Skip to main content
DKS-LAB

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

DKS-LAB skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23.  

Les mer om bakgrunnen for prosjektet.

DKS-LAB 2022

De 13 DKS-labene som arrangeres i 2022 har ulikt format og størrelse. Dersom du ønsker å delta, kan du gå inn på lenkene under og sjekke tidsfrister og formater. Noen utlysninger gjelder hele landet, noen fokuserer på en spesifikk region. Felles for alle er at du som kunstner får honorar for din deltagelse, og at du kan bruke erfaringene fra laben til å lage et programforslag i DKS-portalen med frist 1. oktober 2022.

DKS-LAB Troms og Finnmark

Utlysning HER, åpner 1. mai. Frist: 1. juni.
Arrangør: Pikene på Broen 
5. til 8. september. 

DKS-LAB Nordland

Utlysning HER. Frist: 18. mars.
Arrangør: Nordnorsk Kunstnersenter 
2. til 5. mai.

DKS-LAB Trøndelag 

Utlysning HER. Frist: 17. april.
Arrangør: Kunsthall Trondheim

DKS-LAB Møre og Romsdal 

Utlysning HER. Frist: 14. mars.
Arrangør: Møre og Romsdal Kunstsenter 
9. til 13. mai.

DKS-LAB Innlandet 

Utlysning HER, åpner 8. april. Frist: 7. juni.
Arrangør: Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland Kunstsenter
29. august til 25. september. 

DKS-LAB Viken

Utlysning HER, åpner 2. mai. Frist: 30. mai.
Arrangør: Bærum Kunsthall 
Juni til september. 

DKS-LAB Oslo 

Utlysning HER. Frist: 7. mars.
Arrangør: Fotogalleriet og Oslo Kunstforening 
6. april til 10. juni.

DKS-LAB Vestfold og Telemark - logo
DKS-LAB Vestfold og Telemark 

Utlysning HER. Frist: 1. mars.
Arrangør: Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter 
24. mars til 10. juni. 

DKS-LAB Rogaland 

Utlysning HER. Frist: 1. juni.
Arrangør: Rogaland Kunstsenter 
18. til 24. august.

DKS-LAB Agder

Utlysning HER. Frist: 19. april.
Arrangør: Agder KunstsenterKristiansand Kunsthall og Bomuldsfabriken Kunsthall
12. til 16. september.

DKS-LAB Vestland

Mer info kommer snart.

Design og arkitektur

DKS-LAB Design og arkitektur, logo

Arrangør: ROM for kunst og arkitektur og Trondhjems Arkitektforening

Utlysning HER. Frist: 20. april.

Gjennomføres i Oslo og Trondheim.  

DKS-LAB for kritikere

Les mer:

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter.