Skip to main content
DKS-LAB

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Read in English here.

DKS-LAB skal legge til rette for å gi kunstnere, designere, arkitekter og kunstkritikere bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig og landsdekkende samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som hadde et opprinnelig treårig løp fra 2021-23.  I 2023 fikk ordningen finansiell støtte til å fortsette i tre nye år fra 2024-2026.

Utvalgte utøvere får anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i samspill med et faglig kollegium og med elever i skolen. Samtidig inngår alle vertsinstitusjonene i et nasjonalt nettverk med formålet om å samle og koordinere kompetanse og å styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. 

I 2022 ble DKS-LAB utvidet med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge.  

Les mer om bakgrunnen for prosjektet.

I 2023 kartla og evaluerte Telemarksforsking DKS-LAB på oppdrag fra Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB. Les og last ned evalueringen her: «Goddag mitt navn er kunstner. Erfaringsinnhenting og evaluering av DKS-LAB».

DKS-LAB 2024

Utlysingene til DKS-LAB 2024 åpnet 15. februar.

Søknadsfrist for alle utlysinger var 15. mars, med unntak av DKS-LAB Troms og Finnmark som har søknadsfrist 14. april.

De 11 DKS-labbene som arrangeres i år har ulikt format og størrelse. Dersom du ønsker å delta, kan du gå inn på lenkene under og sjekke praktisk informasjon og formater.

Noen utlysinger gjelder hele landet, andre gjelder en spesifikk region. Felles for alle er at du som kunstner får honorar for din deltagelse, og at du kan bruke erfaringene fra labben til å lage et programforslag i DKS-portalen med frist 1. oktober 2024.

DKS-LAB Agder

Se utlysing
Arrangør: Agder Kunstsenter, Bomuldsfabriken KunsthallKristiansand Kunsthall
Tidsperiode: 16.-20. september i Arendal.
I samarbeid med DKS Agder og Kristiansand kommune.

DKS-LAB Akershus

Se utlysing
Arrangør: Bærum Kunsthall 
Tidsperiode: april - september.
I samarbeid med DKS Akershus.

DKS-LAB Nordland

Se utlysing
Arrangør: Nordnorsk Kunstnersenter 
Tidsperiode: 27.-31. mai i Svolvær.
I samarbeid med DKS Nordland.

DKS-LAB Oslo 

Se utlysing
Arrangør: Fotogalleriet, Oslo Kunstforening 
Tidsperiode: 15.-19. april i Oslo.
I samarbeid med DKS Oslo.

DKS-LAB Rogaland 

Se utlysing
Arrangør: Rogaland Kunstsenter 
Tidsperiode: august i Rogaland.
I samarbeid med DKS Rogaland.

DKS-LAB Troms og Finnmark

Se utlysing
Arrangør: Pikene på Broen 
Søknadsfrist: 14. april
Tidsperiode: 26.-30. august i Kirkenes
I samarbeid med DKS Troms, DKS Finnmark og Scene Nord.

DKS-LAB Trøndelag

Se utlysing
Arrangør: Trøndelag senter for samtidskunst
Tidsperiode: 3. - 7. juni i Trondheim.
I samarbeid med DKS Trondheim og DKS Trøndelag.

DKS-LAB Vestfold og Telemark - logo

DKS-LAB Vestfold og Telemark

Se utlysing
Arrangør: Telemark KunstsenterVestfold Kunstsenter 
Tidsperiode: TBA.
I samarbeid med DKS Vestfold og DKS Telemark.

DKS-LAB Vestland

Se utlysing
Arrangør: Kunstgarasjen
Tidsperiode: august- september i Bergen.
I samarbeid med DKS Vestland.

Design og arkitektur

For tredje år på rad arrangerer ROM for kunst og arkitektur nasjonal DKS LAB rettet mot fagfeltene design og arkitektur. Rom for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt i hele landet til å søke om deltagelse på DKS LAB 2024. 

DKS-LAB Design og arkitektur, logo

Se utlysing
Arrangør: ROM for kunst og arkitektur
Tidsperiode: april - september.
I samarbeid med Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kommune, Lørenskog kommune, Stavanger kommune og Trondheim kommune.

DKS-LAB for kritikere

DKS-LAB for kritikere søker deg som vil utvikle et prosjekt rettet mot barn og unge for å øke bevisstheten rundt kunst og faget kritikk med formål om at prosjektet skal søkes inn til DKS-portalen.

DKS-LAB for kritikere, logo

Se utlysing
Arrangør: Henie Onstad Kunstsenter
Tidsperiode: 6 verksteddager fordelt over vår og høst 2024.

Mer om DKS-LAB 2024

Utlysingene til DKS-LAB 2024 er åpne

15. februar 2024 åpner alle utlysingene til den nasjonale satsingen på visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Andre relevante artikler

En kvinne og to ungdommer smiler, de står inne på et kjøpesenter med hver sin skriveplate i hendene.

DKS-LAB går inn i sitt tredje år

15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

Ungdommer snakker sammen mens de sitter ved et bord

– Vi ungdommar har meir til felles med vaksne enn de trur

Kva kan kritikk for, med og av eit ungt publikum vere? Åtte ungdommar bidrog med viktige perspektiv på Den kritiske skulesekken.

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.

Ungdomsskoleelever følger med mens en kvinne tegner en abstrakt figur i mange farger på et stort stykke brunt papir som er teipet fast på en vegg.

Sparebankstiftelsen DNB bevilger 4 millioner til DKS-LAB

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken har Telemarksforsking utført en evaluering av DKS-LAB. Nå får ordningen tilskudd for tre nye år.