Skip to main content
Portrett av Ståle Stenslie
Ståle Stenslie
Avdelingsdirektør KKS
Kontaktinfo:
stahl@kulturtanken.no

+47 905 62 963

Jobber med: Leder avdeling for Kunnskapsutvikling, kunst og skole (KKS), og er en del av etatens ledergruppe. Avdelingen ivaretar blant annet oppgaver knyttet til forskning og utvikling, barne- og ungdomskultur, skole, medvirkning, verktøy for elevtilbakemelding, årsrapportering for DKS, tall og analyse, bærekraft i kunst og kultur, avvikling av arrangement, offentlige stipendiater, master-stipend og tilskuddsforvaltning.