Illustrasjon av Undre og skjermdump fra første del av elev-spørreskjema.

«Chatbot» samler inn elevenes meninger om DKS-tilbudet

Elever over hele landet får dette skoleåret mulighet til å dele synspunkter om sine DKS-opplevelser med den sjarmerende «roboten» Undre.

«Hei! Jeg heter Undre, og jeg er undersøkelsesroboten til Den kulturelle skolesekken.»

«Hei Undre!»

«Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om noe som har skjedd i Den kulturelle skolesekken i det siste? Svarene dine blir anonyme.»

«Kult, ja, kjør på!»

GIF-animasjon av "robot" som danser.

«Nå ble jeg glad!»

Slik åpner «samtalen» elevene har med Undre, som fremstår utad som en chatbot. Fullt så sofistikert er teknologien imidlertid ikke, men det ligger mye arbeid bak det nøye utformede spørreskjemaet, som skal kartlegge hva slags opplevelser skoleelever over hele Norge har hatt med Den kulturelle skolesekken (DKS).

Jørund Høie Skaug - portrett
Jørund Høie Skaug, Kulturtanken

– I bunn og grunn er det et helt ordinært spørreskjema som er basis for Undre, men vi har benyttet en del kreative muligheter for å gjøre det mer interessant og motiverende å fylle ut for elevene, forklarer prosjektleder for elevtilbakemeldingsverktøy-prosjektet i Kulturtanken, Jørund Høie Skaug.

Vi bruker enkle animasjoner for å gi skjemaet liv, og en personifisert robot som avsender. Så langt virker det som om elever liker å møte en «chatbot».  

Skal bidra til å løfte barn og unges stemmer i DKS

Barn og unge er verdens viktigste publikum, men hva synes de selv om tilbudet de mottar gjennom DKS? Det har lenge eksistert et behov for å samle inn elevenes meninger, både for kvalitetssikring og videreutvikling av DKS-tilbudet. Det har vært ulike lokale løsninger på dette, blant annet at elevene får papirskjemaer eller at tilbakemeldinger noteres av lærer eller kulturkontakt.

Rapporten «Kvalitetsarbeid i Den kulturelle skolesekken 2018-2019» avdekket at det var betydelige forskjeller i den praktiske gjennomføringen av DKS-ordningen mellom ulike fylker og kommuner. Det omfattet blant annet hvordan, og i hvilken grad, tilbakemeldinger ble innhentet.

Samtidig har det de siste årene blitt økt oppmerksomhet rundt betydningen av elevmedvirkning, som medfører at elevene selv får påvirke og til en viss grad forme tilbudet de mottar. Overordnet del av læreplanen i LK20 fremhever at skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke, og at elevene skal erfare at de har reell innflytelse. Kulturtanken har også som strategisk mål å løfte barn og unges stemmer, og vektlegge deres syn i utforming og utvikling av ordninger og tiltak.

Utviklet i samarbeid med DKS-enheter

I samarbeid med DKS Rogaland og DKS Innlandet prøvde Kulturtanken ut digitalt elevskjema for tilbakemeldinger gjennom skoleåret 2021/22.

Rune Holme - portrett
Rune Holme, DKS Innlandet

– DKS Innlandet deltok i utviklingsarbeidet fordi involvering generelt og elevmedvirkning spesielt er temaer som DKS må forholde seg aktivt til og lære mer om. Vi syns også det er flott at Kulturtanken tar ansvar og initiativ, takk til gode og engasjerte prosjektmedarbeidere! Vi opplevde oss hørt underveis og syns spesielt workshopen var lærerik og nyttig, forteller Rune Holme, seksjonsleder i DKS Innlandet, som har koordinert tilbakemeldinger og workshop.

Resultatet er altså «chatboten» Undre, som er designet for å stille spørsmål som skal være enkle å besvare for elevene, og samtidig videreformidle relevant og verdifull data til alle som jobber med å utvikle og tilpasse DKS-tilbudet.

Resultatet er en anvendelig, forståelig og lettvint måte for elevene å gi tilbakemelding til DKS på. Den gjør det mulig for elever helt ned til mellomtrinnet å melde tilbake til oss uten at det er tidkrevende eller komplisert, og det er viktig i seg selv. Slik sett er det umulig å ikke være fornøyd med resultatet, sier Holme.

Undre kan gi mye verdifull data som DKS kan gjøre nytte av ganske umiddelbart. For eksempel kan det vise seg at en produksjon treffer godt på 6. trinn, men ikke så godt på 4. trinn. Da kan det være en mulighet til å justere turneen underveis eller gjøre tilpasninger for å treffe målgruppen bedre, forklarer prosjektleder Skaug.

Eksempel fra elev-spørreskjema:
Elevene får i hovedsak velge mellom et sett forhåndsdefinerte svar.

På samme måte som med tilbakemeldingsverktøyene for lærere, kulturkontakter og utøvere, vil DKS-administrasjoner i alle fylker få mulighet til å komme med innspill til videreutviklingen av Undre.

Tilgjengelig for 5.-10. trinn

Elevtilbakemeldingsverktøyet ble tilgjengelig for DKS i hele landet ved oppstart av skoleåret 2022/23 og har allerede samlet inn tusenvis av tilbakemeldinger. Men inntil videre er det ikke alle elever som får mulighet til å gi sin tilbakemelding til Undre, og det handler først og fremst om at det er komplisert å finne løsninger som favner alle alderstrinnene.

Undre er per i dag kun tilgjengelig for mellom- og ungdomstrinn, altså fra 5. til 10. trinn, da det foreløpig ikke er utviklet en løsning som fungerer godt på småskoletrinnet og videregående skole.

– Veien til vgs.-skjema er forhåpentligvis ikke veldig lang, men vi har ikke gjennomført nok testing ennå og må bruke noe mer tid på språklige tilpasninger. For 1. til 4. trinn er det utfordrende med spørreskjema. Leseferdighetene er svært varierende, så det spørs i hvilken grad vi synes det er forsvarlig å forenkle skjemaet, og spørsmålet er om vi ender opp med kun smilefjes og data med begrenset verdi. Så vi må evaluere bruken på 5.-10. trinn, og så vurdere barnetrinn og vgs. på et senere tidspunkt, forteller Skaug.

Eksempel fra elev-spørreskjema, med
Animasjoner og "memes" gir liv til det chat-lignende spørreskjemaet.

En gullgruve som må brukes klokt

For alle typer større datainnsamlinger må det gjøres grundige avveininger på hva slags data som samles inn, hvem som får tilgang og hvordan dataene videreformidles. Det handler selvfølgelig om personvern og anonymitet, som skal være godt ivaretatt i løsningen. Men det handler også om hvordan dataene kan bidra til endringer i DKS-ordningen.

– Vi er oppmerksomme på begrensningene som ligger i et digitalt «one size fits all»-verktøy i et så rikt og mangslungent univers som DKS, desto mer når det også skal vises hensyn til både målgruppens lave alder, GDPR og annet. Verktøyet må brukes og tilbakemeldingene må vurderes med klokskap av DKS, men nå har vi faktisk en måte å hente tilbakemeldinger på, sier Rune Holme i DKS Innlandet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur for barn og unge.

Jørund Høie Skaug istemmer:

– Det kan stilles kritiske spørsmål til hva et slikt verktøy kan og bør brukes til. Samtidig jobber vi for å lage et best mulig DKS-tilbud for barn og unge, og da må vi også forholde oss til hva målgruppen selv synes om tilbudet de får. Derfor har vi utviklet et verktøy som kan gi oss den innsikten, sier prosjektlederen.

Han forklarer at det er DKS-enhetene landet rundt som eier sine lokale data. Men Kulturtanken får tilgang til de samlede dataene, som i sin tur kan brukes til å hente ut mye interessant om DKS på overordnet nivå.

Nystartet forsknings- og innovasjonsprosjekt

Undre er, i likhet med mye av målgruppen sin, langt fra ferdig utvokst. For øyeblikket er det første versjon av elevtilbakemeldingsverktøyet som er tilgjengelig for bruk, men prosjektleder Skaug kan love at dette ikke er enden på visa.

Vi er nå i gang med et forsknings- og innovasjonsprosjekt, hvor vi blant annet har Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo som forskningspartner. I tillegg har vi fått innovasjonsmidler fra Regionalt forskningsfond Oslo til å videreutvikle verktøyet. Så dette er på ingen måte et ferdig verktøy, og det vil etter hvert komme en versjon 2. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Skaug.

Følg med på kulturtanken.no eller meld deg på nyhetsbrevet vårt for å lese mer om den videre utviklingen av elevtilbakemeldingsverktøyet.

Fakta om elevtilbakemeldingsverktøyet

  • Utviklet av Kulturtanken i samarbeid med DKS Innlandet og DKS Rogaland
  • Bygget med spørreskjematjenesten SurveyMonkey og integrert i DKS-portalen
  • Prøvd ut på skoleklasser i Innlandet og Rogaland 2021-2022
  • Tilgjengelig for planleggere i DKS-portalen fra høsten 2022, til bruk for skoleklasser på mellom- og ungdomstrinn i hele Norge

Prosjektleder Kulturtanken: Jørund Høie Skaug
Prosjektmedarbeidere Kulturtanken: Anders Tollefsen og Cathrine Jakobsen
Koordinator DKS Innlandet: Rune Holme
Koordinator DKS Rogaland: Anne-Kristin Sæther

Les også:

en elev tar på et lydbord og ser opp. Ei jente smiler i bakgrunnen

Satser stort på kulturverter

1700 elever ble i høst invitert til å delta på DKS Vikens nye kulturvertkurs. Kurset vektlegger læring gjennom praktiske oppgaver. Vi ble med på kurs i Rælingen kommune.

Ole Henry Snildalsli viser fram en lapp hvor det står "Elevarrangør"

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.