En gutt og en mann samarbeider om å bruke verktøy for å slipe treverk

Utlysing: DKS-LAB for tradisjonshåndverk

Er du tradisjonshåndverker og har kunnskap du vil formidle til barn eller ungdom? Ønsker du hjelp til å utvikle et prosjekt for Den kulturelle skolesekken basert på din egen praksis?

Fra "Båten og menneske" på SPOR - arena for kulturarv 2021

Det finnes mange gode tradisjonshåndverkere der ute, og behovet for å overføre kunnskapen til nye generasjoner og sikre rekruttering og bevaring av den håndbårne kunnskapen er stor. Samtidig er det utfordrende å utvikle prosjekter som passer innenfor de rammene Den kulturelle skolesekken (DKS) setter for formidling. Derfor lanseres nå DKS-LAB for tradisjonshåndverk.

DKS-LAB for visuell kunst har allerede eksistert i noen år. Fra et pilotprosjekt som startet i 2021, har det utviklet seg til å bli et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

MiA - Museene i Akershus samarbeider med Kulturtanken om å tilbyr DKS-LAB til tradisjonshåndverkere.

Fire tradisjonshåndverkere vil få muligheten til å utvikle sin idé til en DKS-produksjon. Det hele skjer over fire dager på Follo museum i uke 35, og prosjektene vil da også testes på elever på lokale skoler.

  • Deltakende håndverkere honoreres med 20 000 kroner, samt noe produksjonsutgifter etter nærmere avtale.
  • Det er maks fire plasser. Deltakere blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser.
  • Se søknadsinfo nederst på siden.
Fra produksjonen "Resikunst" med papirhåndverk for 1.-4. klasse. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Hvem og hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi ønsker forslag fra et bredt spekter av tradisjonshåndverkere. Målet er å utvikle nye, spennende produksjoner som kan tilbys DKS i hele landet.

Vi søker håndverkere som er interessert i å formidle egen formidlingspraksis for en ung målgruppe og på nye og gjerne eksperimentelle måter. Vi søker prosjekter som kan utvikles innenfor rammene av de arbeidsformer og formater som ligger i DKS. Det kan inneholde elementer av workshop eller annen elevdeltakelse, men det er ikke et krav.

Alle som søker må være villige til å reise på turné med prosjektet dersom søknad gjennom DKS-portalen blir antatt i et eller flere fylker eller direktekommuner. Søknader høsten 2024 er for turnévirksomhet i skoleåret 2025/26. Det er mulig å søke med samarbeidspartner.

Fra produksjonen "Samisk Tovedsbue" med Geir Anders Hætta Berg og Øystein Viem. Foto: Trine Ruud Grønningen/Kulturtanken

Hva får deltakerne?

Deltakerne vil få hjelp til å utvikle prosjekter gjennom gruppediskusjoner med hverandre og med fagfolk som har ulik DKS-kompetanse. De får spisset ideer, valgt metoder, utviklet formidlingen, beskrevet prosjektene og vil komme langt på vei mot en ferdig produksjon. Erfarne veiledere fra tradisjonshåndverk og formidling deltar som foredragsholdere og samtalepartnere. Prosjektene testes ut med elever i aktuell alder, og disse testdagene evalueres med veileder.

Mange av prosjektene som tidligere har blitt utviklet på DKS-LAB for visuell kunst er blitt valgt ut til å turnere i DKS over hele landet.

Les mer om DKS her

Slik søker du på DKS-LAB for tradisjonshåndverk

Send inn en samlet PDF (maks 5MB) med følgende:

  • Kort presentasjon av håndverkspraksis og tidligere prosjekter.
  • Prosjektskisse for utvikling på DKS-LAB med skisser/bilder/videolenke.
  • Kort info om hvordan prosjektet er relatert til din håndverkspraksis.
  • Informasjon om eventuell formidlingserfaring, erfaring med pedagogisk arbeid eller annen DKS-relevant erfaring.
  • Gjerne en kort video der du presenterer prosjektideen (maks to minutter).
  • CV (i separat fil).
  • Søknadsfrist: 31. mai 2024

Søknad sendes til:

Truls Erik Johnsen
Avdelingsdirektør, Follo Museum

truls.erik.johnsen@mia.no

91 81 75 24