Deltakere på Øyepå 2020 i Studio 1

Øyepå 2020: Å gå fremover uten å stå i veien

2. september gikk årets Øyepå av stabelen i Nydalen og på Teams.

Visningsarenaen Øyepå ble denne gangen omgjort til en plattform for erfaringsdeling der det overordnede temaet var digital formidling av visuell kunst for barn og unge.

Programmet var et resultat av programgruppens refleksjoner om spennet mellom beredskap og mulighet: Hvilke erfaringer tar vi med oss fra pandemiens første fase, og hvordan kan eller bør kunstformidlingen bruke digitale kanaler og formater til å skape nye uttrykk på kunstens premisser?

I løpet av dagen fikk flere kloke stemmer og spennende perspektiver komme fram. Det ble tydelig at selv om utfordringene har vært store i omleggingen til digitale formater og en stadig mer sårbar hverdag for kunstnere, finnes det gode muligheter til å tenke nytt og bredere om formidling i en digital ramme.

Krisa har vist oss at vi kan nå ut selv om publikum ikke er fysisk til stede. Samtidig kan en se at det fysiske og digitale kan jobbe bra sammen, og at linjen mellom dem viskes ut.

Her kan du lese fem saker fra årets Øyepå:

Hele opptaket fra Øyepå 2020: