Skip to main content
DKS-LAB

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Read in English here.

DKS-LAB skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig og landsdekkende samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23.  

Utvalgte utøvere får anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i samspill med et faglig kollegium og med elever i skolen. Samtidig inngår alle vertsinstitusjonene i et nasjonalt nettverk med formålet om å samle og koordinere kompetanse og å styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. 

I 2022 ble DKS-LAB utvidet med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge.  

Les mer om bakgrunnen for prosjektet.

DKS-LAB 2023

Plakat til DKS-LAB 2023

Alle utlysingene i DKS-LAB 2023 åpner 15. februar med samme søknadsfrist 15. mars. Unntaket er DKS-LAB Agder, som har søknadsfrist 14. april.

De 12 DKS-labbene som arrangeres i år har ulikt format og størrelse. Dersom du ønsker å delta, kan du gå inn på lenkene under og sjekke praktisk informasjon og formater. Noen utlysinger gjelder hele landet, noen fokuserer på en spesifikk region. Felles for alle er at du som kunstner får honorar for din deltagelse, og at du kan bruke erfaringene fra laben til å lage et programforslag i DKS-portalen med frist 1. oktober 2023.

DKS-LAB Troms og Finnmark

Se utlysing
Arrangør: Pikene på Broen 
Gjennomføres 4.-8. september i Kirkenes. 
I samarbeid med DKS Troms og Finnmark.

DKS-LAB Nordland

Se utlysing
Arrangør: Nordnorsk Kunstnersenter 
Gjennomføres 4.-8. september i Svolvær.
I samarbeid med DKS Nordland.

DKS-LAB Trøndelag

Se utlysing
Arrangør: Kunsthall Trondheim
Gjennomføres 4.-8. september i Trondheim.
I samarbeid med DKS Trondheim.

DKS-LAB Møre og Romsdal 

Se utlysing
Arrangør: Møre og Romsdal Kunstsenter 
Gjennomføres 22.-26. mai i Molde.
I samarbeid med DKS Møre og Romsdal.

DKS-LAB Innlandet 

Se utlysing
Arrangør: Kunstbanken, Oppland Kunstsenter
Gjennomføres 4. til 13. september i Hamar. 
I samarbeid med DKS Innlandet.

DKS-LAB Viken

Se utlysing
Arrangør: Bærum Kunsthall 
Gjennomføres i perioden mai - oktober.
I samarbeid med DKS Viken.

DKS-LAB Oslo 

Se utlysing
Arrangør: Fotogalleriet, Oslo Kunstforening 
Gjennomføres 17. - 21. april i Oslo.
I samarbeid med DKS Oslo.

DKS-LAB Vestfold og Telemark - logo
DKS-LAB Vestfold og Telemark 

Se utlysing
Arrangør: Telemark KunstsenterVestfold Kunstsenter 
Gjennomføres i perioden april - juni. 
I samarbeid med DKS Vestfold og Telemark.

DKS-LAB Rogaland 

Se utlysing
Arrangør: Rogaland Kunstsenter 
Gjennomføres i august.
I samarbeid med DKS Rogaland.

DKS-LAB Agder

Se utlysing. Frist: 14. april
Arrangør: Agder KunstsenterKristiansand Kunsthall
Gjennomføres 18.-22. september i Agder.
I samarbeid med DKS Agder og Kristiansand kommune.

Design og arkitektur

ROM for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt fra hele landet til å søke om deltagelse i DKS-LAB Design og arkitektur 2023: et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle prosjekter der barn og unge erfarer at deres liv og identitet er relevant for å løse utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og mangfoldiggjøre arkitekturen med idéer, verdier og løsninger.

DKS-LAB Design og arkitektur, logo

Se utlysing
Arrangør: ROM for kunst og arkitektur
Gjennomføres i perioden april - august i Oslo.
I samarbeid med DKS Tromsø, DKS Bærum, DKS Stavanger, DKS Tondheim og DKS Lørenskog.

DKS-LAB for kritikere

Formålet til DKS-LAB for kritikere er å bygge kompetanse om kritikk som metode til å reflektere over og artikulere kunstneriske erfaringer, og å utvikle nye formidlingsformer for kritikk i Den kulturelle skolesekken. Et overordnet mål er å engasjere flere barn og unge i kreativ kritisk praksis, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn.

DKS-LAB for kritikere, logo

Se utlysing
Arrangør: Henie Onstad Kunstsenter
Gjennomføres 24. - 26. mai i Bærum.
I samarbeid med DKS Viken.

Les mer:

En kvinne og to ungdommer smiler, de står inne på et kjøpesenter med hver sin skriveplate i hendene.

DKS-LAB går inn i sitt tredje år

15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.

Ungdommer snakker sammen mens de sitter ved et bord

– Vi ungdommar har meir til felles med vaksne enn de trur

Kva kan kritikk for, med og av eit ungt publikum vere? Åtte ungdommar bidrog med viktige perspektiv på Den kritiske skulesekken.