Oppleve, skape, dele

Oppleve, skape, dele

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram.

Stortingsmeldingen «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge»

– Det er virkelig på tide at barne- og ungdomskulturen blir tatt på alvor. Og jeg er stolt over å si at vi i dette arbeidet har hentet innspill fra og lyttet til dem det gjelder. For denne regjeringen er det utrolig viktig at barn og unge blir hørt og at de får like muligheter uansett hvor de bor i landet, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja da han la fram stortingsmeldingen sammen med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på Kulturtankens årskonferanse fredag 19. mars.

Stortingsmeldingen «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» er skrevet i samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Med denne presenterer regjeringen for første gang barne– og ungdomskulturfeltet samlet som et politisk satsingsområde på nasjonalt nivå.

«Dette gjer vi fordi vi meiner at barn og unge skal ha eit kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet. Dei skal få oppleve kunst og kultur som er laga for dei, som involverer dei og som dei kan ta del i. Dei skal få tilgang til dei arenaene dei treng for å utvikle skaparglede, engasjement og utforskartrong. Både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen.»

Fra Stortingsmelding nr 18 Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

– Kulturskolen er kjempeviktig i dette arbeidet. Vi skal ha en kulturskole som når flere elever og som har masse tilbud å velge mellom. Det har vært et tøft år under koronapandemien, særlig for barn og unge. Det har vist hvor viktig et godt fungerende kulturliv er for dem, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet

Jeg er stolt over å si at vi i dette arbeidet har hentet innspill fra og lyttet til dem det gjelder.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Kunst og kultur for, med og av barn og unge

– Dette er gode ambisjoner for en offensiv, helhetlig og relevant kulturpolitikk for barn og unge. Det et begge departementene samarbeider om meldingen gir grunn til optimisme og tro om felles tiltak som vil gjøre det mulig å nå politiske mål i både kultur- og skolesektor, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.  

Kulturtankens direktør Øystein Strand og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd på Kulturtankens årskonferanse, 19. mars 2021.

I arbeidet med stortingsmeldingen fikk Kulturtanken i oppdrag å lytte til barn og unges egne stemmer om kunst og kultur. Sammen med en rekke gode samarbeidspartnere samlet vi innspill fra over tusen barn og unge og sammenfattet dette i en rapport som fikk navnet BUSK rapporten og som lister opp 23 tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet om barn og unge fikk bestemme selv.

– Den uttalte overordnede politiske ambisjonen er å løfte statusen på og oppmerksomheten rundt kunst og kultur for, av og med barn og unge. Jeg håper fremleggelsen av historiens første egne stortingsmelding for barne- og ungdomskultur vil skape engasjement og politisk debatt om dette politikkområdet som jeg synes er så enormt viktig, sier Øystein Strand.

LAST NED STORTINGSMELDINGEN OM BARNE- OG UNGDOMSKULTUR

Opptak fra lanseringen:

Bildet av Øystein Strand og Morten Christiansen: Erik Brandsborg/Kulturtanken.

Relaterte artikler

BUSK: Barn og unges stemmer

Barn og unges egne innspill til den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen.