Festivalsjefene Abdullah og Amy, sammen med Lin Holvik (Kulturtanken), overleverte Barn og unges kulturmelding til Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner.

BUSK: Barn og unges stemmer

Barn og unges egne innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Rapporten «Barn og unges stemmer - Kunst og kultur» ble overlevert kulturminister Trine Skei Grande og Kulturdepartementet 30. september 2019, som del av arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Last ned rapporten «Barn og unges stemmer - Kunst og kultur»

Hvis barn og unge fikk bestemme selv: 23 tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet

 1. Lage flere tilbud tilpasset ulike aldersgrupper på offentlige kulturinstitusjoner
 2. Styrke samarbeidet mellom barn og unge og profesjonelle kunst- og kulturaktører
 3. Ivareta og styrke UKM og andre nasjonale og regionale møteplasser for kulturinteressert ungdom
 4. Styrke og etablere ordninger for talentutvikling og yrkesrettet undervisning innen kunst- og kulturfag for barn og unge
 5. Innføre universell utforming på alle kunst- og kulturarenaer
 6. Styrke mulighetene for utøvelse av kunst og kultur for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 7. Lage mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon om eksisterende kunst- og kulturtilbud
 8. Styrke rabattordninger for billigere inngang for barn og unge på ulike kulturtilbud
 9. Fjerne ventetiden på kulturskolene og senke prisen for deltagelse
 10. Etablere offentlige støtteordninger for ungdom i distriktene slik at det blir enklere å ta del i større kulturarrangementer
 11. Utvide og senke prisene på kollektivtilbudet slik at det blir enklere å reise til og fra ulike kulturaktiviteter
 12. Styrke kunst- og kulturtilbudet i barnehager
 13. Gjennomføre flere besøk av Den kulturelle skolesekken i skoletiden
 14. Ansette flere faglærere i praktisk-estetiske fag
 15. Tilgjengeliggjøre flere fysiske møteplasser for gaming og LAN-arrangementer
 16. Etablere flere arenaer for opplæring i, og erfarings- og kompetanseutveksling innenfor, digitale medier og kunstuttrykk
 17. Løfte frem digitale medier og kunstuttrykk på lik linje med andre kulturformer
 18. Etablere flere arenaer for kulturutveksling
 19. Ivareta gamle og etablere nye fritidsklubber og uformelle møteplasser
 20. Ivareta og styrke bredden i lokale kulturtilbud
 21. Styrke alle bibliotek med relevant barne- og ungdomslitteratur og gratis utlånsordninger for utstyr for ulike typer kunstutøvelse og kreativ virksomhet
 22. Styrke barn og unges medbestemmelse i utformingen av kulturtilbud
 23. Legge til rette for selvorganiserte aktiviteter i takt med endringer i barne- og ungdomskulturen

Trine Skei Grande med barn og unge
Trine Skei Grande med barn og unge
Trine Skei Grande med barn og unge
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Miniøya_3_KTNett
Trine Skei Grande smiler foran en logo
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken
Bilder fra Barnas kulturmelding på Festivalen Miniøya i Tøyenparken

Video: Barn og unge gir råd til kulturministeren. Filmet i Stjørdal i forbindelse med den nasjonale UKM-festivalen 2019.