Bente Aster - portrett

– Vi må utvide perspektivene på kulturarv

Fagansvarlig Bente Aster kommer med sine refleksjoner etter fagsamtalene om kulturarv i DKS. Her finner du også opptak fra dagen, samt all informasjon om programmet.

– Det har aldri vært med så mange på en vanlig fagsamtale før!

Fagansvarlig for kulturarv Bente Aster er godt fornøyd med årets digitale gjennomføring av fagsamtalene om kulturarv i DKS. Et rekordantall deltakere logget seg på for å delta i nettverksmøtet tirsdag 13. april.

Et av de store temaene under dagen var de ferske museums- og barne- og ungdomskulturmeldingene, som ble belyst fra ståstedene til blant annet DKS-medarbeidere, Kulturrådet og museumsformidlere. Aster løfter frem det positive med de nye nasjonale målene i barne- og ungdomskulturmeldingen.

– De har blitt mye tydeligere og lettere å ta med seg videre i arbeidet i ulike organisasjoner. Det er mindre prosa og færre punkter. Her har man tenkt på samarbeidsmuligheter mellom utdanningssektor og kultursektor på en mye klarere måte enn i tidligere meldinger. Det gjør det lettere å bidra til flere sektorers måloppnåelse.

– Videre løfter målene det at DKS er et kulturpolitisk program som er til for kunstens skyld, men som også åpner for å se på kvaliteter i flertall. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning der.

Den vonde kulturarven

En rekke store kunstverk ligger ved siden av hverandre på et gulv
Fra utstillingen "Going Grey" av billedkunstner Liv Dysthe Sønderland på Kunstmuseet Jugendstilsenteret & KUBE. Foto: Liv Dysthe Sønderland

Kunstneren Liv Dysthe Sønderland presenterte sin produksjon Going Grey under møtet. Produksjonen tar for seg assimileringspolitikken av taterne i Norge, nærmere bestemt på arbeidskolonien Svanviken i Møre og Romsdal. Gjennom store billedverk, film og samtaler vil kunstneren sammen med elevene nærme seg et mørkt og nesten ukjent kapittel i norsk historie.

– Det er en helt fantastisk produksjon, mener Aster.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å adressere den kulturarven som vi ikke er stolte over, men som vi skal lære av. Going Grey er et viktig prosjekt nettopp fordi det er så mange som ikke er klar over hva som skjedde i sitt eget lokalsamfunn. Disse overgrepene er også en del av den norske kulturarven og det synes jeg vi skal snakke om, uten å rette en anklagende pekefinger mot individer. Vi må bidra til at slike hendelser ikke skjer igjen ved å skape en bredere debatt hvor flere kan delta.

– Det er det jeg forsøker å få til hele tiden i mitt arbeid: at majoritet- og minoritetssamfunn skal kunne delta på de samme arenaene og utveksle erfaringer og kunnskap med hverandre uten å måtte gå i en forsvarsposisjon. At man kan se på den samme problemstillingen fra ulike perspektiver, og rett og slett belyse dialogen fra flere sider. Jeg synes ikke vi skal ha berøringsangst for disse vonde temaene, men heller være ekstra lyttende, gå den ekstra milen og bidra til å utvide perspektivene.

– Det er også viktig at vi husker at DKS er til for barn og unge i deres skoletid, og det er dem vi skal få i gang en dialog og refleksjon sammen med. Som utøver og innholdsaktør bør man hele tiden være interessert i å finne ut av hvor elevene er til enhver tid og utfordre seg selv til å tenke nytt –  hva er det beste vi kan tilby dem akkurat nå?

SPOR og bærekraft

Fagdagen ga en forsmak på høstens SPOR - arena for kulturarv i DKS og årets tema, bærekraft. Hvorfor er dette et viktig tema nå, og hvorfor er det relevant for kulturarv?

– Vi har valgt temaet fordi vi er inne i gjennomføringstiåret for å nå FNs bærekraftsmål. Da jeg tok en gjennomgang av alt som var programmert på kulturarvsfeltet for inneværende skoleår, var det var helt ufattelig mange som dreier seg om bærekraftsmålene på en eller annen måte. Mye handler om bærekraftige byer og lokalsamfunn – det er jo ofte lokalsamfunn kulturarven bor i. Derfor er det også veldig relevant. Det vil være naturlig å ta inn over seg lokale initiativer for bærekraft.

Utover å håpe at alle kan samles fysisk på Stiklestad, ønsker Aster en bred dialog om hva bærekraft er og hvordan kultursektoren kan bidra til å nå FNs målsetninger.

– Det er viktig at vi tar ansvar sammen, og at det ansvaret også forvaltes på en bærekraftig måte sånn at ikke målene kommer i veien for hverandre. Vi kan ikke gå oss blinde i vindkraftsparker og grønne veikart og glemme samers rettigheter og livsgrunnlag. Den debatten og dialogen der, den håper jeg kan fortsette både før og etter SPOR.

Du kan høre mer om temaene fra fagdagen i podkasten SPOR - om kulturarv i DKS.
Nye episoder slippes helt fram til arrangementet i september.

Det er viktig at vi husker at DKS er til for barn og unge i deres skoletid, og det er dem vi skal få i gang en dialog og refleksjon sammen med.
Bente Aster

Se opptak

Her finner du en oversikt over årets program og temaer.

02:05 Barne- og ungdomskulturmeldingen er lagt frem – introduksjon ved Bente Aster
06:00 Øystein Strand, Kulturtanken
18:30 Ketil Hustad, DKS Trøndelag og SPOR
36:35 Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet
52:20 Maja Musum, Randsfjordmuseet
1:06:30 Spørsmål og svar
1:17:40 Siri Wernberg, Sametinget
1:39:30 Irene Rosenblom, DKS Trøndelag og SPOR
1:46:40 Solveig Korum, Kulturtanken
1:57:00 Silje Eikemo Sande, Kulturtanken
2:07:40 Spørsmål og svar
2:15:25 Camilla Wiik, DKS Møre og Romsdal
2:25:15 Liv Dysthe Sønderland, kunstner
2:29:15 Utdrag fra film, Going Grey
2:57:00 Spørsmål og svar
2:58:45 Elin Hetland, DKS Rogaland

Tips og ressurser fra møtechatten
 • «Jeg tenker at noen av innspillene kan adresseres inn i arbeidet med periodisk rapport i oppfølgingen av konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven av 2003. Rapporten skal sendes til UNESCO 15. desember. Se omtale på Kulturrådets nettside.»
 • «Dere vil kanskje teste ut dette verktøyet: Våre kolleger i det finske kulturrådet har utarbeidet et hjul som kan brukes til å reflektere over kulturens bærekraft; The Wheel Chart of Sustainable Development and ICH
 • «UNESCOs tematiske indikatorer for kultur i 2030-agendaen (Culture|2030 Indicators) er et rammeverk for tematiske indikatorer der formål er å måle og følge kulturens bidrag til den nasjonale og lokale implementeringen av målene for 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

  Rammeverket vil vurdere både kulturens rolle som sektor, samt kulturens tverrgående bidrag på tvers av ulike bærekraftsmål og politiske områder.»
 • «I Østfoldmuseene kommer vi til å legge dette dokumentet til grunn for måter å jobbe med bærekraftsmålene på fremover. Vi vil med dette operasjonalisere begrepet og gi det et innhold i tilknytning til forvaltning, forskning og formidling i museene.»
 • «Her er rapporten jeg nevnte i mitt innlegg.»
 • «Benytter anledning til å tipse om vårens Løfte håndverket-webinar den 25.mai. Temaet er holdbarhet og bærekraft (vi valgte begge begrepene, selv om bærekraft kan sies å dekke begge) og er åpent for alle som er interessert i håndverk.»
 • «Going Grey er et veldig spennende prosjekt om synliggjør andre kulturer. Jeg tenkte mye også på det når jeg laget et infobilde om utenlandske språk i Verdal for Innvandrerrådet i Verdal. Angående inkludering og synliggjøring av mangfoldet der.»
 • «Jeg nevnte begrepet "grønnvasking" i mitt innlegg. Se dette intervjuet.

  Susanne Normann har også laget en radioserie som jeg tror det kan være interessant for flere her å kjenne til. Jeg foreslår at dette perspektivet bringes inn for videre debatt under SPOR i september.»
 • «For de som ønsker nyhetsbrevet til SPOR - arena for kulturarv i DKS: send en e-post til maribak@trondelagfylke.no og meld dere på. Har også en side på Facebook.»
 • «Følg gjerne med på vår SPOR-podcast. Her kommer det aktuelle temaer som er drøftet her.»

Relaterte artikler

Stortingsmeldinga «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge»

Oppleve, skape, dele

Den første stortingsmeldinga i historia om barne- og ungdomskultur er lagt fram.

Kollasj. Elin Kåven til venstre, tegning av den arktiske alven til høyre

Samisk folketro i digital AR-drakt

Hvordan lage kunst for elever som vekker følelser og gir inspirasjon? Hva med en produksjon om samisk og nordisk kultur, mytologi og natur – pakket inn som en digital AR-opplevelse? Elin Kåvens nyskapning blir nå en realitet gjennom Den kulturelle skolesekken!

Kollasj. Mann med hodetelefon. SPOR-podkast-logoen til høyre.

Kulturarv rett i ørene

Vil du vite enda mer om hva som skjer på kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken? Da bør du lytte til den nyetablerte podkasten «SPOR – om kulturarv i DKS»!