En rekke store kunstverk ligger ved siden av hverandre på et gulv

Kulturarv i DKS: fagdag og nettverksmøte

Velkommen til fagdag om kulturarv i DKS!

Fra utstillingen "Going Grey" av billedkunstner Liv Dysthe Sønderland på Kunstmuseet Jugendstilsenteret & KUBE. Foto: Liv Dysthe Sønderland

Velkommen til fagdag om kulturarv i DKS tirsdag 13. april!
Fagdagen varer fra kl. 10.00 til 14.00.
Vi inviterer alle i nettverket samt andre aktører innen kulturarv til å delta, og legger opp til en digital gjennomføring på Zoom. Det settes av tid til spørsmål og samtaler etter hvert tema.

Påmelding

Her kan du melde deg på.

Temaer

10.00: Velkommen ved Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv

 1. Barne- og ungdomskulturmeldingen er lagt frem – hva slags muligheter ligger i den for kulturarvfeltet?
  Hvilke samarbeid bør styrkes, hvilke bør igangssettes? Hvordan leser vi stortingsmeldingen? Hvordan kan feltet sammen bidra til at barn og unge får det beste kulturtilbudet der de bor? Og hvordan får vi til samskaping med målgruppa?

  – Innspill fra ulike aktører i feltet;
  Øystein Strand, Kulturtanken
  Ketil Hustad, ansvarlig for kulturarv i Trøndelag fylkeskommune
  Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet
  Fra museumsbransjen: Maja Musum, formidlingsleder ved Randsfjordmuseet
  – Spørsmål og svar
  – Diskusjon
 1. Samisk i DKS. Sametinget bidrar med perspektiver på både stortingsmelding og samisk i DKS
  – Refleksjon og samtale
 2. SPOR – arena for kulturarv i DKS 2021 har valgt bærekraft som tema – denne fagdagen er en teaser
  – Refleksjoner fra Silje Eikemo Sande og Solveig Korum fra Kulturtanken, i samarbeid med Bente Aster
  – Samtale
 1. Forsoningsprosesser mellom majoritet- og minoritetssamfunnet: sosial og kulturell bærekraft?
  Going Grey:
  – Introduksjon ved Camilla Wiik, Møre og Romsdal
  – Innlegg fra kunstner Liv Dysthe Sønderland
  – Kommentar fra Elin Hetland, Rogaland fylkeskommune
  – Spørsmål og svar
  – Diskusjon

14.00: Avslutning ved Bente Aster

Om Liv Dysthe Sønderland
Et kunstverk i lilla og rødt, med hester som motiv
"Going Grey 7" av Liv Dysthe Sønderland

Billedkunstner som arbeider innenfor flere medier med hovedvekt på tegning, monotypi og video.
I 2020 utviklet hun kunstprosjektet Going Grey i samarbeid med Kunstmuseet Jugendstilsenteret & KUBE som handler om et mørkt kapittel i vår nære historie; nemlig assimileringspolitikken ovenfor Taterne i Norge.
Les mer om kunstneren her.
Les mer om Going Grey her.

Spørsmål kan rettes til fagansvarlig Bente Aster: ba@kulturtanken.no