Strategi og verdier

Strategi og verdier

Vi åpner dører til kunsten og framtiden for alle barn og unge i Norge!

Kjerneoppgaver

Strategidokument for Kulturtanken 2018-2020 - forside

Våre kjerneoppgaver er god forvaltning, styrking av kvaliteten i DKS, koordinering av feltene kunst, kultur og skole samt å bidra til fornyelse av ordningen gjennom forskning og utvikling. Kulturtanken skal bidra til at Den kulturelle skolesekken viderefører og utvikler Norge til en ledende kunst- og kulturnasjon for barn og unge.

Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal gi barn og unge mulighet til å oppleve, skape, forløse og forvalte sine egne kreative evner. Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge skal bidra til en kontinuerlig fornyelse av tilbudet i skolesekken slik at det oppleves som relevant for elevene. Tilbudene skal forvalte, men også utfordre grunnleggende tradisjoner, skape en dypere forståelse av samtiden, og gi rom for å reflektere og bearbeide inntrykk.

Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal samtidig bidra til en felles forståelse mellom kultur- og opplæringssektoren. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag, og sammen med de praktiske og estetiske fagene bør DKS være det verktøyet skolen bruker for å samles om og engasjere til møte med det samtidige kunstfeltets muligheter.

Våre verdier

Engasjere og samle
Vi skal arbeide for felles forståelse og engasjement mellom kultursektoren og opplæringssektoren, og legge til rette for samarbeid og samhandling med alle aktører i DKS. Vi skal jobbe for åpenhet og god forvaltningsskikk.

Utfordre og inspirere
Utvikling og fornying i DKS forutsetter kjennskap til det samtidige kunst- og kulturfeltet og til faguttrykkenes tradisjoner og muligheter. Vi skal være offensive i møte med nye tendenser og teknologier, og inspirere og utfordre våre samarbeidspartnere.