Utlysingene til DKS-LAB 2024 er åpne

Utlysingene til DKS-LAB 2024 er åpne

15. februar 2024 åpner alle utlysingene til den nasjonale satsingen på visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Jan Walaker deltok med sin produksjon «Hurra, Dada!» på DKS-LAB Vestfold og Telemark 2023. Foto: Jon Marius Nilsson/Telemark Kunstsenter

DKS-LAB er et nettverk av faglige utviklingsplattformer som holdes på kunstinstitusjoner over hele landet. Labene skal gi utøvere innen billedkunst, kunsthåndverk, kunstkritikk, design og arkitektur bedre forutsetninger for å utvikle innhold til Den kulturelle skolesekken (DKS).

Gjennom å delta i ordningen får utvalgte utøvere muligheten til å utvikle sine prosjekter gjennom et faglig kollegium, veiledning og praktisk erfaring med skolebesøk. Resultatet kan brukes til å levere inn programforslag til DKS-portalen 1. oktober. 

DKS-lab 2024 er et samarbeid mellom 15 kunstinstitusjoner og 17 DKS-administrasjoner, samt Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB.  

Utlysingene åpner 15. februar 2024, med felles søknadsfrist 15. mars.

Her finner du alle utlysingene

Fra DKS-LAB Design og arkitektur 2023, i regi av ROM for kunst og arkitektur. Foto: ROM

DKS-LAB i Kunstpodden

Alle vertsinstitusjonene som deltar i DKS-LAB inngår i et nasjonalt nettverk med formål om å samle og koordinere kompetanse og å styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. I den nyeste episoden av podkasten Kunstpodden fremhever prosjektleder Kyrre Bjørkås verdien av et slikt nettverk.

– Små og mellomstore institusjoner over hele landet som er veldig fagsterke, smidige og som har god kontakt med kunstnere kobles i større grad på Den kulturelle skolesekken. Kunstinstitusjonene jobber i samme retning og lærer også av hverandre, sier Bjørkås, som koordinerer nettverket gjennom rollen som fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

Kvinne og mann står og snakker på en scene.
Harald Lunde Helgesen og Caroline Ugelstad Elnæs snakket om sine erfaringer med å turnere i DKS med produksjonen «Skeive ikoner» under Øyepå OSLO 2023. I Kunstpodden kan du høre et utdrag fra deres presentasjon. Produksjonen er videreutviklet for DKS av Fotogalleriet og DKS Oslo. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Det har vært viktig
for oss at det skal være gode betingelser for kunstnerne.

Kyrre Bjørkås

Ordningen finansieres hovedsaklig av midler fra Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB. DKS-adminstrasjonene bidrar også med midler og kompetanse. En sentral målsetting har vært å skape gode rammer for utøvere som vil utvikle nye prosjekter, men som kanskje mangler erfaring med formidling til barn og unge.

– Det har vært viktig for oss å bidra økonomisk sånn at det skal være gode betingelser for kunstnerne. Det skal ikke være sånn at det er de som sitter med risikoen når det gjelder å utvikle gode prosjekter for DKS, poengterer Bjørkås.

Årets samarbeidspartnere

Vertsinstitusjoner

Pikene på broenNordnorsk kunstnersenterBærum Kunsthall, FotogallerietOslo kunstforeningTelemark KunstsenterVestfold KunstsenterRogaland KunstsenterAgder KunstsenterKristiansand KunsthallBomuldsfabrikkenKunstgarasjen, Trøndelag Senter for Samtidskunst, ROM for kunst og arkitektur (DKS-LAB design & arkitektur) og Henie Onstad Kunstsenter (DKS-LAB for kritikere).

Regionale samarbeidspartnere

Fylker: Agder, Akershus, Finnmark, Oslo, Nordland, Rogaland, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold og Vestland.

Kommuner: Asker, Bergen, Bærum, Lørenskog, Trondheim og Stavanger.

Fakta om DKS-LAB

  • Flerårig og landsdekkende samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken.
  • Skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.
  • Utvalgte utøvere får anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i samspill med et faglig kollegium og med elever.
  • Alle vertsinstitusjonene inngår i et nasjonalt nettverk.
  • Ideen til DKS-LAB bygger på erfaringene til Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) og deres «Testlab UNG», som har eksistert siden 2016.
  • Tre ulike piloter ble gjennomført i 2019 og 2020 på Kunsthall Trondheim, Telemark Kunstsenter og Oslo Kunstforening/Fotogalleriet, før den nasjonale prosjektperioden startet i 2021.
  • I 2022 ble DKS-LAB utvidet med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge.
  • I 2023 kartla og evaluerte Telemarksforsking DKS-LAB på oppdrag fra Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB. Les og last ned evalueringen her: «Goddag mitt navn er kunstner. Erfaringsinnhenting og evaluering av DKS-LAB»
  • Lær mer om ordningen og se alle utlysinger for 2024

Mer om DKS-LAB

Ungdomsskoleelever følger med mens en kvinne tegner en abstrakt figur i mange farger på et stort stykke brunt papir som er teipet fast på en vegg.

Sparebankstiftelsen DNB bevilger 4 millioner til DKS-LAB

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken har Telemarksforsking utført en evaluering av DKS-LAB. Nå får ordningen tilskudd for tre nye år.

En kvinne og to ungdommer smiler, de står inne på et kjøpesenter med hver sin skriveplate i hendene.

DKS-LAB går inn i sitt tredje år

15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.

Liten gutt viser fredstegnet

DKS-LAB: Regionale kunstinstitusjoner hjelper kunstnere inn i DKS

Hvordan gi elever flere møter med visuell kunst i Den kulturelle skolesekken? Et pilotprosjekt tar tak i det som trengs før en produksjon meldes inn i DKS-portalen.

Ungdommer snakker sammen mens de sitter ved et bord

– Vi ungdommar har meir til felles med vaksne enn de trur

Kva kan kritikk for, med og av eit ungt publikum vere? Åtte ungdommar bidrog med viktige perspektiv på Den kritiske skulesekken.