiat (75%)

Jobber med: Kulturarv i DKS, et bredt felt bestående av aktører innen immateriell og materiell kulturarv, museumsbransjen og frie enkeltaktører. Har ansvar for fagsamtaler og nettverksmøter, i nært samarbeid med fylker og aktører i feltet. Medarrangør for Spor – arena for kulturarv i DKS.

Ledet i årene 2018-2020 Kulturtankens arbeid med Samisk i DKS. Fra høsten 2022 er Bente også doktorgradsstipendiat ved Kulturstudier, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Der hun har et prosjekt med arbeidstittel «Å gjøre samisk innhold i Den kulturelle skolesekken».