Ungdomsskoleelever følger med mens en kvinne tegner en abstrakt figur i mange farger på et stort stykke brunt papir som er teipet fast på en vegg.

Sparebankstiftelsen DNB bevilger 4 millioner til DKS-LAB

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken har Telemarksforsking utført en evaluering av DKS-LAB. Nå får ordningen tilskudd for tre nye år.

Fra DKS-LAB Vestfold og Telemark i 2022. "Fantastiske uhyrer" med kunstner Viktoriia Morozova. Foto: Jon Marius Nilsson

Sparebankstiftelsen DNB gir et tilskudd på fire millioner kroner til DKS-LAB, den nasjonale utviklingsarenaen for visuell kunst i DKS.

– Vi jobber for økt kunstglede for alle, blant annet gjennom å støtte prosjekter som bidrar til at flere barn og unge får et positivt møte med kunst og dermed økt nysgjerrighet, interesse og innsikt i denne tilnærmingen til livet og verden, sier Birthe Mørreaunet Selvaag, rådgiver for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

DKS-lab bidrar til å gjøre kunsten tilgjengelig, at de som opplever kunsten får en god opplevelse og kunstnerisk utvikling.

Birthe Mørreaunet Selvaag

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Ordningen har vært organisert som et treårig løp i perioden 2021-2023. Tilskuddet gir finansiell støtte til tre nye år.

– Med utgangspunkt i at det produserende visuelle kunstfeltet tradisjonelt har holdt en viss avstand til barn og unge som målgruppe, eller til og med at formidling til barn og unge har hatt lav status, mener vi at det er viktig å bidra til å utvikle  formidlingskompetanse og -glede hos billedkunstnere, forklarer Mørreaunet Selvaag.

– DKS-lab bidrar til å gjøre kunsten tilgjengelig, at de som opplever kunsten får en god opplevelse og kunstnerisk utvikling – stiftelsens tre prioriterte områder på kulturfeltet.

Ny kartlegging fra Telemarksforsking

Telemarksforsking fikk i år i oppdrag fra Kulturtanken og Sparebankstiftelsen å kartlegge og evaluere DKS-LAB, og har i perioden april-september 2023 innhentet erfaringer fra ordningen.

Resultatene er samlet i publikasjonen «Goddag mitt navn er kunstner. Erfaringsinnhenting og evaluering av DKS-LAB».

En kvinne sitter på gulvet i et klasserom og snakker til flere ungdommer, de sitter eller ligger på yogamatter.
DKS-LAB med kunstner Mor Efrony i 2022. Foto: Sakib Saboor/Fotogalleriet & Oslo Kunstforening

Mandatet for oppdraget har vært å styrke praksisfeltet ved å kartlegge og evaluere hvordan ordningen DKS-LAB har fungert, både for deltakere, arrangører og DKS-administrasjoner.

– Det er viktig å få en ekstern gjennomgang av en ordning som involverer så mange aktører og kunstnere over hele landet. Vi er veldig fornøyd med både tilbakemeldingene og anbefalingene som kommer frem i rapporten, og skal ta det med i videreutviklingen av DKS-LAB, sier Cathrine Jakobsen, fungerende enhetsleder for fagansvarlige i Kulturtanken.

Vi er veldig fornøyd med både tilbakemeldingene og anbefalingene som kommer frem i rapporten, og skal ta det med i videreutviklingen.

Cathrine Jakobsen

Syv læringspunkter

En kvinne står mellom sittende personer, og holder en hårføner mens hun smiler.
Liv Kristin Holmberg og Hanna Barfod demonstrerte sitt DKS-LAB-opplegg for publikum under Øyepå OSLO 2023. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken.

I tillegg til kartleggingen har formålet med evalueringen vært å gi forvaltningen innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til en ordning som DKS-LAB hos det produserende kunstfeltet og DKS. Telemarksforsking definerer blant annet syv overordnede læringspunkter.

– Nå skal vi ta noen grundige diskusjoner med alle involverte - både fylker, kommuner og institusjonene i nettverket - og legge en plan for de neste årene, sier Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

– Det er veldig gledelig å se at mye virker etter hensikten i ordningen, men så er det selvsagt store muligheter for å gjøre dette på enda bedre måter. Særlig ser jeg frem til å arbeide med nettverket om å se på mulige plattformer for lab-prosjektene også utenfor DKS, være seg publikasjoner, turneer eller tilsvarende, avslutter han.

Fakta om DKS-LAB

  • Flerårig og landsdekkende samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken.
  • Skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.
  • Utvalgte utøvere får anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i samspill med et faglig kollegium og med elever i skolen
  • Alle vertsinstitusjonene inngår i et nasjonalt nettverk.
  • I 2022 ble DKS-LAB utvidet med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge.
  • Lær mer om ordningen.

Relevante artikler

En kvinne og to ungdommer smiler, de står inne på et kjøpesenter med hver sin skriveplate i hendene.

DKS-LAB går inn i sitt tredje år

15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

Ungdommer snakker sammen mens de sitter ved et bord

– Vi ungdommar har meir til felles med vaksne enn de trur

Kva kan kritikk for, med og av eit ungt publikum vere? Åtte ungdommar bidrog med viktige perspektiv på Den kritiske skulesekken.

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

DKS-LAB: et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.