Marmorsalen under forestilling

Kvalitet og formidling

Prosjekt om kunstnerisk kvalitet i Den kulturelle skolesekken.

Prosjekt for kvalitet og formidling var et treårig FoU-prosjekt (2018-20) som skulle kartlegge, utvikle og styrke arbeid med kunstnerisk kvalitet innen vurdering, evaluering og formidling i Den kulturelle skolesekken (DKS)

Prosjektet hadde tre delprosjekter knyttet til hvert sitt delmål:

  1. Kartlegge arbeid med kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet som allerede foregår i DKS-ordningen, inkludert organisering av og rutiner for vurdering, evaluering og kunstnerisk/formidlingsmessig tilrettelegging. Slik vil prosjektet bidra til å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap som kan legges til grunn for videre utvikling av arbeid med kvalitet i DKS-administrasjonene regionalt og lokalt.
  2. Utvikle modeller og verktøy som skal bidra til å styrke arbeidet med vurdering, evaluering og utvikling av det kunstneriske og formidlingsmessige tilbudet i DKS. Dette skal gjøres i nært samarbeid med DKS-aktører regionalt og lokalt, samt andre interessenter, inkludert kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjon- og forskningsmiljøer, og andre DKS-aktører.
  3. Stimulere til begrepsdannelse og refleksjon knyttet til kvalitetsforståelser innen kunst og kultur for barn og unge.

Delprosjekt 1 leverte rapporten «Kvalitetsarbeid i Den kulturelle skolesekken 2018-2019 – Rapport fra kartlegging av fylkes- og direktekommunenes systematiske arbeid med kvalitet i 2018-2019» til Kulturdepartementet før jul 2019.

Last ned rapporten «Kvalitetsarbeid i DKS 2018 - 2019»