Skip to main content
Forfatter Mari Moen Holsve står på en stol foran en gruppe elever som gjør ulike bevegelser og smiler

Ressursside om medvirkning

Her samles relevante artikler og ressurser som omhandler medvirkning for barn og unge.

Elever deltar på pilotprosjektet og litteraturlaboratoriet DKS littlab.

Kulturtanken har et spesielt ansvar for å følge opp forventninger som beskrevet i Meld. St. 18 (2020-21) om barn og unges medvirkning. I stortingsmeldingen påpekes det at medvirkning fra barn og unge skal vektlegges i alle deler av DKS-ordningen.

Her finner du relevante artikler og ressurser.

Les mer

En ung gutt sitter på bakken og smiler

Medvirkning sett fra barn og unges perspektiv

En innføring i Kulturtankens arbeid med medvirkning for, med og av barn og unge.

Ungdommer sitter rundt et bord. En ung kvinne peker på noe mens hun snakker

Hva er (god) medvirkning?

Hva er medvirkning, og hva gjør medvirkningen god eller reell?

En elev ser på en Ipad.

Kunsten og kulturens verdi i læreplanverket

Samspillet mellom Den kulturelle skolesekken, medvirkning i DKS og læreplanverket (LK20S).