DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.

Se alle utlysninger:

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken med oppstart våren 2021.

Hender som maler i rødt og blått på papir som ligger strødd utover et bord
Fra DKS-LAB på Telemark Kunstsenter i 2019. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken
Kyrre Bjørkås - portrett
Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

Små og mellomstore regionale kunstinstitusjoner over hele landet vil være vertskap for en årlig residency for utvalgte kunstnere. Kunstnerne blir valgt etter åpne utlysninger. I programmet får de anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk.

Hensikten med initiativet er å gi barn og unge flere og bedre møter med den visuelle kunsten, ved å gi utøvere mulighet til å eksperimentere og få viktige erfaringer med å formidle til målgruppen før de lager programforslag til DKS.

– Om DKS skal virke, må ordningen fornye seg i takt med kunsten og samfunnet, sier Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

– Nye prosjekter og kunstnerskap må slippe til, og nye formidlingsformer for barn og unge må utvikles og kultiveres. DKS-lab er et bidrag til arbeidet med å lage gode betingelser for at det skal kunne skje. Det er det progressive og fagsterke kunstfeltet som best utvikler kunsten. Innenfra, for og med barn og unge.

Flere og bedre kunstmøter

Birthe Selvaag - portrett
Birthe Mørreaunet Selvaag, seniorrådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.

DKS-LAB bygger på suksessen til Nordnorsk Kunstnersenter og deres «TestLab UNG», som var utgangspunktet for fire pilotprosjekter i 2019 og 2020. Kulturtanken ga økonomisk støtte til pilotprosjektene, og disse har nå har definert rammene for en landsdekkende modell med ytterliggere støtte fra fylkeskommuner, kommuner og Sparebankstiftelsen DNB.

– Økt deltakelse i kunst- og kulturlivet er et mål for Sparebankstiftelsen DNB. Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge får et positivt møte med kunst, og dermed utvikler nysgjerrighet, interesse og innsikt i denne tilnærmingen til livet og verden. Med dette som utgangspunkt ser vi frem til å samarbeide med Kulturtanken og de deltakende institusjonene om å styrke og utvikle kunstformidlingen, sier Birthe Mørreaunet Selvaag, seniorrådgiver for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

– Vi håper og tror at DKS-LAB vil skape engasjement og gi viktige erfaringer og nyttig kunnskap til alle som jobber med kunstformidling til barn og unge.

Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge får et positivt møte med kunst, og dermed utvikler nysgjerrighet, interesse og innsikt i denne tilnærmingen til livet og verden.

Birthe Mørreaunet Selvaag

Et nærere nasjonalt nettverk

En annen viktig målsetting for prosjektet er å skape et nasjonalt nettverk av institusjoner, som kan dele administrative, kunst- og formidlingsfaglige ressurser med hverandre.

– Dette samarbeidet er en unik mulighet til å knytte fagmiljøet tettere sammen, og bygge en felles kompetanse for barne- og ungdomsformidling i det visuelle kunstfeltet. Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen DNB ønsker å være med på dette løftet, og for engasjementet vi ser fra fylkeskommunene og institusjonene, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Vertsinstitusjoner 2021

Pikene på Broen, Nordnorsk Kunstnersenter, Kunsthall Trondheim, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Fotogalleriet og Oslo Kunstforening, Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter, Rogaland Kunstsenter, Møre og Romsdal Kunstsenter, Bærum Kunsthall, Agder Kunstsenter, Bomuldsfabriken Kunsthall og Kristiansand Kunsthall

Regionale samarbeidspartnere

DKS Troms og Finnmark, DKS Nordland, DKS Trøndelag, DKS Innlandet, DKS Viken, Viken seksjon for kulturutvikling, DKS Oslo, DKS Vestfold og Telemark, DKS Rogaland, DKS Vestland, DKS Møre og Romsdal, DKS Agder, Arendal Kommune, Kristiansand kommune.

Les Periskops artikkel om Testlab 2020.

Mer om DKS-LAB

Liten gutt viser fredstegnet

DKS-LAB: Regionale kunstinstitusjoner hjelper kunstnere inn i DKS

Hvordan gi elever flere møter med visuell kunst i Den kulturelle skolesekken? Et pilotprosjekt tar tak i det som trengs før en produksjon meldes inn i DKS-portalen.

Relaterte artikler

Helia og Ahmed Umar-portrett

Når kunst åpner følelsene dine

Helia (16) var skeptisk da hun skjønte hva Ahmed Umars workshop innebar. Å utforske egne følelser gjennom kunst, var mer enn hun maktet. Men så fant hun sin indre drage.

Deltakere på Øyepå 2020 i Studio 1

Øyepå 2020: Å gå fremover uten å stå i veien

2. september gikk årets Øyepå av stabelen i Nydalen og på Teams.

En kvinne står foran en sort bakgrunn og ser i kameraet med rosa kakedryss klistret i håret og ansiktet

Rom for risiko på formidlingsseminaret 2020

Her kan du se opptak og lese alt om formidlingsseminaret La den rette komme inn.